Stella W.

În 2008-2009, ani grei pentru mine, am scris o carte intitulată

Despre doliu. Îmi propusesem să evadez din realitatea insuportabilă,

plonjând într-un univers despre care nu știam nimic: cel al kadiș-ului,

rugăciunea evreiască de doliu rostită de fiu, timp de un an, după

moartea tatălui. Mai precis, așa-numitul „kadiș al orfanului“, ale

cărui etape le-am parcurs citind, comentând și încercând să înțeleg

extraordinarul jurnal al lui Leon Wieseltier, Kaddish. Ceea ce a

urmat a fost pentru mine o experiență nu doar culturală, ci și umană

ieșită din comun. Volumul recent publicat de Ioan Stanomir, „Mama.

Un jurnal al dragostei și al despărțirii”, mi-a amintit de câteva pagini

care încheie cartea mea scrisă pe marginea „travaliului de doliu“ al

lui Leon Wieseltier. Am simțit nevoia să le decupez, să le republic

și să le ofer celor care au pierdut pe cineva drag. Precum și celor

care cunosc chiar acum, în Ucraina, frica, foamea, durerea, disperarea

și tragedia. Astfel de rânduri negre pot

să ne aducă în minte și cât de norocoși

suntem, și cât de ușor se poate pierde

totul. Cer cititorului îngăduința de a

reproduce articolul din carte aproape

în întregime.

Această ultimă zi a fiului

îndurerat – o zi de peregri –

nări, neliniști, meditații,

contemplând narcisismul

durerii și gândindu-se la

«energia morală a doliului»

e asemănătoare unei treceri prin propria

viață. Un concentrat al existenței spirituale

niciodată analizat cum se cuvine, până la

capăt. O singură oprire, în acest șuvoi ame –

țitor, un singur moment de răgaz: «Reîn –

torcându-mă în redacție, mă opresc într-o

piațetă în care se află statuia lui Longfellow.

O insulă în toiul traficului, dar tocmai de

această insulă am nevoie. Bătrânul poet stă

sever deasupra mea. Mâna dreaptă i-a căzut

peste brațul scaunului, iar în mâna stângă

ține o carte. Se gândește la ceea ce abia a citit

sau uită ceea ce a citit. Stau sub un copac

golaș, pe o bancă de lemn cu semnele iernilor

trecute pe ea și mă uit la porumbei. Mintea

mi se golește. Sunt dincolo de orice gând.

Sunt conștient că sunt conștient. Știu doar

că ceva există și că nu totu-i nimic. Acesta e

foșnetul ființei. Trece repede și mă întorc la

lucru».

Foșnetul ființei: un an întreg de suferință,

eforturi și luptă cu inerția, căderi și reveniri

pe orizontala existenței pentru a auzi acest

sunet ireal, dincolo de rațiune, în plină zonă

a simțurilor. O minte golită și un corp golit:

iată rețeta metafizicii desfășurate pe partea

dinspre noi a neantului, descoperită din

întâmplare. Restul e supunere la reguli și

revoltă împotriva regulilor. Nu e nici mult,

nici puțin. Dar cu siguranță nu e totul.

Apoi, cuvintele expiatoare ale rugăciunii

«i-am luat povara de pe umeri» – și lunga

liniște intersectată de sunete, rugăciuni,

rememorări, suspine, binecuvântări. Tatăl,

sora, mama. Viii și morții.

Kaddish-ul lui Leon Wieseltier se încheie

cu o tabula gratulatoria ce cuprinde numele

celor care, pe parcursul anului de doliu, au

fost alături de fiul în suferință. Lista începe

cu rabinii întâlniți în sinagogi și continuă cu

prietenii, rudele, cunoscuții sau colegii care

i-au stat alături. Unii sunt oameni de rând,

alții celebrități, unii sunt încă vii, alții trecuți

în lumea de dincolo. Penultimul rând cuprinde

numele surorii, al fiilor și soțului ei. Iar ultimul,

singur, decupat în imensitatea albă a paginii

de carte, pe cel al mamei.

Stella Wieseltier.

Un nume care trebuia să stea singur,

purtând greutatea tuturor personajelor invocate, și atârnând, la rându-i,

primejdios, amețitor, deasupra părții nescrise a paginii, ca pe buza unei

prăpastii. E numele care face legătura între tărâmul de aici și tărâmul de

dincolo, așa cum a mai făcut, aducându-l pe lume pe copilul Leon. E numele

care, în această carte, leagă lumea neființei de partea noastră de cer. Astfel

încât, cartea despre moartea tatălui este, inevitabil, o carte despre viața fără

de sfârșit a mamei.

În noiembrie 2001 mă aflam la New York, într-una din reprizele de

cercetare academică atât de generos oferite de Tony Judt la New York University

– Remarque Institute. Trecuseră abia două luni de la atacul asupra Turnurilor

Gemene și America nu-și revenise din șocul resimțit în senina zi de septembrie

când o întreagă civilizație a fost îngenunchiată de violența inimaginabilă a

barbariei. Trăiam cu un amestec de revoltă și durere incredibila crimă, petrecută

sub privirile încremenite ale unei întregi planete. Nu pot nici acum să desprind

acele zile de My City of Ruins, sfâșietorul cântec al lui Bruce Springsteen, sau

de cuvintele în care palpită durerea omului obișnuit să se revolte de cinci mii

de ani, „Did you go crazy / Or did you report/ On that Day/ They wounded

New York?“, ale nepotul de rabin din Cracovia, Leonard Cohen.

Făcusem în așa fel încât într-un long week-end să ajung la Washington.

