Poeme de Ileana Urcan și Savu Popa

Poeme de Ileana Urcan

Pygmalion

E timpul să uiți

tot ce-ai învățat despre lumea

deșartă.

Uită de foame, de sete,

de casă, de rude,

iubiri de altădată,

de cărți și de tot ce mai este;

de privirea-n oglinda pârâului

în care,

cerul, norii și tu,

printre ramuri și umbre de

arbori,

plutiți visând răsturnat

ca-n poveste.

Îngroapă-ți sentimentele,

vechile gânduri,

vorbele goale,

adânc în taina pădurii,

sub stânca știută, albastră,

de sub frunzișul uscat.

Pecetluiește-le apoi cu mușchiul

tăcerii.

Pune pază ispitelor

din dreapta, din stânga, din

urmă, de sus,

ori dinainte, de-ți vin

și roagă-te smerită într-una,

acolo unde ciute, păsări, fluturi

sălaș își fac

în tufe de pelin.

Fă ascultare

și așteaptă-mă-n zori,

spălată pe față

cu rouă

și cu

petale din albele flori.

Smerită s-asculți amândouă

rugăciunile, dimineața,

(nu uita Liturghia),

Vecernia – seara.

După stihiri, omilii, stihoavne,

scăldați în lumina cea blândă a

lunii,

cu trup și cu suflet curat,

am să te învăț toată viața,

cu râvnă,

iubirea prin care

Dumnezeu,

cu bună știință,

pe noi ne-a legat.

 

Hristos Anesti !

Ai venit de undeva, din larg,

pe țărmul unde

te așteptam

fără să te cunosc,

dar țineam înfiorată în brațe

irișii albaștri ai singurătății.

Ai clădit repede și cu pricepere

un cort din vreascuri

și ai aprins focul.

Ninsoarea cădea

pe ochii și pe buzele tale ca un

sărut,

pe care aș fi vrut să ți-l dau eu.

Ne-am încălzit o vreme

împreună

întinzând mâinile înfrigurate ale

inimilor noastre,

în acordurile muzicii bizantine.

Începea să se facă seară,

marea își tremura neliniștită

singurătatea de opal,

un înger a coborît din ceruri

fluturându-și delicat aripile

strălucitoare.

Atunci mi-ai spus:

e vremea să merg mai departe,

nu pot să stau cu tine mai mult.”

N-am avut ce să spun.

Am privit în urmă-ți

cum te-ndepărtezi,

vrând să te strig,

strângând până la rană, la piept,

spinii singurătății.

Pe țărmul pustiu,

în zăpada înghițită de-nserare,

din rănile mele,

se prelingeau

stropi calzi de sânge.

 

Fantasia (II)

Cu ochelarii călare pe nas,

cocârjat peste timpul avid și

pervers,

meșterul făurește

în odaia puțin luminată

de la subsolul creierului

gravuri minunate,

basoreliefuri în aramă

strălucitoare,

(ipostasuri suave sau doar

senzuale

de femei, avute ori râvnite

cândva),

pentru aristocratul în negru,

de la etaj.

Pașii trecătorilor,

vorbele rostite-ntrerupt pe sub

ferestrele

căptușite cu grele mătăsuri

și plușuri stacojii,

abia mai ajung la urechile lui,

ușa grea de mahon, dinspre

lume,

s-a-nțepenit, s-a strâmbat

de când

bărbatul în negru, cu guler

subțire și alb

le privește sedus,

pierdut în visare.

Zgomotul forjei,

forfecarea subtilă

a interjecțiilor rostite de buze în

șoapte de foc,

metamorfoza nebun-a aramei,

cârlionții rebeli

pe sâni abia înmuguriți,

îi fac sufletul numai o rană,

chiar dacă toate (fără alegere)

au unul și-același chip,

de femeie-fecioară,

de care nu vrea, deși se poate

atinge.

