Cuvinte uitate

Vorbiți-ne despre acele cuvinte vechi, la care țineți pentru frumusețea lor, pentru bogăția lor de înțeles și care, prin nefolosire ori din alte motive, sunt pe cale să cadă în uitare (sau au și căzut!), ceea ce, desigur, înseamnă o sărăcire a limbii, o întristătoare pierdere.

Anchetă realizată de CRISTIAN PĂTRĂȘCONIU

Adrian ALUI GHEORGHE

Dispar cuvintele? Dispar limbi sub presiunea globalizării

Vorbim limba, vorbim cuvintele, le uzăm, le învechim, le golim de conținut, de sens, de emoție. Numai că limba reacționează precum iarba, la următoarea primăvară înverzește mai proaspătă, mai viguroasă, la fel de verde. Din păcate, nu soarta cuvintelor pare să fie marea problemă astăzi, ci limbile înseși, amenințate de globalizare, tot felul de predicții apocaliptice însoțesc fenomenul care aglutinează culturi, popoare, limbi. În anii ’90, UNESCO a publicat Cartea roșie a limbilor pe cale de dispariţie (Red Book of Endangered Languages), care prezintă o listă cuprinzătoare a limbilor ameninţate de dispariţie din întreaga lume. Ulterior, aceasta a fost înlocuită de Atlasul limbilor din lume aflate în pericol (Atlas of the World’s languages in Danger). În 2002/ 2003, UNESCO a solicitat unui grup internaţional de experţi ad-hoc să dezvolte un cadru de clasificare a vitalităţii unei limbi. Acest cadru cuprinde șapte niveluri ale vitalităţii, dintre care cinci vizează limbile pe cale de dispariţie. Nivelurile de clasificare a limbilor sunt: în siguranţă, stabile, dar ameninţate, vulnerabile, în pericol de dispariţie, grav ameninţate de dispariţie, critic ameninţate de dispariţie, dispărute. Unde suntem noi și limba română? Ne e greu să o spunem acum, deși sunt destul de multe voci alarmiste. Ce ar mai face/ spune un scriitor român care se naște azi, dacă ar afla/ află că limba în care a fost predestinat să scrie, să trăiască, este pe cale să dispară? E greu de spus, e greu să o credem, e greu să ne-o închipuim. Un studiu din Franța a ajuns la concluzia că un francez obișnuit de astăzi vorbește și se înțelege cu congenerii săi doar cu aproximativ jumătate din lexicul limbii franceze folosită cu un veac în urmă. Restul cuvintelor s-a pierdut pe drum, ca plantele, ca speciile de animale. Un asemenea francez va ști să ceară apă sau ceva de mâncare, dar nu va ști să spună de ce marea pare un cer deversat pe pământ, scurs laolată cu îngerii săi, cu păsările sale, cu raiurile de rezervă dintr-o panoplie a divinității (după Arthur Rimbaud, aproximativ/ Une saison en enfer). Nu cred că un român „utilitar“ stă mai bine, că angrenat fiind în activitatea „multinaționalelor“ nu vorbește cu mai multe cuvinte românești decât „confratele“ francez, limba natală a căpătat serioase modificări dictate de natura activității practice. Nu am cuvinte pe care să le regret, care au dispărut pe scara evoluției sociale, istorice, economice. Ca scriitor am mizat mai mult pe mesaj decât pe scriitură, sunt un moralist incorigibil care caută cuvintele potrivite ca să se exprime, ca să îi exprime și pe ceilalți, dacă e posibil. Dar ne e dat să vedem continuu, în spaţiul public, la televiziuni sau chiar în spectacolul străzii, produsele unui „colectivism cultural“ care înseamnă o regresiune a sensului, o restrângere a lexicului. Acestea duc la o lipsă de idei în conversaţie, sărăcirea limbajului până la deşirări onomatopeice, lipsă de informaţii din sfera celor considerate de nivel primar, lipsa lecturii formatoare. În acest sens, spunea recent Evgheni Vodolazkin, autorul celebrului roman Laur: „Gândurile noastre, ale oamenilor, există doar în cuvânt, ele nu pot exista altfel. Nici pictura, muzica, n-ar fi existat dacă n-ar fi existat cuvântul. Când învelişul lui se distruge, dispare sensul. Rămâne sentimentul, o idee confuză, dar ele nu pot exista în afara cuvântului. Este o mare problemă, pentru că acest înveliş de cuvinte se distruge la propriu şi el seamănă cu stratul de ozon de deasupra pământului, strat care, la rându-i, se distruge. Cred că se va termina rău acest lucru. Trebuie spus că astăzi vorbirea oamenilor devine tot mai primitivă, iar discursul pe internet, vorbirea pe chat, vorbirea de la televizor sunt primitive şi mi-e teamă că, într-o zi, cuvântul va fi înlocuit printr-un muget, moment în care se va prăbuşi întreaga bunăstare şi consumul. Oamenilor le plac toate valorile, în afară de valoarea cuvântului; în lumea întreagă se reduc programele institutelor umanitare, în favoarea cercetărilor economice, iar dacă continuăm aşa, o să ştim, de la un moment dat încolo, numai să numărăm banii şi să mugim. Dar acest lucru nu va dura mult timp, pentru că după acest muget va veni pierderea totală a conştiinţei, şi, drept urmare, nu va mai avea cine să numere banii“. Iar în acel moment chiar că nu va mai fi nimic de demonstrat. Sau pentru cine să mai faci demonstraţia?