Aveam cu mine câteva exemplare din traducerea românească a Kaddish-ului,

datorată Magdei Teodorescu, sub egida Editurii Polirom. Scrisesem prefața

cărții. Coperta cuprindea fotografia unei uși vechi, cu vopseaua scorojită,

aproape putredă, fără clanță. Leon a fost încântat de metafora sugerată de

acel obiect vechi, inutil. «Uite, asta e Tradiția: o ușă fără clanță. N-o poți

deschide decât dacă devii tu mânerul!» I-am adus și câteva fotografii – vechi

cărți poștale din colecția Adrianei Babeți – cu imagini din orășelele poloneze

din care proveneau părinții săi. La întâmplare, luasem și mai multe fotografii

ale vechii Timișoare. Fotografii alb-negru, sepia ori colorate cvasi-manual,

stampe încremenite dintr-o lume demult apusă. «Mama o să se bucure enorm»,

mi-a spus Leon, cu o gravitate bruscă în glas.

M-am întors la New York duminică seara. De la Penn Station până în

Washington Square am mers pe jos – eram în plină «vară indiană» – trăgând

după mine geamantanul cu rotile plin cu

cărțile pe care, ca întotdeauna, mi le dăruise

Leon. Locuiam pe Bleeker Street, dar, ajuns

în dreptul clădirii lui Remarque Institute, am

urcat să văd ce mesaje îmi sosiseră în zilele

cât fusesem plecat. Primul lucru care mi-a

atras atenția a fost lumina roșie care pâlpâia

a telefonului. Era un singur apel. Surprins,

am auzit vocea lui Leon: «Sună-mă. Am să-ți

spun lucruri interesante».

A răspuns imediat. «E halucinant. N-ai

să mă crezi, dar am chemat-o pe mama să-i

spun de traducerea românească a cărții. Am

pomenit de fotografii și de Timișoara și ea a

zis imediat: ‘Ah, dar eu am fost la Timișoara!

Am stat acolo câteva luni, în 1939, când am

luat primul tren din Cracovia care ne-a dus,

pe unchiul meu și pe mine, până s-a oprit!

Aveau niște magazine foarte frumoase’».

Am încercat, cu ochii minții,

să refac, luni în șir, traseul

acelei fete dezorientate,

abia ieșită din adolescență,

care-și pierduse țara și

liniștea, urcând împreună

cu unchiul cam scrântit – «Era un fel de rabin

itinerant, care naveta neobosit între Cracovia

și Palestina» – în trenul în care se buluceau

de-a valma, de frica armatei germane, femei

și copii, bătrâni și ologi, bogați și săraci,

bolnavi și sătui, oameni până atunci fericiți

sau deja cu frica morții în oase. Din toate

acele zile de suferință și durere supraviețuise

doar amintirea frumoaselor magazine

timișorene Traxler, Arendt, Weisz, Babcsany,

Bleier, Herzog. Nici o durere, nici o părere

de rău. Doar uimirea că acel cuvânt misterios,

Timișoara, revenea, Atlantidă scufundată și

readusă la suprafață, rostit de propriul ei fiu.

Am încercat să-mi închipui uimirea și spaima

și oroarea din ochii ei, să-mi imaginez drumul

prin confuzia unui imperiu care nu mai era,

Galiția, Moravia, câmpia Panonică, Transilvania

și Banat. Setea și foamea pe care le îndurase

«Eram doar cu rochia de pe mine» – și deruta

când va fi coborât din tren în orașul necunoscut,

în care se vorbeau curent trei-patru limbi,

dar în care nimeni nu se grăbea să intre în

vorbă cu tine. M-am gândit la zilele și nopțile

ei într-o țară străină, cu oameni așezați, dar

reci, civilizați și apăsat-indiferenți.

Cu toate acestea, nu-mi pot reprima

gândul c-a fost fericită la Timișoara. Mi-o

închipui exuberantă, plimbându-se pe străzi

cu ochii la casele în care simțeai parfumul

vienez, grația acum aproape stinsă a Împărătesei

Sissi, al cărei duh continua să plutească la

doar câteva sute de kilometri spre Vest. Îmi

imaginez lungile după-amieze de duminică,

încremenirea contondentă a străzilor pustii,

tăcerea germanico-ungurească a puținilor trecători ce spărgeau tabuul

somnului de după-amiază, o văd glumind cu alte fete polono-evreice, șușotind

și râzând. O văd copleșită de melancolie, dar revenindu-și repede și privindute

intens în ochi, uimit-întrebătoare, cu zâmbetul gata să se transforme în

râs ori, dimpotrivă, încremenind în timp ce mâna stângă adună la spate părul

negru, gata să-i acopere fața. Ochii îi strălucesc, iar uneori se rotunjesc întro

privire intensă, cafeniu-cenușie, alunecând scurt-îndurerată de-a lungul

străzilor. O văd, alteori, stând minute în șir privind pe geam, cu fața sprijinită

în palma stângă, în timp ce mâna dreaptă se mișcă pe conturul invizibil al

unui gând știut numai de ea.

În acest timp, silueta prăfuită a unchiului rabin o însoțea bombănind

și vorbind cu o lume invizibilă. N-am aflat niciodată cum arăta acel unchi,

dar mi-l închipui așa cum era Leon când l-am văzut prima oară: deșirat, abulic,

hipnotizat de-o lumină stranie ce se prelingea dintr-un univers ce se construia

chiar atunci, umblând ușor împleticit în cizmele de cow-boy descins din

romanele lui Cormac McCarthy.

S-ar putea să mă înşel, şi toate acestea să nu fie decât aburul unor

întâmplări imaginare şi-al unui nume care încheie o lume şi o carte“.