Poeme de Eugen Bunaru

***

Vei petrece o seară o călătorie vindecătoare

vei ridica paharul cu inele infime de sânge

(bolborosind trecute vieţi, aduceri aminte)

vei închide ochii a voluptate târzie

sub sigla unui tâlc fără dezlegare

imagini alpine îţi vor răsări înainte

tot mai aprinse mai lingușitoare

abia târziu un fotograf fără noimă

cu aparatul pe umăr va surâde în sine

surprins – într-o ceţoasă misiune –

de atâta somnambulie a firii

ca o bruscă ieșire la mare

***

În curtea spitalului de copii au izbucnit viorelele.

e sâmbătă e amiază – drumul tău spre gară

cu inima (doar dacă vreţi) invadată de lumină

la fel ca asfaltul pe care tocmai rulează maşini

elegante în zborul lor de weekend. plutești şi tu

printre crengi înverzind ușor aerul. rămasă în urmă

cu turlele ei orbitoare catedrala își developează lent

își tremură silueta subţire aproape fluidă în largul

cerului de primăvară ce tocmai explodează arhaic

cu soare cu tot peste tumultul orașului. nu mai ești

decât un fluture întors din copilărie fâlfâind invizibil

călătorind fantasmatic deasupra clădirilor istorice

deasupra instituţiilor publice nerăbdător să iubești

în oglinzi somnambule departe de lumea dezlănţuită

trupul în flăcări al fetei ce așteaptă – după draperii aprinse –

atârnând, ca într-o icoană, de albul nebun al sânilor ei.

***

Te lași din nou pradă (cutumă arhaică) indeciziei

estimp o pisică gravidă baricadează trotuarul

pe strada nebunului nu se mai poate trece

chiar acum și aici strigă cât îl țin bojocii

că el este toți la un loc și fiecare în parte.

din cabina șoferului de cursă lungă se prelinge

un fir de muzică preclasică. înoți lent și adânc

în periferia irecognoscibilă înecată deja

în propria-ți transpirație. svogava con

le stelle se prelinge de la mii de leghe

dilată oniric spațiul vital din cabina

șoferului de cursă lungă adormit

pe volan.

***

Remușcări victorioase tropăie jur împrejur

iscodesc frăgezimea unei clipe imemoriale

amușină urmele tandre venind ușor către tine

tot mai mușcate de gheara străvezie

a unei prea încărcate memorii

scutură leneș pene fantaste

de păsări fantaste de aripi

fantaste dintr-o – departe de tot –

mistuită în copilărie rugăciune

***

Umbra ta învăluind orele nopții spre dimineață

un fum de țigară tras în piept cu sete ca în anii

neîmbătrânitori ai adolescenței.

în preajmă câteva țipete absconse. undeva din cer aripi

de avion se prăbușesc prelungi. enigmatic. în flăcări

paradisiace. rezonează subtil cu începutul și cu sfârșitul.

arunci alertat și meschin o privire fugară pe siteul meteo.

se anunță ploi torențiale. tornade apocaliptice. criză

iminentă de apă potabilă. de energie electrică de gaze

naturale. trebuie să pleci chiar acum. neîntârziat.

e momentul translucid profitabil să dispari în vremuri

inundate de soare ce mustesc sub straturi și straturi

de copilărie sfredelind adânc năucitor până în plex.

până în rărunchi. să pleci cu ochii larg deschiși de chiar

șuierul arhaic al trenului personal de dimineață. să pleci

c-un zâmbet abstras în direcția știută doar de urmele tale.

să pleci brusc curentat de fiori ca într-o străveche

și utopică escapadă erotică.

***

E o zi memorabilă. caișii au dat în floare.

două trei vrăbii se luptă în jurul unui coltuc

de pâine. călătoresc purtat de-o adiere

sau doar alerg ușor pe o stradă străveche.

strivesc abulic din când în când frânturi

fizice din silueta eului meu fantomatic.

dar strada de fapt nu mai există. sau poate

nici n-a existat vreodată. vibrează doar

sub pașii mei într-o memorie paradisiacă.

sau poate doar o visez ciclic (oare de ce?)

în ultima vreme. am mai mers un timp

împleticindu-mă în respirarea străvezie

a unor crengi a unor frunze ce mă priveau

cu luare aminte. s-au ivit bătrânei pe la

geamuri și pisici cu ochii întredeschiși

se încălzeau la soare. în curți interioare

susurau flori aprinse de propria lor culoare

și se scorojeau pitici sub razele arzătoare.

vizavi – o poartă potopită de iederă.

i-am ghicit mânerul de bronz cu inel

(strălucea de-ți lua ochii). unii dădeau

fân la cai. alții cărau apă pe umeri. alții

ieșeau sau intrau în biserica de pe răzoare.

***

Poemul sălbatic încă mușcă

din tine. sorbi dâre flămânde din sângele lui

din sângele tău. ce gust de carne vie

ce mireasmă de îngropăciune.

Flori atinse de funingine de pandemie

ochiul postum traversează aerul

îl scanează până la mine până la tine.

Înfrângera sau puterea de-a zâmbi

în tine însuți. A scrie: un fel de-a trăi-muri

în cuvinte. în mult mai mult decât atât.

în mult mai puțin decât atât.

***

Astăzi e vineri. e vinerea neagră. mergi prin oraș

nu te gândești la mai nimica. mergi prin oraș. prizonier

al mersului. doar atât. nimic mai mult nimic mai puțin.

te oprești o secundă două. îți asculți ca și străină răsuflarea.

te izbești de-o puștoaică pe deplin conștientă de sânii ei

eruptivi. ar trebui să întorci puțin capul să te sincronizezi

cu o ușoară adiere de aer de mireasmă aiuritoare.

primăvăratică.

azi vei încerca să-ți aduni proiectele din prima tinerețe.

să le ordonezi (ce baroc sună!) într-o ierarhie a priorităților.

tocmai te strânge puțin inima. ai amânat mereu. ești un

adevărat

príncipe al amânărilor esențiale. te preocupă printre altele

să înscenezi visul în realitate. ce neghiobie. dar poate fi

o șansă. răsună toaca zăpăcind tăcerea și pe nesimțite

ideea de Înviere se risipește în preajmă. înflorește în aer.

***

E bine de reținut: uneori simt știu exact

nu mai sunt eu cel de acum și de aici

dar pășesc mai departe nu știu încotro

Pășesc împins de forța irealității

în care lumina însăși mă îmbracă

mă poartă într-o hlamidă ușoară

eliberat de orice control dinăuntru

sau din afară. Mă duce o respirație

necunoscută poate fi doar proba unei

depărtări revărsate din mintea unui

corp străin. Poate doar mă răpesc

în sfârșit fără putință de împotrivire

pașii mei fericiţi extratereștri

pe urmele ascunse intergalactice

lăsate ici-colo de Mari Maeștri

ai unei arte definitiv dispărute.