Ședinţa Consiliului Uniunii Scriitorilor din România

În ziua de 9 martie 2023 a avut loc şedinţa Consiliului Uniunii Scriitorilor din România.

Consiliul a aprobat execuția bugetară a Uniunii pe anul 2022, Proiectul de Buget pe anul 2023 și Raportul Comisiei de Cenzori.

Membrii Consiliului au fost informați în legătură cu procesele aflate pe rol.

S-a discutat situația încasării cotizațiilor și s-a aprobat suspendarea membrilor care nu au achitat cotizația pe anul 2022.

Consiliul a aprobat candidaturile pentru funcția de Președinte al Uniunii Scriitorilor și a stabilit modul de desfășurare a alegerilor, conform recomandării Comitetului Director. De asemenea, a fost aprobat modul de repartizare către revistele Uniunii a subvenției acordate de la bugetul de stat.

S-a discutat reluarea Premiilor Naționale „Mihai Eminescu“ și „Ion Creangă“, în formatul anterior.

Consiliul a votat secret pentru atribuirea a două indemnizații de merit, care au revenit lui Ștefan Mitroi și Vasile Popovici.

A fost prezentat rezultatul analizei Comisiei de Contestații. Consiliul Uniunii Scriitorilor a votat primirea celor care au primit aviz favorabil din partea Comisiei.

Consiliul a fost informat cu privire la programele Uniunii pe anul 2023 și a aprobat completarea cu un membru a Comisiei de Minorități: Carolina Ana Dovali.