Cartea din vis

La începutul lui aprilie 2023, Universitatea de Vest din Timișoara

îi va acorda lui Orhan Pamuk, laureat al Premiului Nobel și al Marelui

Premiu „Ovidius“ al Festivalului „Zile și Nopți“ de la Neptun, titlul de

Doctor Honoris Causa. Redau mai jos un fragment din laudatio pe care

am pregătit-o pentru acel prilej.

Ceea ce izbește la o primă vedere în creația lui Orhan Pamuk

e nota sprințară, de extracție postmodernistă, care-i marchează

întregul parcurs. Ca și în cazul

Isabelei Allende, pentru Orhan

Pamuk scrisul e un mod de existență

asumat cu un nereprimat patos.

Însă de îndată ce te-ai obișnuit cu strălucirea paginii,

ascunzișurile textului induc o înfrigurare existențială

pe care n-ai detectat-o la primul contact cu cartea.

Textul sublimează într-o formulă creatoare detașată,

cerebrală, elementele unei istorii adeseori sumbre,

provocatoare, neliniștitoare.

Într-o confesiune care marca aniversarea a

treizeci de ani de activitate ca romancier, Orhan

Pamuk își dezvăluia preferințele literare (Tolstoi,

Dostoievski, Thomas Mann). Cu o fină ironie,

sublinia că îi preferă pe scriitorii deja dispăruți

pentru ca admirația să nu fie alterată de invidie ori

gelozie. Lumea maeștrilor, care e și lumea umbrelor,

i se pare mediul ideal în care se poate manifesta ca

spectru impersonal, dezlegat de datele imediate

ale existenței, pentru a plonja nestingherit în oceanul

clocotitor al propriilor obsesii și fantasme.

Subordonarea ființei față de actul scrierii

sugerează imaginea unui om-mașină, care, în mod

conștient, își anihilează biografia reală pentru a o

umple cu un noian de litere ce duc o existență de

sine stătătoare. Dependența de actul creației e, la

Orhan Pamuk, asemănătoare cu aceea a unui bolnav

care trebuie să-și ia zilnic porția de medicament.

Analizându-și postura de sclav al literaturii, Pamuk

se ipostaziază, la maturitate, drept „o jumătate de

fantomă“. Mai radical încă, în anii primelor romane,

se credea de-a dreptul mort, literatura fiind potirul

magic care îl readucea periodic la viață.

La Orhan Pamuk, actul pur al creației echivalează

cu accederea într-un spațiu paradiziac. Iată ce se

întâmplă atunci când nu scrie sau atunci când simte

că nu a scris bine: „Mai întâi, lumea din fața ochilor

mei se schimbă; devine insuportabilă, abominabilă;

cei care mă cunosc pot vedea că mă schimb și eu,

deoarece ajung să semăn cu lumea care mă înconjoară.

De pildă, fiica mea își dă seama imediat că nu am

scris bine în acea zi după neajutorarea abjectă care

mi se întipărește seara pe chip. Aș vrea să mă ascund

de ea, dar nu pot. În acele momente întunecare,

mă simt de parcă nu ar exista o linie despărțitoare

între viață și moarte. Nu vreau să vorbesc cu nimeni

și nu vreau să mă vadă ori să-mi vorbească nimeni.

O versiune mai blândă a acestei disperări coboară

asupra mea în fiecare după-amiază, cam între unu

și trei, dar am învățat cum s-o confrunt, citind și

scriind. Am constatat că dacă acționez cu promptitudine,

mă pot salva de transformarea completă într-un

cadavru“.

Descrierea acestei forme de depresie –

analizată de Andrew Solomon în faimoasa

lui carte, Demonul amiezii – depășește,

în mod evident, rutina chinuitoare din

viața artistului, devenind o metaforă

a scrisului. Universul luat în posesie

de Orhan Pamuk e unul al distorsiunilor profunde,

al adâncimilor insondabile ce emană o energie

negativă, al golurilor de conștiință care asediază

fără încetare spiritul uman. Din acest motiv, romanele

sunt construcții în care țesătura de materialitate

și ireal e ținută împreună de „bucățelele de reverii“,

prin care textul e irigat cu oxigenul voinței autorului

de a înțelege și de a se înțelege pe sine.

Romanul este, așadar, un instrument de

cunoaștere a lumii, prin intermediul visurilor din

care se naște proza. Pătrunzând în interstițiile

acesteia, scriitorul plonjează și în visele cărții, care

sunt realități de sine stătătoare și generatoare de

pulsiuni energetice. Dar narațiunea nu e obligată

să fie exhaustivă. Unele din funcțiile sale sunt

preluate de protagoniști. Un personaj din Mă numesc Roșu, Șekűre, devine

purtătorul de cuvânt al viziunii auctoriale atunci când afirmă că a încerca să

explici totul e o prostie. În locul viziunii totalizante, scriitorul mizează pe

vis. El știe că visurile se transmit personajelor, și, de la acestea, la cititor.

Metoda de creație cuprinde o filozofie pe cât de eficace, pe atât de

contorsionată. După ce mintea scriitorului s-a golit de tot ceea ce îl înconjoară,

ea se poate concentra exclusiv asupra imaginarului ale cărui detalii le-a

absorbit până în zona capilară. Scrisul constă în reducerea treptată, ca prin

așchiere, a materiei brute, până când din masa enormă de imagini și senzații

supraviețuiesc doar elementele primordiale, precum în jocurile copilăriei.

