Centenar Wisława Szymborska

S-a născut la 2 august 1923 în localitatea Prowent-Kornik din voievodatul Poznań. A studiat filologia polonă şi sociologia la Universitatea Jagiellonă din Cracovia. A debutat în presa literară în anul 1945. În anii 1950 s-a înrolat în curentul la modă proletcultist cu tarele lui cunoscute. Din anul 1952 a fost membră a colectivului de redacţie al săptămânalului Zycie literackie. Laureată a Premiului de Stat (1955) şi a Premiului Ministerului Culturii şi Artei (1963). În anul 1991 i-a fost înmânat Premiul Goethe, iar peste un an Premiul Herder. Wisława Szymborska este al patrulea scriitor polonez laureat al Premiului Nobel (1996), acordat „pentru genul de poezie care permite, cu precizia ironică aparținând curentelor legate de contextualismul istoric și biologic, pe alocuri întâlnite și în realitatea umană“.

Opera poetică: Pentru că trăim (1952), Întrebările pe care mi le pun (1954), Chemare pentru Yeti (1957), Sarea (1962), Versuri alese (1964), O sută de bucurii (1967), Poezii alese (1967), Poezii (1970), În orice caz (1972), Culegere de versuri (1973), Oameni pe pod (1986), Poezii : Poems (1989), Început şi sfârşit (1993), Lecturi supraobligatorii (1994), Vedere într-un fir de nisip (1996), O sută de versuri – o sută de bucurii ( 1997), Clipa (2002), Caiete cu rime pentru copii mari (2003), Două puncte (2005), Aici (2009), Ajunge (2012).

De subliniat că autoarei i-a apărut în limba română, cu aproape două decenii înainte de a i se decerna Premiul Nobel, la Editura Dacia din Cluj-Napoca volumul Bucuria scrierii, tradus și prefaţat de Nicolae Mareș, poemele sale incluse fiind şi în alte antologii de lirică poloneză. În 2006 a apărut la Colosseum și Prut Internațional din Chișinău un florilegiu reprezentativ de poeme alese.

Autoarea Clipei a tradus în limba polonă Alfa – Omega de Vasile Voiculescu și Aș dori de Ileana Mălăncioiu.

Spre amurgul vieții, șeful statului polonez i-a acordat poetei cel mai înalt ordin polonez: Vulturul alb.

A decedat la 1 februarie 2012.

 

Mică publicitate

CEL CARE CUNOAŞTE unde se află

compasiunea (imaginaţia inimii)

să dea imediat de veste! să dea de veste!

Să cânte despre asta cât o putea

ca un nebun să danseze

distrându-se sub mesteacănul pipernicit

care-i pus întotdeauna pe plâns.

DAU LECŢII de tăcere

în toate limbile

folosind metoda privirii atente

pe cerul înstelat

în maxilarele mamuţilor

în săritura lăcustelor

în unghia sugarului

în planctoane

şi în fulgi de zăpadă.

REDAU viaţa amoroasă.

Atenţiune! Ocazie!

În iarba de anul trecut

în soare până la gât

staţi întinşi în bătaia vântului

(chiar şi diriguitorul de anul trecut

al părului vostru).

Ofertele se trimit la rubrica: vise.

CĂUTĂM o persoană

pentru a bocii

la capul bătrânilor, care mor

în aziluri. Rugăm candidaţii

să se prezinte fără autobiografii

şi fără cereri scrise.

Hârtiile se vor rupe

fără a se elibera bonuri de înregistrare.

PENTRU PROMISIUNILE soţului meu,

care v-a păcălit cu toate culorile

de pe lumea asta, cu vorbăria lui,

cu cântece la fereastră, cu câine la uşă:

că nu veţi fi niciodată singuri

în întuneric şi în linişte şi fără frică

nu pot să răspund.

Noaptea, văduva Zilei.

 

Îndrăgostiţii

E -atâta linişte, că auzim

melodia pe care ieri o cântam:

Tu mergi pe deal, eu merg pe vale …”

O auzim şi cu nimic nu ne încălzim.

Zâmbetul nostru e masca tristeţii,

fără ca bunătatea să însemne renunţare.

Mai mult decât ar merita,

îi regretăm pe neîndrăgostiţi.

Ne tot mirăm unul de altul,

ce ne-ar mai putea atunci mira?

Nici curcubeul noaptea.

Nici fluturii pe zăpadă.

Şi când adormim,

în somn apare despărţirea.

Dar acesta-i un somn bun,

o, acesta-i un somn bun,

din care ne putem trezi.

 

Două maimuţe de Bruegel

Marele meu vis de la bacalaureat a fost aşa:

la geam stăteau două maimuţe legate

în lanţ

afară cerul zbura

şi-în mare se scălda.

Examen la istoria omenirii:

Mă bâlbâi şi tremur.

O maimuţă, străpungându-mă cu privirea,

ironic ascultă,

a doua parcă moţăie –

şi când după întrebare se-aşterne tăcerea,

îmi suflă

Zăngănind încet lanţul.

 

Atlandida

Au existat sau n-au existat.

Pe insulă sau nu pe insulă.

Înghiţitu-i-a sau nu,

oceanul sau neoceanul

Avea cine să iubească pe cineva?

Avea cine să lupte cu cineva?

S-a întâmplat totul sau nimic

acolo sau nu acolo.

Şapte oraşe s-au clădit.

Să fie adevărat?

Şi niciodată nu s-au năruit.

Unde sunt dovezile?

N-au descoperit praful de puşcă, nu.

Au descoperit praful de puşcă, da.

Probabili. Incerţi.

Neputând pe veci să rămână.

Nu din aer plămădiţi,

din foc, din apă, din ţărână.

În piatră necuprinşi

nici în picătura de ploaie.

Fără să poată serios

poza avertismentelor.

Meteoritul a căzut.

Acesta nu-i meteorit.

Vulcanul a erupt.

Acesta nu-i vulcan.

Cineva a strigat ceva.

Nimeni nimic.

Pe acest plus minus Atlantida.

 

Muzeul

Talere sunt – doar pofta lipseşte.

Verighete sunt – dragostea s-a veştejit

de cel puţin trei sute de ani.

Evantaiul nu lipseşte – dar unde sunt obrajii?

Sunt săbii – unde-i disperarea?

Lăuta-i amuţită în vremile de restrişte.

Din lipsă veşniciei s-au tot adunat

zece mii de lucruri vechi.

Paznicul mucegăit doarme dulce

cu mustăţile atârnate deasupra unei vitrine.

Metal, argint, pene de pasăre

triumfă liniştite în timp.

Doar acul de gămălie al unor egiptene

strănută.

Îndelung coroana şi-a aşteptat capul.

Palma a pierdut duelul cu mănuşa

Gheata dreaptă a învins talpa.

În ceea ce mă priveşte, trăiesc,

credeţi-mă.

Întrecerea mea cu rochia durează –

Depune atâta rezistenţă.

De parcă ar dori să mă moştenească!

Prezentare și traducere de Nicolae Mareș