Urmașii lui Pocitan

 

Ne-au părăsit într-un interval de timp scurt doi scriitori

considerați importanți ai ultimelor decenii, Eugen Simion

și Dumitru Radu Popescu. Primul, un reputat critic literar,

a fost în două rânduri și președinte al Academiei Române.

Al doilea, prozator de frunte al Generației ’60 și dramaturg

de succes, a deținut funcția de președinte al Uniunii

Scriitorilor din România, iar ulterior pe cea de director al Editurii Academiei.

Cu toate că ferparele date publicității de instituțiile din care făceau parte au

vorbit despre „grelele pierderi“ suferite de cultura română, trecerea lor în

neființă n-a generat, în plan public, nici cea mai neînsemnată emoție.

Televiziunile erau ocupate să facă reclamă, conform obiceiului, borfașilor de

cartier, proxeneților, violatorilor, pușcăriașilor, hoților și criminalilor. Dacă

aș fi un decident politic austriac sau olandez în trecere prin România, aș găsi,

într-o singură oră de televiziune, suficiente argumente să amân la kalendele

grecești primirea în spațiul Schengen a unei

țări în care se petrec doar atrocități. Respectivele

personaje și-ar scuipa în sân, nevenindu-le

să creadă că așa ceva e posibil. Atâta vulgaritate

pe cap de locuitor nu există nici în cele mai

deocheate bordeluri marinărești. La noi,

pornografia (în frunte cu cea politică) e livrată

la domiciliu douăzeci și patru de ore din

douăzeci și patru, în chip de trufanda.

Iritat de lipsa de reacție a oficialității

și a televiziunilor, am postat pe contul meu

de Facebook un scurt mesaj în care îmi

manifestam indignarea că am putut decădea,

ca națiune, într-un stadiu de indiferență ce

frizează autismul. Nu cred să existe în lume

vreo națiune care să-și desconsidere ori să-și

disprețuiască elitele așa cum o fac românii.

Oricine a izbutit o ispravă ieșită din comun

e imediat luat în bășcălie („Ie-te, s-a trezit și

ăsta!“), minimalizat („Mare brânză, pe cine

interesează?“) sau, cel mai adesea, ocărât,

injuriat și chiar scuipat în plină stradă. Ce

impulsuri atavice au dat în clocot în această

epocă a comunicării instantanee? Ce diavol

ne împinge să exhibăm fața monstruoasă a

unei firi urâțite de bădărănie, minciună,

pizmă, aroganță, ranchiună și ură?

Nu am ascuns, în postarea

menționată, că n-am fost

niciodată un fan al lui

Dumitru Radu Popescu.

I-am parcurs cu greutate

câteva din cărți (F, Vânătoarea

regală și un volum de nuvele), iar în piesele

lui cu titluri voit „șmechere“ existau, după

gustul meu, mult prea multe hăhăituri lipsite

de spirit și de sens. Cred că l-am întâlnit o singură

dată (n-am fost membru al Uniunii Scriitorilor

pe vremea când o conducea), dar nu țin minte

ca noi doi să fi schimbat vreo vorbă. Mi s-a

părut însă, ca om, o prezență decentă, agreabilă

fapt confirmat de mulți dintre cei care îl

cunoșteau mai bine.

E inutil să insist cu portretul lui Eugen

Simion. Am scris demult de prea multe ori

despre decăderea morală și abuzurile lui

inimaginabile pe când era viu, ca să revin

asupra lor acum. După 1990, legăturile dintre

noi au fost oribile, deși pe vremea comunis –

mului mi-a deschis câteva uși care au contat

în evoluția mea ca scriitor – țin să menționez

acest lucru. Poate că atacurile mele din ulti –

mele decenii au la origine și neputința de a

pune în același talger două fețe complet opuse

ale intelectualului: valorosul critic și istoric

literar, pe de o parte, și, după 1989, dirigui –

torul abuziv al unor instituții culturale, rol

în care a făcut mult rău breslei noastre.

Dar nu despre percepții subiective e

vorba aici. Adică nu despre lipsa mea de entuziasm față de proza și teatrul

lui DRP sau despre adversitatea pe care mi-am manifestat-o cu asupra de

măsură în raport cu comportamentul public al lui Eugen Simion. Indiferent

însă de ce credem unul sau altul despre ei, reușiseră să se impună drept figuri

de prim-plan ale vieții culturale – și chiar publice – din România. Erau, cum

s-ar spune, celebrități. Uimitor e că oameni de artă incomparabil mai

compromiși decât D.R. Popescu, înainte de Revoluție, de la Adrian Păunescu,

Corneliu Vadim Tudor la Radu Beligan, au beneficiat de un tratament oficial

acordat doar regilor.

Ceea ce ridică o chestiune de ordin mai general: oare ce rol mai joacă

artistul/ scriitorul/ muzicianul/ omul de teatru și film în clipa de față în societatea

românească? Răspunsul vine imediat: niciunul. Amintiți-vă câți oameni de

cultură au făcut parte din Parlamentul improvizat din 1990. În absența

criteriilor de natură politică, morală sau profesională, în constituirea primei

formule democratice de conducere a țării a contat foarte mult prestigiul

personal. Într-adevăr, figurile publice de marcă erau scriitorii, actorii,

muzicienii, artiștii plastici, oamenii de știință. Zece ani mai târziu, supraviețuiseră

în Parlament doar câțiva, ca stafidele în cozonac. După alegerile din 2020 n-a

mai rămas unul, nici măcar „de sămânță“. Cele mai multe treburi publice au

intrat pe mâna „profesioniștilor“. Adică a cutrelor, a semi-analfabeților, a

resentimentarilor și a netrebnicilor fără căpătâi și conștiință, nuli în meseriile

lor, dar care au înțeles la perfecție noul limbaj politic: minciuna, nerușinarea

și slugărnicia față de șef.

S-au prostit, între timp, în asemenea hal oamenii de cultură români

încât să fie considerați cantități neglijabile la nivelul simbolisticii publice?

N-aș crede. Altceva s-a petrecut în ultimii ani: a triumfat politica anti-culturală

aplicată cu insistență după 1990 de toate guvernele care s-au succedat.

Asemenea educației, cultura a beneficiat de tratamente aplicate doar atunci

când vrei să le extermini. Cronic subfinanțate, ele au devenit eternele Cenușărese

într-un bal al pompierilor care nu doar că nu sting niciodată incendiul, ci se

dovedesc a fi ei înșiși niște piromani. Ați observat că atunci când se vehiculează

prin presă, după alegeri sau după căderea vreunui guvern, numele viitorilor

miniștri cel al Culturii nu e niciodată pomenit? Iar jurnaliștii nu manifestă

nicio curiozitate în cazul unei asemenea anomalii. Și asta pentru că mulți

dintre ei sunt parte a unui complot, convenabil

tuturor celor aflați la putere? Pușlamalele care

au acaparat presa se simt de minune între

prostănacii din politică, dar cu totul inconfortabil

acolo unde adie fie și cea mai neînsemnată

boare de cultură. Pe politician îl poți apostrofa,

ca ziarist, după pofta inimii, pentru că oricum

e un nesimțit și nu-i pasă. Iar asta îți dă un

viril sentiment al puterii. În fața omului de

cultură devii sfios, deoarece îți simți instinctiv,

dureros, precaritatea. Redevii omul mărunt

care scrie la ordin, terorizat că dacă nu te

supui politicii editoriale impuse de patron

vei fi aruncat, cât ai zice pește, în stradă.

Evident că oamenii de cultură au și ei

o vină însemnată în deteriorarea imaginii

lor. Încă din 1990, lumea creatorilor s-a împărțit

în două categorii: artiștii militanți și „neangajații“.

Primii voiau o țară fără comuniști, ceilalți

cereau vehement ca oamenii de artă să lase

politica și să se „întoarcă la uneltele lor“. Dacă

cei din urmă s-ar fi rezumat la atât, n-ar fi

fost o tragedie. Dar ei au ajuns, din tranșeele

unde îi plasase iubirea „apolitică“ de Iliescu

și de FSN, principalii inamici ai colegilor care

continuau să urle în pustiu că vor o democrație

adevărată, și nu una „originală“. În scurtă

vreme, s-a ajuns la faza a doua – cea decisivă

a eliminării intelectualilor valoroși din primplanul

vieții publice: prin demonstrarea

faptului că, în esență, nu doar că ar fi în

solda străinătății, care îi plătește din greu,

ci că sunt și niște mediocrități fără care

societatea ar funcționa mult mai bine. Au

pus umărul la acest scenariu veleitarii,

invidioșii, mediocrii, neisprăviții, derbedeii.

În cele din urmă, urmașii lui Pocitan ben

Pehlivan au avut câștig de cauză.

Atacurile în serie împotriva

Uniunii Scriitorilor și Uniunii

Artiștilor Plastici, începute

cu șase-șapte ani în urmă,

reprezintă un caz-școală

pentru felul cum au decurs

operațiunile de linșare a elitelor culturale.

N-am să le fac celor direct răspunzători pentru

minciunile, scandalurile și valul de vulgaritate

aduse în viața publică onoarea de a le mai

pomeni numele. Ei se dovedesc, retrospectiv,

mai insignifianți decât Caion și mai ridicoli

decât Cațavencu. Dar răul a fost produs. Ce

mai contează că instanțele de judecată le-au

respins în serie ticăloasele însăilări de acu –

zații, că le-au deconspirat intrigile și au

demonstrat ridicolul turnătoriilor? Și asta

pentru că – mai ales într-un mediu ca al nostru,

ahtiat după abjecții și vulgarități – calomnia

e regula de aur prin care se dărâmă reputații.

Într-un astfel de mediu, când scara

valorilor s-a prăbușit, normalitatea s-a pitit rușinată, incapabilă să facă

față asaltului deșănțării, mitocăniei, trivialității și obscenității publice. În

momentul de față, șocant ar fi ca televiziunile și oficialitățile să dea onorul

unor personalități precum cele evocate în debutul acestui articol, și nu

faptul că moartea lor a fost tratată drept un non-eveniment. Dispariția

oamenilor de cultură nu îngrijorează pe nimeni, după cum n-am văzut ca

vreo înaltă oficialitate să aibă insomnii pentru că România se află pe ultimul

loc în Europa la vânzarea cărților și a cititului. Bine măcar că suntem pe

primul loc în ceea ce privește numărul de românași ce populează închisorile

din Austria.

Așadar, nu despre cazurile particulare Simion și DRP vorbesc atunci

când deplâng lipsa de reacție a mass-media și a clasei politice. E vorba despre

hăul în care s-a scufundat o țară incapabilă de gesturi normale. Înstrăinarea,

indiferența față de propria soartă, eclipsarea sentimentului apartenenței,

egoismul feroce, îmbrăcarea costumului de stăpân de către nulități ce n-ar

fi bune nici măcar de lachei, generalizarea urii și a disprețului nu puteau

produce decât o țară precară din punct de vedere moral, pe care-o zdruncină

din temelii orice adiere de vânt. Mai devreme sau mai târziu, România va

intra în Schengen. Dar tare mi-e teamă că România nu va mai intra niciodată

în România.