Domnica Nasta, a doua româncă, după Martha Bibescu, primită in Academia Regală a Belgiei

Sîmbătă, 1 octombrie, a. c., a avut loc, la Bruxelles, după alegerea petrecută în primăvară, ceremonia de primire în Academia Regală belgiană a Doamnei Domnica / Dominique Nasta, profesoară „ordinară“ (titulară) de istoria cinematografiei, în cadrul Universității Libere din Bruxelles (U.L.B.) – cea mai prestigioasă instituție de învățămînt superior din Belgia – și directoare a aferentului Departament de Studii cinematografice. Domnica NASTA este ce-a de-a doua personalitate originară din România care intră în Academia belgiană, după scriitoarea Martha Bibescu, în perioada interbelică – ceea ce este cu atît mai relevant. Mai mult: după cum se vede, ambele personalități româneşti, astfel onorate, sînt femei!… Primită în „clasa“ (secția) de artă, Domnica Nasta va fi și cea dintîi membră care va duce disciplina cinematografiei în incinta Academiei Regale…

Menționăm că Academia Belgiei a fost întemeiată încă înainte de apariția, ca urmare a Revoluţiei din 1830, a statului belgian – în treacăt fie spus, modelul discret, puţin cunoscut, dar eficace (mai ales pe tărîmul democrației și al concilierii idealului republican pașoptist cu monarhia constituțională), avut în vedere de Părinții Națiunii noastre (Rosetti, Brătienii, fraţii Goleşti, Hermiona Asaki, soția lui Edgar Quinet etc., care, cu toţii, au trăit fenomenul unui „exil în exil“, la Bruxelles, după expulzarea lor din Franţa post-1852 a lui Napoleon III, sub pavăza Constituţiei belgiene şi pe care, ulterior, o vor lua drept exemplu…), la naşterea României moderne, numită, uneori, şi Belgia Orientului – încă din 1772, în plină epocă a Luminilor, sub domnia marii Maria Thereza, pe timpul ultimilor ani ai secularei dominaţii habsburgice. Portretul impunător al împărătesei domină, şi astăzi, interiorul somptuos, rococo’, al Academiei…

Doamna Domnica Nasta, născută la Bucureşti, la 30 septembrie 1961, este absolventă a liceului Ion Creangă, din Bucuresti (secţia clasică, ulterior transformată în filologie-istorie), în anul 1980, şi a Facultății de limbi și literaturi străine – secţia engleză-spaniolă – din cadrul Universităţii din București, în anul 1984.

În același an, din cauza regimului comunist – ceauşist, pleacă din România, împreună cu tatăl său, cunoscutul lingvist clasicist Mihai Nasta (1933-2020, profesor de filologie greacă la Universitatea din Bucureşti, fiu al reputatului Acad. Prof. Dr. Marius NASTA, întemeietorul Spitalului de ftiziologie Filaret care, după Revoluţie, îi poartă numele, și strănepot al marelui economist Petre S. Aurelian, co-fondator, ulterior și preşedinte al Academiei Române, prim-ministru, 1895-96) pentru a se stabili în Belgia, unde va primi azil politic. În Belgia se aflau deja, din 1982, tot ca refugiați politic, mama sa, Margareta (Riri, 1934-2020), coborîtoare, după mamă, dintr-o ilustră familie nobiliară belgiană, de Burbure de Wezembeek, cu o ramură stabilită în România, în sec XIX (cîndva, seniori ai arrondisment-ului omonim din Bruxelles), și fostă profesoară de limbi clasice la Liceul „Ion Creangă“, din București, împreună cu fratele sau Marius (n. 1967), actualmente avocat de afaceri la Londra, în City, absolvent – şi, mai nou, şi finanțator! – al Universităţii din Cambridge…

Domnica Nasta, după ce a cunoscut un exil nu lipsit de greutăți, și-a continuat studiile, de astă dată în domeniul pasiunii sale dintotdeauna – cinematografia, și și-a dat doctoratul în istoria filmului, tot la U.L.B., în anul 1989, devenind cadru didactic la aceeași Universitate și urcînd, treaptă cu treaptă, în cariera academică, pînă la rangul de profesor titular și șef de Departament (Catedră). Ea este, la ora actuală, cea mai cunoscută exegetă la nivel mondial a fenomenului cinematografic românesc, cu mari succese, după cum se știe, în ultimele două decenii, după Revoluţie (Palme D’Or, la Cannes, în 2007, cu Cristian Mungiu, succesele lui Cristi Puiu și alții…)

Lucrarea de referinţă, la nivel internaţional, în domeniul cinematografiei româneşti, rămîne opera Domnicăi Nasta, intitulată Contemporary Romanian Cinema, The History of an Unexpected miracle, apărută în foarte prestigioasa Editură Columbia University Press, din Statele Unite, în anul 2013, și reeditată, în 2015. Pentru volumul acesta, în 2013, a primit premiul „George Littera“, al Uniunii Criticilor de Cinema din România, destinat „celei mai bune lucrări de istoria cinematografului“ pe anul respectiv.

De asemenea, Domnica Nasta – care, din 1991, coordonează toate studiile de cinematografie din cadrul U.L.B., și care, de douăzeci de ani, conduce colecţia bilingvă Repenser le Cinéma, în cadrul Editurii PIE-Peter Lang – este autoare sau coautoare a mai multor cărţi de bază în specialitatea sa: Meaning in Film: Relevant Structures in Soundtrack and Narrative (1992), Le son en perspective: nouvelles recherches (2004), Le Mélodrame filmique revisité (2014), La chanson dans les cinémas d’Europe et d’Amerique Latine – 1960-2010 (2019)… Ea este și autoarea a numeroase eseuri sau capitole din volume colective consacrate emoțiilor și muzicii în cinema, a cinematografiei din Europa de Est, despre estetica melodramelor mute, despre europenii ce au evoluat în cinema-ul hollywoodian, despre filmele lui Michelangelo Antonioni etc.

Cu prilejul aniversării Marii Uniri din 1918, ea s-a numărat printre laureații Premiului 100 de Români pentru un Centenar, decernat de către Ministerul Afacerilor Externe al României (2018). În decursul timpului, Domnica Nasta a fost visiting professor la mai multe universități de renume din Italia, Franţa, Spania, Anglia, Canada, Statele Unite, Argentina etc., şi a fost şi printre cei invitaţi să înmîneze Premiile Gopo, ale industriei cinematografice din România, în cadrul Galei UCIN, în luna mai, 2014, la Bucureşti… Din partea ţării sale de adopţie, Belgia, în anul 2012, a primit prestigiosul Ordin Leopold, în grad de ofiţer, precum și Ordinul Coroanei, în grad de comandor, în anul 2021.

Gaudeamus igitur!… Vivat! Crescat! Floreat!