Emma și Gemma

Am recitit de curând Doamna Bovary. Alegerea a fost și n-a

fost aleatorie. Intenționam, de fapt, să-l reiau pe Proust,

să-l văd „cu ochii de acum“, după o cură intensivă de Joyce.

Voiam să mă lămuresc care e Marele Romancier al secolului

al XX-lea. Îmi propusesem o lectură „de plăcere“, fără să

studiez tehnicile și tertipurile care le provoacă, de vreo sută

cincizeci de ani, bătăi de cap exegeților și insomnii cititorilor. Dar, înainte

de a da piept cu versantul proustian, am decis să fac niște exerciții pregătitoare.

Mă gândeam la câțiva romancieri francezi din secolul al XIX-lea. Evident, la

Stendhal și la Flaubert, înaintea tuturor. Hazardul a făcut ca prima carte

găsită pe raft să fie Doamna Bovary. Am început conștiincios, dar fără mari

așteptări: cunoșteam pe dinafară subiectul, personajele îmi erau familiare,

la fel și „morala“ implicită a cărții. Mi s-au reactivat toate clișeele dobândite

atunci când citești cărți recomandate la școală sau la facultate ori când, pur

și simplu, vrei să te instruiești. Mă pregăteam, așadar, pentru o lectură semipasivă.

Dar n-a fost să fie așa. Încă de la debut, m-a întâmpinat un scriitor

uluitor, un fel de super-inginer-genetician care se joacă sălbatic și cinic cu

istoria, geografia, personajele și intriga. A fost clar imediat că Flaubert își

interpreta propria partitură și nu avea deloc intenția să împartă gloria cu

protagoniștii, cu cititorul și nici măcar cu istoria literaturii. Faimoasa butadă

Madame Bovary c’est moi“ nu are — o spun cu toată responsabilitatea, la

capătul lecturii — nici cea mai vagă acoperire. Flaubert nu doar că nu se

identifică și nu-și iubește niciunul

din personaje (deși resimte o vagă

compasiune pentru Charles), ci

subliniază prin fiecare literă că singura

persoană de care e dispus să țină

seama este el însuși. Madame Bovary

nici nu e, din acest punct de vedere,

un roman, ci o vastă operație chirurgicală

menită să pună în lumină moravurile

unui timp. Mai mult chiar, ale oricărui

timp istoric.

Ceea ce izbește e felul briliant

în care scrie Flaubert. Pagina e

fosforescentă, plină de imagini nu

doar expresive, ci definitive. Toate,

absolut toate formulările sunt memorabile,

ca și cum n-ar fi scrise de un romancier,

ci de un grefier maniac, cu ureche

perfectă, obsedat să facă portretul

nemilos al unei lumi. Cine trece prea

ușor peste subtitlul (ignorat, de altfel,

de unele ediții românești) Moravuri

de provincie, pierde esențialul. Pentru

că, în realitate, chiar despre asta e

vorba: despre provincie și despre

moravuri. E cronica aproape psihiatrică

a lipsei de perspectivă dictate de

geografie și de sufocarea provocată

de absența alternativelor, a alegerii.

Cu excepția Emmei — și a lui Flaubert

, nimeni nu pare conștient de starea

de prizonierat perpetuu în care se

află.

Romanul e construit,

din acest motiv, din

tablouri perfect

decupabile. Nu există

progresie psihologică

în descrierea eroilor,

ci doar acumulare de argumente în

favoarea unui verdict dinainte dat.

Cu excepția lui Charles, care suferă,

după dispariția soției, un proces de

emmabovarizare, toate celelalte personaje

acționează după propria partitură.

Nimic nu-i deturnează de la traiectoria

pe care s-au înscris. Într-un fel sau

altul, își ating țelurile. Până și Emma Bovary ajunge acolo unde și-a propus,

deși drumul spre moarte nu are nimic din seninătatea cu care personajul

intrase în primejdioasele relații care au condus-o la implacabila auto-distrugere.

Ar fi fost de ajuns chiar și adulterul imaginar pe care-l trăiește aproape

paroxistic pentru ca soarta ei să fie pecetluită. Ilustrarea afectivă a păcatului,

cu Rodolphe și cu Léon, e menită nu să o culpabilizeze și mai mult pe Emma:

păcatul repetitiv e necesar pentru a-l satisface pe grefierul imaginar și nemilos,

decis să ofere o ramă solidă unei narațiuni cu o „morală“ dinainte stabilită.

Nu cred că există un al doilea scriitor la care detaliul relevant să fie

construit cu o asemenea minuție și împins până în punctul în care face

explozie. Chiar și scenele cele mai banale sunt tratate asemeni unor tablouri

prețioase — cu o tehnică a compunerii scenelor care-l evocă frapant pe

Vermeer. Dezavantajul spațiului redus e compensat de excesul energetic

înmagazinat de fiecare cuvânt. Iată un singur exemplu în care potențialul

dramatic al existenței unei biete fete de la țară e expus într-o descriere în

care, fără să spună nimic explicit despre personaj, îl proiectează totuși în

prim-plan:

Într-o zi [Charles] sosi pe la trei, toată lumea era la câmp; intră în

bucătărie dar n-o zări la început pe Emma; obloanele erau închise. Printre

lamele de lemn, soarele întindea pe lespezi niște dungi lungi și subțirele, care

se frângeau la colțurile mobilelor și tremurau pe tavan. Pe masă, câteva muște

se cățărau pe paharele din care se băuse și bâzâiau înecându-se în cidrul

rămas pe fund. Lumina care pătrundea prin hornul căminului, catifelând

funinginea de pe placa din spate, împrumuta cenușii reci un ton albăstriu.

Așezată între fereastră și cămin, Emma cosea; nu purta șal, iar pe umerii goi

i se vedeau picături mici de sudoare“.

