Poeme de Tadeusz Borowski

S-a născut în localitatea Żytomierz din Ucraina. A absolvit Facultatea de Filologie polonă a Universităţii din Varşovia. În anii 1943 – 1945 a fost închis în diferite lagăre de concentrare, printre care şi la Auschwitz. După eliberare lucrează ca redactor la revista „Nurt“ şi la Biroul de Informaţii al Poloniei din Berlin (1949 – 1950). Din 1950 este membru al colectivului de redacţie al publicaţiei „Nowa Kultura“. Atunci i s-a decernat și Premiul de stat pentru volumul: Povestiri din cărţi şi ziare.

Din opera sa amintim volumele: Numele vârtejului (1945), Versuri (1954), Poezii alese (1971), Poezii (1972).

A decedat la 3 iulie 1951.

 

CU A MORȚII COASĂ LA GÂT…

…printe cuvintele de mult zise,

pe-o potecă defrişată răspândite,

să dau am vrut

de poezia adevărată.

Și s-o găsesc dorit-am.

Totul a fost ca o boală nelecuită,

Încât a trebuit

Totul să iau de la început.

Fiecare formă s-o învăţ

Și toate slovele să mi le însușesc.

Mai are cineva azi curaj

după groaznicul război,

să mai facă prin piețe tărăboi?

În viitor n-am decât

să vorbesc

cât se poate de liniştit.

Sunt cel care a trăit.

Morţii au rămas cu toții

la locurile lor

Amuțiți.

Așadar,

ochii spre oameni mi-i îndrept,

şi trag aer adânc în piept,

ca un om care a trăit

atât cât a trăit

cu a morții coasă la gât.

1945 –

 

SE-NTORC SOLDAŢII

Se-ntorc soldaţii de pe câmpul de luptă,

se-ntorc deţinuţii din lagăre;

mă-ntorc şi eu să vă povestesc

Despre moartea a milioane de oameni,

neîmpărtăşiţi, nespovediţi, fără de lumânare,

despre crime, despre decepţie,

despre defăimare,

despre pâinea între noi drămuită.

Despre speranţa deşartă, despre voinţă,

despre credinţa într-o lume mai umană,

numai aşa îmi vei înţelge amărciunea,

şi-atunci n-ai să te miri,

Mamă.

 

DESPRE POEZIE ŞI POEŢI

(fragment)

1

Când poetul spune lumii „da“, atunci

cineva-i vinovat

poetul sau lumea,

Căci asta-i poezia: dacă-i zbor – contra

vântului,

dacă-i plutire – împotriva şuvoiului,

dacă-i marş

atunci înapoi.

Când poetul spune lumii „DA” e vinovat.

A fi poet – înseamnă a spune lumii: „NU”.

Căci numai asta e poezia:

o căutare necontenită.

Căutând – fugi de ceea ce s-a găsit.

Ceea ce se ştie

nu-i niciodată poezie.

E doar vorbărie.

Feriți-vă de poetul care spune lumii „DA”

Feriți lumea de poetul acesta.

2

Nu lipsește poezia socială şi de bâlci,

poezia scrisă la comandă,

poezia-reportaj, poezia-viaţă:

Cunoscut că ceea ce-a fost o aripă

în istorie fulg de prepeliță înseamnă“.

Toate acestea le spunea Norwid.

 

ÎNSEMNĂRI

…lasă-ţi soarta viitoare

ca o stâncă din munţi să se prăvălească

şi lumea s-o vezi așa cum o vede statuia

cu ochii ei morţi, de piatră.

Prezentare și traducere din polonă de Nicolae Mareș