Atunci, spune scriitorul, „e ca și cum totul ar fi devenit mai simplu, ca și cum

m-aș afla într-o lume mai simplă în care pot vedea în fiecare casă, corabie și

clădire, deoarece sunt toate făcute din sticlă și pentru că au început să-mi

spună secretele lor. Datoria mea e să ghicesc regulile și să ascult: să privesc

cu plăcere ce se întâmplă în fiecare interior, să urc împreună cu eroii mei în

mașini și autobuze și să călătoresc prin Istanbul, să vizitez locuri care m-au

plictisit de moarte și pe care le văd cu ochi proaspeți, și prin asta, să le transform;

datoria mea e să mă distrez, să fiu iresponsabil, pentru că în vreme ce mă

distrez (așa cum o fac copiii), s-ar putea să învăț ceva“.

Explorarea se adeverește, așadar, a fi și o opțiune existențială. Dacă

nu e cercetată până în străfunduri, dacă mintea nu-și cercetează cele mai

obscure unghere, realitatea nu există. Doar luată

în posesie prin toate fibrele sale, aceasta devine

suportul unei aventuri a minții și a sufletului de

dragul căreia merită să sacrifici totul. Așa se explică

faptul că Orhan Pamuk a devenit în țara sa nu doar

un scriitor neobișnuit, ci și un caz politic. Alunecarea

a contre coeur într-o zonă a confruntărilor contondente

l-a îndepărtat de scris, adică de împărăția inocenței

și a naivității. Or, numai aceasta poate genera

universuri ce aparțin unei entități pe care a numito,

pe urmele lui Wolfgang Iser, autorul sintagmei

cititorul implicit“, „scriitorul implicit“.

Conceptul se referă mai ales la speranțele

creatorului, la acel spațiu de visare aleatorie și

planificare austeră din care se naște romanul. E o

operațiune ce presupune detașare de sine și o bună

doză de delir oniric. „Nu e foarte greu să visezi un

roman“, scrie Pamuk. „Fac asta neîntrerupt, în timp

ce îmi imaginez că sunt altcineva. Lucrul greu e să

fii autorul implicit al cărții din visul tău“. Acest

onirism autoindus constituie marca fundamentală

a scrisului său, corabia care-l poată prin lume cu o

înșelătoare dezinvoltură. Ea funcționează de minune

mai ales în romanele de după 1995, când elementul

istoric devine decorul unor povești pasionale, în

care obsesia amoroasă se împletește cu violența

inevitabilă a confruntărilor politice, morale sau

chiar artistice (ca în Mă numesc Roșu, unde suntem

martorii înfruntărilor din sânul grupului de miniaturiști

aflați în slujba sultanului, ori în Zăpada, experiența

unui poet exilat din Frankfurt care se îndrăgostește

de o fată islamistă, pe fondul confruntărilor dintre

militanții religioși radicali și ultraseculariști. Anis

Shivani vede în acest roman „probabil cea mai

importantă contribuție a vremurilor noastre la

înțelegerea fascinației exercitate de fundamentalism

asupra unui număr atât de mare de oameni“).

Aceeași triadă prejudecată socială / religioasă

tragedie politică artă domină și conflictul

romanului din 2009, Muzeul inocenței. Povestea

de dragoste dintre Kemal Basmaci, un vlăstar al

marii burghezii din Istanbul, și frumoasa, dar

săraca Fűsun, se constituie într-o copleșitoare

radiografie a rolului jucat, chiar și în lumea modernă,

de prejudecăți și complexe de natură socială și

religioasă.

Pictor al bűzűn-ului, acea melancolie

specifică unui Istanbul învăluit în

mistere și visare, așternută ca un

lințoliu peste orașul imperial intrat

într-un dureros declin, Orhan Pamuk

a devenit ținta naționaliștilor radicali

din țara lui. Declarațiile sale din 2005, când a ridicat

vălul de pe asasinarea de către Turcia a unui milion

de armeni între 1915-1923, și a unui număr de treizeci

de mii de kurzi, s-au soldat cu o serie de procese.

În 2007, după ce acuzațiile împotriva lui au fost

retrase, guvernul a decis să fie păzit în permanență.

Din acest motiv, a hotărât să petreacă o mare parte

a timpului în străinătate – „nu de alta, dar nu vreau

să trăiesc douăsprezece luni pe an însoțit de un

bodyguard“ – predând sau documentându-se pentru

viitoarele romane. Acest semi-exil, cu avantajele și

dezavantajele sale, a devenit o constantă a minții,

pe care cărțile din ultimii cincisprezece ani – romanele

și eseurile – o reflectă din plin. Ce a dispărut din ele

e starea de voyeur, de autor fascinat de viețile oamenilor,

pe care le studia neștiut, amestecat în mulțime.

Ceea ce-mi lipsește, se confesa el, e faptul

de a fi un cetățean, de a aparține, de a vedea cine e

bun, cine e rău, cine e urât, cine e dezgustător, cine

e simpatic, cine e dramatic, cine e demonic, cine e

plictisitor. Îmi lipsește plăcerea de a mă bucura de

oameni și de cultură din interior, precum și faptul

de a străbate ierarhiile din interior“. Scriitorul mărturisește, așadar, a fi

pierdut una din valorile sufletești majore ale existenței sale. Ea e, însă,

compensată de un triumf al exteriorității. Cu fiecare nouă carte, Orhan Pamuk

confirmă că această trecere – dureroasă în plan personal – de la paradisul

interiorității la purgatoriul exteriorității poartă în sine un potențial creator

la fel de imens ca și acela din vremea când explora, amețit de culoarea unui

oraș fabulos, fața nevăzută a lumii. La urma urmelor, imaginația creatoare

compensează întotdeauna dezagrementele unei biografii turbulente: asemeni

marelui său maestru, James Joyce, care a scris o carte, Ulysses, despre Dublin

la Trieste și Paris, Orhan Pamuk a compus o extraordinară istorie personală

a Istanbulului, Cartea neagră, la New York. Geografia, în cazul lui, e numele

de împrumut al nostalgiei.