Lumea de-afară îl crede vreun

sfânt

auzindu-l cum cântă

la vreme de seară

sau vreun nou Farinelli –

Fericit bărbatul care n-a umblat în

sfatul necredincioșilor și în calea

păcătoșilor

nu a stat…

Poeme de Savu Popa

***

Între ochii mei

Se întinde

O sârmă ghimpată

Pe care privirea

Pășește,

Mă caută,

Dar eu nu mai sunt același,

Vorbele mele

Nu mai au vibrația

Diapazonului de funingine,

Mâinile mele

Nu mai ating,

La fel,

Obiectele, ființele,

În jur plutește letargic

Astrul unei înstrăinări

Cu pupile de cenușă

Incandescentă,

Mișcările mele

Au devenit

Marionetele gândurilor mele,

Visele sunt cioburi

Ale unor oase

Care, cândva, Într-un veac

Îndepărtat și palid

De la atâta nemișcare,

Au conținut în interiorul lor

Întregul trup.

Eu, azi, mă arăt

Rar,

Vag,

De fiecare dată,

Purtând aceeași mască de carne

Pe care apusul

Desenează

Același zâmbet

Plastifiat.

 

Războiul de țesut

Când eram mic,

Credeam că

Realitatea

Era concepută la

Un uriaș război de țesut,

Materialele folosite,

Vreo câteva

Fire de in, bumbac, cânepă,

Nu foarte lungi.

Dar ce lucru măreț, durabil,

Ieșea din ele,

Încât

Celor bătrâni,

Când se apropiau de lucrătura

Acestui război

Nemaiîntâlnit în viața lor,

Le dădeau lacrimi de copil.

***

Din împreunarea mâinii tale

Cu o mână străină

Iese un fum castaniu

Ca prim semn

Că dragostea

A devenit

Un proces lent de incinerare

A sufletelor.

 

Cântare psaltică

În vis sunt într-o biserică,

dimineața devreme.

Intru în altar, duc în mâini un

buchet care răspândește

o mireasmă

înțepătoare,

las pe scaun buchetul,

hârtia se dezvelește, se sfărâmă,

bucățelele cad jos, devin furnici ce

aleargă prin toate colțurile,

dincolo de altar începe o cântare

psaltică

pe voci puține care îmi dau

impresia unor brațe

ieșind la suprafața apei, agitate,

încercând să se prindă unul de

celălalt.

Preotul mă roagă să merg

în spatele bisericii, să deschid

geamul,

prea mare zăpușeala, devine deja

toxică.

S-a adunat lumea, ies,

în spate, două strane libere,

încep să mă urc, privesc în sus,

biserica fără tavan,

mi se înfățișează un cer

de creste montane, mult prea

înghesuite, strivite,

am senzația că le pot atinge,

mă opresc, privesc în jos, sunt

urcat pe o scară

răsărită de nu știu unde, o scară

metalică,

ce se clatină în toate părțile,

mă cuprinde frica, sunt la

zeci de metri de pământ,

la baza scării cineva râde, încearcă

să-mi dea ceva,

insistă, râde isteric,

nu ajung la el, nu mai pot face

nicio mișcare,

aștept nemișcat, tremur din tot

corpul,

mintea, un deșert dincolo de care

totul a încremenit, s-a sfărâmat

precum

acea hârtie ce învelise mai

devreme, nimicul.

Dintr-o dată scara se clatină ca un

pendul,

când mă îndepărtez, când mă

apropii

de perete,

mă țin doar de capetele ei,

sunt foarte sus, mai sus de atât nu

se poate ajunge,

cerul a dispărut,

în locul lui, niște vene formează

o plasă de păianjen, iar după ce

închid ochii

se iscă un gol cenușiu unde, rând

pe rând,

încep să se deschidă niște guri

intonând, pe măsură ce apar,

aceeași cântare psaltică,

guri întunecate, uscate, scobite

în interiorul unor capete de paie.

Aerul vibrează atât de puternic

încât

acesta devine o gură în care mă

las înghițit.

Aici e

întuneric arzător, ochii încep să

mă usture.

Gura căptușită pe interior

cu o lână împletită din viscere

aburinde.

Și miroase a ars, cuvinte nerostite

trosnesc

ca niște oase aprinse.

Mă afund tot mai mult, sunt pe

cale

să devin un punct, un bob negru

de neputință,

privesc iarăși în sus,

se vede tot mai îndepărtat,

mai epuizat,

capătul acestei guri,

de-acolo, un soare costeliv, ca o

smochină

uscată, continuă să mă ardă în

moalele capului.