Poem de Lucian Vasiliu

Bunăvestire danubiană

De zântâi de Marte,

Pune-i mărțișor o carte!

Tudor ARGHEZI

Galop acvatic, prenatal

Acasă, în preria maternă.

Bunăvestire-n turle de biserici.

Rouă la frontiera româno-bulgară,

Inefabilă, pe epoleții infantelor.

Erupții de azalee, zambile, narcise

La poalele barajelor circumcise

Călători,

Hoinărim în penumbra cetăților vetuste –

Iconoclaști ai câmpiilor sintactice.

Foc cu foc

Urnim potârnichile din tufișuri

De unde vin

Edecarii Evului Mediu Târziu?

Cine cinează cu cinefilii chazari?

Aici și acum,

Lung șir de populații oculte.

Adaug

Fanfarei romantice, în port dunărean

A treia lună, gregoriană, a anului:

Talaz inefabil, cu albastre scrumbii! l