Cultura fricii

Amber Athey este o tânără jurnalistă americană. La nici treizeci

de ani, ea are deja în spate o impresionantă activitate în

presa scrisă și vizuală. Deloc sfioasă în a-și afirma opiniile

politice, Athey se prezintă drept o conservatoare sută la sută,

cu puternice (prea puternice, după gustul meu) convingeri

de dreapta. Lucru rar într-o generație care ascultă o singură

melodie – aceea a sirenelor de extremă stângă, radicalizate și intolerante până

la absurd. Corespondentă a lui Spectator la Casa Albă, prezentă la multe posturi

de televiziune și gazdă a unui podcast incorect

politic numit Unfit to Print (în traducere liberă,

Nimeni nu le-ar tipări), e deja un nume pe scena

mediatică americană.

Spre deosebire de mulți dintre colegii

ei de generație de extremă stângă, ce provin,

adeseori, din familii cu dare de mână, Amber

Athey a crescut într-un mediu modest,

muncitoresc. Mai mult, tatăl ei era democrat,

iar mama independentă. Cum a optat o fetiță

de paisprezece ani pentru valorile de dreapta?

Simplu: folosindu-și rațiunea și apelând la

logică pentru a discerne între minciunile spuse

la școală și ceea ce descoperea pe cont propriu,

prin lecturi și prin vizionarea programelor de

televiziune. Relevantă e plăsmuirea din timpul

administrației Obama, când propaganda

democrată a vorbit de crearea a milioane de

noi locuri de muncă prin faimosul „stimulus

package“. Din investigațiile tinerei fete, a

rezultat că, în fapt, în proporție covârșitoare,

acele slujbe erau temporare ori sezoniere. Cele

800 de miliarde puse la bătaie de democrați

s-au dovedit a fi bani aruncați în vânt.

Ca să vedeți ce personaj e Amber Athey,

am să decupez o întâmplare relevantă pentru

felul în care înțelege ea lumea. În timpul unei

ore de sociologie din liceu, profesorul, un

stângist înveterat, a făcut un experiment: le-a

propus elevilor o dezbatere în urma căreia

urma să se stabilească ierarhia celor mai bune

lucrări. Drept răsplată, cel cu nota maximă

primea trei felii de prăjitură, următorii cinci

câte două felii și următorii zece câte o felie.

Cei cu note mici nu primeau nimic. În fapt,

nu era vorba de recunoașterea meritului, ci

despre felul în care urmau să reacționeze „cei

care aveau“ față de „cei care nu aveau“.

Câștigând detașat concursul, Athey a

dejucat stratagema dascălului:

Jur că am văzut o strălucire în ochii

profesorului meu când mi-a rostit numele și

m-a invitat să iau prima feliile de tort. Din

păcate pentru el, știam cu precizie ce plănuise.

M-am dus și mi-am luat cele trei bucăți masive

de prăjitură. Colegii mă priveau cu răsuflarea

tăiată să vadă cui voi da din porția mea. Mam

oprit scurt în fața clasei, am spus «Ați luato

în bot», m-am așezat și am mâncat feliile

până la ultima firimitură. În clasă se auzeau

numai murmure.

Firește, nu aveam nevoie de toate cele

trei felii, dar mi s-a părut evident că profesorul imaginase micul

experiment social pentru a atrage atenția asupra câștigurilor

neechitabile. El voia să convingă elevii că ar fi necesar să se

redistribuie veniturile, pentru că «nimeni nu are nevoie» de o

groază de bani – sau, în acest caz, de trei felii de prăjitură.

Eram iritată că voia să-i ducă de nas pe colegii mei cu penibila

lui analogie, așa că i-am dat planul peste cap. După ce a împărțit

toată prăjitura, a explicat clasei scopul exercițiului. Mi-a aruncat

priviri ucigașe, în timp ce explica cum, de regulă, oamenii le

dădeau altora excesul de prăjituri, așa cum oamenii bogați ar

trebui să-și dea banii celor mai puțin norocoși. Lucrul corect ar

fi fost, a sugerat el, să dau altora restul de prăjitură.“

Desigur, egoismul și lăcomia erau mimate artificial în

scena descrisă mai sus. Esența viza folosirea mecanismelor

incompetenței și lenei ca argumente în favoarea „echității“. Faptul

că Amber Athey era o elevă strălucită, muncitoare, era de interes

secundar: important era ca ea să nu beneficieze de răsplata cuvenită,

anunțată de la bun început. Și în acest caz, ca în multe altele,

regulile erau schimbate pe parcursul jocului: nu se pusese nicio clipă problema

ca învingătorii să împartă trofeul dobândit pe merit cu cei învinși. Profesorul

introdusese o nuanță așa zicând etică într-un context în care era vorba exclusiv

de muncă și competență.

De curând, Amber Athey a publicat o carte cu un titlu sugestiv: The

Snowflakes’ Revolt. How Woke Millennials Hijacked American Media / Revolta fulgilor

de nea. Cum au deturnat presa americană milenialii woke, Bombardier Books, 2023.

(În paranteză fie zis, pentru transpunerea în românește a subtitlului am folosit

două barbarisme: „milenial“, pentru a-i descrie pe cei născuți, îndeosebi în

Statele Unite, între 1980 și 1995. Cei veniți pe lume începând cu 1996 se numesc

Generația Z), și „woke“, pe care l-am preluat ca atare, definit drept o ideologie

progresistă care pretinde că minoritățile etnice, rasiale și sexuale sunt

discriminate în mod continuu și sistematic).