Ion BUZAȘI

„Cuvente den batrani“

În evoluția limbii este evident și firesc ca unele cuvinte pe măsura învechirii lor să capete o bogăție de înțelesuri și să intre în alcătuirea unor locuțiuni și expresii, care conferă originalitate limbii și sunt greu de tradus în alte limbi, sau de-a dreptul intraductibile. Sunt cunoscute asemenea expresii fie din literatura populară, fie din marii noștri scriitori, care au îndrăgit frumusețea și expresivitatea limbii, despre care au scris comentarii sau caracterizări inspirate. Hasdeu publică în 1876 Cuvente den batrani, carte pregătitoare a acelui dicționar unicat în lingvistica românească, Etymologicum Magnum Romanie, impresionând deopotrivă prin erudiție și monumentalitate; Eminescu vorbește în publicistica sa de bogăția limbii române – „acasă la ea, limba română este bogată și are de toate“, iar în Scrisoarea II despre „limba veche și-nțeleaptă“; Coșbuc susține în revista „Vatra“ o rubrică Vorba de acasă – demonstrație revelatoare a pătrunderii sensurilor adânci ale unor expresii și locuțiuni populare. În perioada studenției mele, destul de îndepărtată în timp, 1960-1965, se studia în anul I Literatura română veche, care-mi era destul de familiară, pentru că între cărțile din biblioteca familiei am aflat și cărți religioase, unele tipărite chiar cu litere chirilice, așa că unele cuvinte și expresii din cronicari sau din primii noștri poeți îmi erau cunoscute. La Miron Costin:„Că nu este alta mai frumoasă și mai de folos în toată viața omului zăbavă decât cetitul cărților“,unele sunt de o dureroasă actualitate: cronicarul a „prăvit cumplite vremi, iar la acest feliu de «scrisoare» (cu sensul de letopiseț), gând slobod și fără valuri trebuiaște, iară noi prăvim (trăim) cumplite vremi și cumpănă mare veacului nostru și nouă“. Dar farmecul lor l-am găsit potențat în poezia lui Eminescu, pe care o știam pe de rost: Iată câteva exemple: A certa cu sensul de a mustra pe cineva; i s-a uitat sensul vechi de a pedepsi, prezent în Psalmi: „Certând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat“; folosit cu acest sens de Mircea cel Bătrân în convorbirea cu trufașul Baiazid… „dar acum vei vrea cu oaste și război ca să ne cerți“. Limba – nu cu sens anatomic, ci cu cel arhaic de neam, popor. Dosoftei – Limbile să salte ( cu sensul popoarele să se bucure). Eminescu: „Un sultan dintre aceia ce domnesc peste vreo limbă“. Moșie – a căpătat sensul de avere, proprietate de pământ, dar sensul vechi, uitat – era „de origine, de baștină“. La Neculce: Era un boier, anume Nicolae Milescu Spătarul de la Vaslui, de moșia lui. Eminescu îl integrează într-o sintagmă și-i conferă sensul de patriotism: iubirea de moșie. Cu aceeași formă și cu același sens în nuvela lui C. Negruzzi, când Alexandru Lăpușneanu spune despre tânărul boier Stroici că „în inima lui este iubire de moșie“. Dar mai ales sunt uitate zicători, expresii și locuțiuni, din care enumeră câteva George Coșbuc în Vorba de acasă: Nici în clin, nici în mânec (pe care toți o rostim rău, în mânecă); ori verbul este a mâneca – a se scula de cu noapte. Într-o rugăciune de dimineața spunem:„Îți mulțumim Ție, Dumnezeule, că m-ai ajutat să mânec și să măresc puterea Ta…“; a lua lumea în cap ș.a. Desigur le găsim în operele scriitorilor, și rareori în conversațiile curente, tocmai pentru că sensul lor a devenit ascuns pentru vorbitorul actual, înclinat să folosească abuziv anglicisme așa cum pe vremea scriitorilor pașoptiști – era moda franțuzismelor – ironizate de Alecsandri, B. P. Hasdeu, Costache Facca ș.a. Învechirea și uneori dispariția unor cuvinte, mai exact a unor sensuri ale acestora, constituie, de asemenea, un proces firesc. Mitropolitul Andrei Șaguna în prefața traducerii Bibliei, Sibiu, 1856-1858, face această comparație superbă despre perpetua reînnoire a limbii: „Iar limba noastră e pom viu, care în toată primăvara se schimbă, ramurile bătrâne și fără suc, se uscă și cad, mlădițe tinere ies și cresc, frunza se vestejește și se scutură, dar alta nouă curând îl împodobește, toate ale lui se fac și se prefac numai tulpina rămâne totdeauna aceeași!“ Căderea lor în uitare este desigur „o întristătoare pierdere“, dar avem această consolare că ele vor trăi în cele mai frumoase pagini de literatură română.