Totul e în acest fragment: sărăcia, delăsarea, indiferența, mecanicitatea

unei existențe fără orizont, complacerea într-un mediu natural meschin,

zbaterea inutilă a bietelor insecte răpuse de băutura interzisă, clar-obscurul

luminii care accentuează lipsa de speranță și disperarea. Transpirația de pe

umerii goi ai Emmei e unica dovadă a combustiei explozive depozitate de o

ființă umană revoltată împotriva amorțelii și deznădăjduitului prizonierat

în care îi e dat să viețuiască. Ceea ce urmează și confirmă starea de a-normalitate

a lumii e anunțat de revelatorul de senzații ce ia forma picăturilor de sudoare.

Între pasivitatea tinerei femei care coase și gesturile senzuale ale secvenței

imediat următoare nu e o chestiune de evoluție logică, ci de opțiune stilistică:

de la narațiunea simplă, se trece la transcrierea unui veritabil proces de

fuziune nucleară:

După cum e obiceiul la țară, îi oferi ceva de băut. El refuză, ea insistă,

și până la urmă îl pofti, râzând, să bea împreună un pahar de lichior. Se duse

deci să caute în dulap o sticlă de curaçao, aduse două păhărele, pe unul îl

umplu ochi, în celălalt turnă un strop și, după ce ciocniră, îl duse la gură. Cum

era aproape gol, ea lăsă capul pe spate să bea și, așa, cu capul dat pe spate, cu

buzele țuguiate, cu gâtul întins, râdea că nu simte nimic, în timp ce vârful

limbii, scos printre dinții subțiri, lingea grijuliu fundul paharului“.

Faptul că Emma „nu simte nimic“ nu se referă doar la băutura ca atare,

ci și la bărbatul în compania căruia îngurgitează picăturile de lichior. Pe de

altă parte, Emma e avidă de senzațiile

tari provocate de alcool — „lingea grijuliu

fundul paharului“ —, așa cum va fi

ulterior dependentă de cele oferite de

plăcerea carnală în compania lui Rodolphe

și Léon. Maestru al sugestiei, al semitonului

și al contra-factualului, Flaubert

își afirmă prin astfel de scene distanța

nu doar față de suferințele Emmei

Bovary, ci și față de întregul univers.

Am regăsit o parte din aceste

tehnici și din filozofia flaubertiană a

neimplicării și cruzimii într-o parafrază

filmică la capodopera autorului francez.

E vorba de Gemma Bovery, regizat de

Anne Fontaine, o adaptare a romanului

grafic al lui Posy Simmonds. Adevărul

că dacă reușești să ai în distribuție un

monstru sacru precum Fabrice Luchini

(în rolul unui Flaubert-brutar, fost lector

într-o editură universitară, exilat la

țară) și o Gemma Arterton, plină de

farmec, senzualitate și iresponsabilitate,

lucrurile sunt pe jumătate făcute.

Dar nu e vorba doar de o parodiere

sau de o continuare a aventurilor

eroinei normande, ci de reinventarea

personajului. Ideea fundamentală a

filmului e că fiecare dintre noi — ca

într-un celebru poem al lui Oscar Wilde

ucidem ființa iubită. Și Martin Joubert,

intelectualul reciclat în patisier, și

Patrick, o reîntrupare postmodernistă

a lui Léon, care, de data aceasta, e un

critic de gastronomie de succes, și

Charlie Bovery, soțul Gemmei, devin

parteneri într-un complot involuntar

care provoacă moartea eroinei. În noua

variantă, Charles și Emma (Charlie și

Gemma) sunt un cuplu de englezi

scăpătați, pripășiți în Normandia, care

duc cu ei problemele care le-au măcinat

și existența anterioară. Dar Gemma

nu se otrăvește cu arsenic — de altfel,

nici nu-i trece prin gând să se omoare,

satisfăcută de experiențele erotice prin

care trece și dornică să se întoarcă la

soțul îndelung neglijat —, dar moare

la fel de grotesc precum Emma, mâncând o bucată din pâinea proaspătă

trimisă de voaieristul și stalkerul Martin, avatarul lui Flaubert. Nu știi însă

niciodată dacă brutarul e îndrăgostit de ficționala Emma sau de reala Gemma.

Cu siguranță, el e însă înamorat de Flaubert.

Nici în Madame Bovary protagonista nu părea dominată de

impulsuri metafizice. Bovarismul e mai degrabă numele

dat neputinței de a descrie complexele impulsuri care fac

dintr-o ființă condamnată la insignifianță existențială un

agent distructiv al ordinii sociale și morale a lumii care a

produs-o. Gemma e, la rândul ei, o femeie cu picioarele pe

pământ, care-și cunoaște forța sexual-magnetică și nu ezită să-i dea frâu

liber. Personajul rezistă tocmai datorită inteligenței senzuale evidentă în

toate aparițiile ei. Distanța pusă față de soțul său e mai mult un capriciu decât

o dramă abisală, așa cum se întâmplă la Flaubert. Tensiunea decurge din

nevoia femeii moderne de a-și controla destinul fără a ține seama de convenții,

prejudecăți și eventuale îndatoriri. Din acest punct de vedere, englezoaica

Gemma e transpunerea într-o epocă non-puritană a suferințelor franțuzoaicei

Emma, victimă a moravurilor unei lumi în care relația cu banul s-a schimbat

decisiv. Gemma moare nu pentru că a avut revelația catastrofei financiare

și a căderii morale, ci pentru că nu a reușit să se ridice la înălțimea așteptării

celor trei bărbați care îi cerșesc iubirea. În iresponsabilitatea lor criminală

(și marțială, după cum ni-i înfățișează o scenă), ei sunt la fel de înfricoșători

ca Flaubert.