Volumul e un jurnal tematic în care autoarea a adunat, pe parcursul

studiilor universitare și ai primilor ani ca jurnalist, exemple de abuzuri flagrante

generate de corectitudinea politică. Amber Athey a studiat la universitatea

Georgetown, din Washington, D.C., unul din bastioanele progresismului, o

Universitate cu taxe de școlarizare foarte înalte, ce urcă până la 80000 de

dolari pe an. Implicată încă din primul an de studii în viața socială și politică

a campus-ului, Athey a adunat un material vast, care documentează felul în

care o minoritate de intelectuali cu vederi de extremă stângă, activi, inițial,

doar în universități, au reușit să-și impună agenda la nivelul întregii societăți

americane, prin intermediul presei scrise, a canalelor de televiziune și a

Internetului.

Inițial, activitățile tinerilor extremiști

au fost luate drept excese juvenile.

Jurnaliștii îi numeau „fulgi de

nea“, fenomene pasagere, inerente

vârstei tinere, a radicalizărilor și

inflamărilor de moment, dar fără

vreun efect asupra establishment-ului gazetăresc.

S-au înșelat profund, deoarece ei aveau deja

aliați în zona cea mai influentă a societății,

presa:

Nu e niciun secret că cea mai mare

parte a jurnaliștilor [americani] aveau carnet

de membri ai Partidului Democrat, dar această

nouă generație de reporteri e cu totul altă

mâncare de pește. Nu doar că sunt radicali de

extrema stângă, ci pretind o puritate ideologică

de sută la sută și un sprijin necondiționat din

partea tuturor. Mulți dintre ei au aflat că

«jurnalismul» poate fi un instrument foarte

puternic al activismului. În afara faptului că

își promovează propriile interese, ei folosesc

platformele oferite de marile corporații media

pentru a oprima și batjocori pe oricine nu se

supune ortodoxiei stângiste.

La început, organele media au fost cât

se poate de fericite de această nouă realitate.

Aveau, oricum, o aplecare spre stânga – ce

mare scofală era să aducă și câțiva radicali?

Din când în când, junii woke erau implicați

în situații controversate, dar asta i-a ajutat să

creeze scandal în mediile digitale de care ziarul

profita, dovedind astfel audienței în general

stângiste că sprijineau cauza.

Ceea ce nu și-au dat seama organele

de presă e că acești tineri bolșevici nu se

vor mulțumi doar să-și îndrepte furia spre

în afară. Ulterior, responsabilii emisiunilor

de știri au devenit și ei ținta lor.“

Așa cum se vede din nenumăratele

exemple din cartea lui Amber Athey, ne aflăm

în fața unui program explicit revoluționar,

radical și sumbru, amestec de comunism și

autoritarism de sorginte chineză, ce se întinde

pe o lungă perioadă de timp. Ca mai toate

mișcările extremiste, cultura woke nu și-a

ascuns niciodată intențiile și metodele. Agenda

ei a fost mereu la vedere, dar cei vizați nu au

găsit de cuviință să reacționeze pe măsura

primejdiei. Dimpotrivă, au dat dovadă de o

cecitate condamnabilă:

Lucrurile erau întru totul predictibile dacă priveai cu atenție

la ceea ce făceau tinerii progresiști din deceniul trecut. Conservatorii

au sunat alarma, dar media era prea ocupată să-i ia peste picior,

spunând că îngrijorarea lor e doar o isterie fără bază reală. Nici

dreapta politică n-a înțeles pe deplin despre ce este vorba. Ea era

convinsă că acești studenți gălăgioși – pe care-i numeau în derâdere

«fulgi de nea» – se vor topi deîndată ce vor intra în «lumea reală».“

Inspirându-se din îndelungata experiență „revoluționară“

a marxismului, de la cea clasică, bolșevică, până la formulele baroce

din Lumea a Treia și din America de Sud, asezonată cu elemente

din ideologia partidului comunist chinez, ei și-au construit mașini

de luptă cărora fragilul înveliș al democrației nu avea cum să-i

reziste:

Stânga woke operează cu tactici și metode diferite de cele ale activistului

politic obișnuit. Viziunea lor despre lume le dă dreptul să justifice suprimarea

prin orice mijloace a opiniilor adverse, fie prin proteste violente, prin neîncetate

atacuri la persoană și jigniri publice sau prin minciuni sfruntate. Ei creează

o cultură a fricii în care oricine – inclusiv adulții aflați la comandă – sunt

înspăimântați să depășească linia trasată de huligani.“

Cartea lui Amber Athey e un repertoar al marilor abuzuri comise în

numele „lumii mai bune“ și al „viitorului de aur“ al omenirii. De la interzicerea

accesului în campusul Universității Georgetown a personalităților care nu se

înscriau în linia politică a stângii extreme, până la epurările din redacțiile

marilor cotidiane „Washington Post“ și „New York Times“ sau până la diversiunile

de anvergură de genul „1619 Project“, o încercare radicală de a rescrie istoria

Statelor Unite, există un fir roșu conducător. Ideea de bază a acestui din urmă

demers – ce seamănă cu cel al protocroniștilor de la noi – e că „adevărata fundare“

a SUA nu s-a produs în 1776, odată cu Declarația de Independență de Marea

Britanie, ci în 1619, când au ajuns pe țărmurile Americii primii sclavi africani.

Redactată cu talent și vervă, cartea lui Amber Athey e o demonstrație

minuțioasă, imparabilă, a felului în care se răspândește Răul în epoca

postmodernismului saturat de ideologie.