Vasile DAN

Între uitare și anamneză

Poeții scriu, în fond, într-o limbă uitată pe care brusc cititorul și-o reamintește iluminat la lectură. Ei primenesc limba, nu fac altceva. O readuc la viață, o frăgezesc. Pentru un poet „a spune“ este posibil într-un singur fel, doar prin noutatea lui „cum se spune“. Iar acest „cum se spune“ e un dumicat, precum unul din gura mamei direct spre cea a fătului, a coconului, a pruncului înainte de-a deprinde acesta singur să mestece. Cuvintele sînt într-un fel toate uitate înainte de-a fi trezite literar. În special în poezie. Cele mai uitate sînt însă cele cu straturi dense și misterioase de înțelesuri. Întîi, cel original. Limbile vechi nu sînt, cum se spune, „moarte“, ci doar într-un travaliu sine die. Ele nasc înțelesul în stare de anamneză. Dicționarele nu sînt altceva decît cămări cu bucate pentru cei care știu să vorbească, în care stau neclintite la iernat toate cuvintele unei limbi. Unele mai cad pe jos, te împiedici de ele și sînt descoperite doar din întîmplare cînd dau sămînță. Dar cei care le ridică, de regulă, nu le mai știu soiul și le pun o poreclă din limba proaspăt vorbită.

De multe ori porecla este adevăratul nume al cuiva sau pentru ceva. Cel din acte este astfel obnubilat.

Nichita DANILOV

Cuvinte vechi – Comoară vie

De multe ori cuvintele vechi ce au ieșit din uz capătă o strălucire tainică devenind asemenea unor monede antice ascunse la rădăcina unui pom sau chiar la temelia casei, adică a limbii materne. Fără ele, am fi mult mai sărăci, lipsiți nu numai de duh, dar și de darul înțelegerii umane. Strălucirea lor tainică, simțită în anumite momente de iscodire și de respirație lăuntrică, mai mult inconștientă, decât conștientă, aruncă nostalgice raze de lumină dinlăuntrul memoriei noastre crepusculare, aducând la suprafață amintiri și lucruri uitate, cufundate într-un trecut mai mult sau mai puțin îndepărtat, ce ne animă deseori simțurile.

Un astfel de cuvânt e chiar substantivul iscodire pe care-l l-am folosit în paragraful de mai sus. Cuvântul e aproape ieșit din uz.

Nu-l putem folosi nici în poezie, nici în proză fără a ne asuma riscul scrierii unui text cu un iz ușor prăfuit. Îl evităm aproape din instinct, căci nu dorim ca limbajul nostru actual să fie afectat de prețiozitate sau de luciul fals al arhaismelor. Dar dacă ne aplecăm ceva mai mult asupra lui, vom descoperi deodată că acest cuvânt ce pare uzat își recapătă vioiciunea și savoarea de altădată, începând să prindă parcă o nouă viață.

Desigur, epoca globalistă, epoca informațională ne împiedică să scriem folosind limba veche și înțeleaptă a cronicarilor. Nu mai putem scrie nici ca Sadoveanu, și nici nu-l putem imita pe Creangă. De altfel, Creangă e inimitabil. În ciuda regionalismelor și a cuvintelor oacheșe, fraza lui continuă să curgă mereu vie. Citindu-l, apelăm deseori la dicționar, dar îi simțim sufletul respirând în fiecare frază. Nu-l putem imita nici măcar pe Mateiu Caragiale. