Un „artist al foamei“

Numele lui Șerban Tomșa a devenit unul binecunoscut după anul 2009, odată cu publicarea romanului Ghețarul, pentru care a primit Premiul Asociației Scriitorilor București. Consacrarea a venit relativ tîrziu, după vîrsta de 50 de ani, deși scriitorul a fost un optzecist în modul cel mai strict, absolvent al Filologiei bucureștene și membru al Cenaclului de Luni, coleg de an sau în promoții apropiate cu Ion Stratan, Alexandru Mușina, Bogdan Ghiu, Romulus Bucur, Doru Mareș, Daniel Pișcu și alții care s-au afirmat la începutul anilor ’80. A debutat cu poezie, dar sănătatea fragilă l-a ținut un timp departe de literatură. Și împrejurarea de a fi mai departe de epicentrul literar constituit de Capitală, ca profesor într-o comună din nordul județului Teleorman, l-a făcut să rămînă un timp în rezervă. Și să se definească drept „artist al foamei“.

Localitatea sa nu e mai departe de o oră de București, dar pare pierdută într-un străfund anistoric. Amintirile din tinerețe și adolescență ale scriitorului mărturisesc despre un timp în care meleagurile acelea echivalau cu Pampasul sau Vestul Sălbatic. Oamenii descriși, unii dintre ei intelectuali sau cu pretenții de inși „cu carte“ sînt niște sălbatici, capabili de orice cruzime și abjecție, fără a avea conștiința anomaliei lor. Liceul, adevărat cimitir al tinereții, viitorul prozator l-a făcut la Bolintin, „un sat mai mare, plin de noroaie“. În cămin nu se putea locui. Profesorul de matematică își bate elevii și îi invită cu formula „La tablă, criminalilor!“ Cel de filosofie îi arată elevului fotoliul în care meditează la „operele lui“ și îi prezintă mîndru numitele opere. Acestea încep invariabil cu „Stimați colegi și îndoliată văduvă“, fiind exclusiv discursuri funebre.

Odată absolvit liceul și trecută admiterea la Filologie, autorul Călugărului negru este luat la oaste împreună cu alți filologi și artiști, între care Liviu Papadima și Tompa Gábor. Viața cazonă, cu episoade din Spitalul Militar cu tot, este un fel de iad vesel, superiorii și medicii sînt niște fiare. Pacientul, ca și soldatul în unitate, este tratat „ca o sălbăticiune“.

Șerban Tomșa are un dar special de a observa în special scenele absurde, de a memora, de la ceilalți, scenele grotești, cu umor negru, și replicile tîmpite. Harul său de povestitor este inegalabil. Este foarte greu de înțeles, de explicat și mai ales de reconstituit mecanismul de funcționare al acestui talent. Povestitorul, pur și simplu, „duce cu vorba“ cititorul. Tot ce relatează este foarte simplu, perfect articulat și de un haz nelimitat.

Nu putem fi siguri că faptele povestite de Șerban Tomșa s-au întîmplat chiar așa, parțial sau deloc așa cum apar în paginile sale. Desigur, lucrul acesta nu are importanță. Ceea ce contează este reconstituirea aerului general al epocii, indiferent că protagoniștii s-au afirmat ulterior în literatură sau, ca profesori, au rămas în memoria generațiilor de studenți. Eu înclin să cred că tot ce povestește autorul s-a petrecut întocmai, dar n-ar avea nicio importanță fără înzestrarea specială a naratorului.

Amintirile de la Cenaclul de Luni sînt foarte vii, deși cam anecdotice. Și în ele, Șerban Tomșa pune talentul lui de portretist, dar mai ales cel epic. Oamenii sînt surprinși în acțiune, în faptele lor și în dialoguri. Autorul reușește crochiuri excelente prin surprinderea (ne)mișcărilor sau a atitudinilor și atunci cînd, destul de rar, face cîte-o caracterizare directă. El surprinde „inteligența luminoasă“ a lui Nicolae Manolescu, neclintirea de „figurină de abanos“ ca „veritabil mandarin“ a lui Mihai Șora, spectacolul vorbirii lui Nino Stratan, „strălucitor, incredibil“, capul de „zeu grec“ al lui Bogdan Ghiu și personalitatea de „Don Juan furtunos“ a lui Doru Mareș.

Amintirile lui Șerban Tomșa din acest volum se opresc, spre regretul cititorilor săi, odată cu terminarea facultății. Prozatorul, atunci poet, n-a apucat să debuteze la Cenaclul de Luni. Boala misterioasă care i s-a declanșat după ce, la facultate, a participat la deszăpezirea clădirii, l-a făcut să absenteze din literatură pînă în 2003, de fapt pînă în 2009, la apariția Ghețarului, cu ajutorul Mădălinei Ghiu. Din fericire, așa cum știm de pe blogul său, apoi din postările pe facebook, serialul continuă și așteptăm o nouă carte a acestui virtuoz al povestirii. Cred sincer că el este născut pentru a povesti realitatea, și nu pentru a construi ficțiuni.