Poeme de Ioana Diaconescu

În demnitate și glorie

În glorie ascunsă

Rana

Strîngi în suflet sufletul celuilalt

Spațiul interstelar

Se micșorează

Plîngi plîngi

Odată cu

Ploaia de vară visată

Și lasă-te vîntului

Nemuritor

Care te aduce în

Brațele arcuite ale misterioasei volute

Pe care o fac cerurile

În jurul rănii tale

Celei mai adînci

Sîngerîndă ca floarea de Amaryllis

Purtată ca o flacără la butonieră

Chiar în glorie și triumf

Cu demnitate

În demnitate

Și glorie

Sabia Escalibur

Mai lasă-mă îi spuneam

Păsării Măiastre

Mă apasă coroana cu nestemate

Tîmplele rănite

Ascunse sub pînza cernită

A cerului

Rezistă încă

Mai rezistă

Pierde-mă în altă țară

A muntelui

Lasă-te mai jos de

Cerul lacrimilor

Fără suspin

Cu nouri care pleacă

Mai lasă-mă în alb

Ecranul se apropie

Să nu mă uiți

Culme purtătoare a sabiei Escalibur

Pe care vederea

O fixează și nu se pierde

De sub pleoapele așternute

Pe goana vîntului

Cohorte negre fărîmițate

În obstinația mea

Rămîn în margini

Și totuși la pîndă

Spațiul intermediar

În cuburi rondele de aer și imagini sfîșiate

Se petrece această

Ultimă încercare a mea

Nimic nu mă pierde

Nimic nu mă lasă în viață

Un spațiu intermediar mă reclamă

Dar aerul foșnește de îngeri

Ca pe cioburi pășesc

Între mii de aripi

Palpitînd ca desprinse de trup

În cîte bucăți să mă rup

Tu veghetor al meu

Pentru a mă crede

Pe ceruri sub aripi e cald

Foșnetul căderii îmi spune

Că pămîntul ce-l simțeam sub picioare

E totuși aproape

Cu grație sunt trasă cu fața spre Ceruri

Cu spatele înspre Pămînt

Petrec oare cîte secunde

Minute sau ore

Împărțită între spații

În intermediarul de care

Nu mă înspăimînt

Îngerul exterminator

Cearșafuri erau atîrnate la ferestre

Nu-mi venea să cred

Nu era un vis

Fata dormea cu spatele

Mirosul de iod

Mă înăbușea

23 de șuruburi

Despre ce vorbim

Atelierul de reparații

Sau sala de operații

Camera luată pe sus de vîntul sălbatic

Se opri cu mine cu tot

Într-o vale a morții

Un pahar de sînge

Atîta mai beau și plec

Trage tu sorții

Îmi spuse călare pe un motor

Cu un rînjet a zîmbire

Îngerul exterminator

Protecție

Viața mea suspendată

În arenă

Au rămas după lupte

Coaste de balaur și piele de căprioară

Cele mai inedite combinații

Pentru protecție spaima dușmanului

Și locul cald unde pot dormi laolaltă

Felinele mari și antilopele

Să dorm să dorm

De mult nu am dormit

Visez cu ochii deschiși

Clipa răstignirii

Fără vise, fără deliruri

Pielea de căprioară albastră

A fost cîndva o căprioară albastră

Mă cuprinde în întregime

Un giulgiu fără moarte

Și totuși de moarte

Peste mîinile

Pe care mi le privesc uimită

Nu sunt eu

Sunt eu

Rezonanța stelei lovite

Pierdută pe prag

Dar nu pierdută de tot

Numai în neant

Poți a te pierde

Poți să prinzi steaua Canopus

Aurie și repede stinsă

În mîinile tale

Arse și repede albite

De mirajul lumii de jos

De puritatea cîmpului verde

Străbate pădurea

Numai intenția de fugă

Rezonanța stelei lovite

Coboară drept rugă

Represiune

În cascada de flori oranj

Balerinul dirijează

Eu tocmai renunț

La florile ofilite din vază

Și pun în apă

Picături aromitoare de verbină

Narcotice și alte pietre prețioase

Smulse din diadema strecurată

Între uși de iubitul frumos

Întocmai ca Făt-Frumos

De sus cerul cenușiu și negru

Îmi coboară pînă la frunte

Îmi cade pe ochi funinginea

O mască originală de bal

De jos pămîntul crăpat urcă

O carenă de navă părăsită

Sunt suspendată între cerul negru

Și pămîntul prădat de negură

Rîuri de ceață lărgesc crăpăturile lui

Amenințătoare în bucla cerului

Mă adaptez acestui peisaj dezolant

În cascada de flori oranj

Balerinul dirijează

Nu am apucat să dansez cotilionul

Sau poate cadrilul

Nu am prins buchetul de violete de Parma

Oferit cu atîta ardoare

Nu l-am văzut

Nu eu nu l-am văzut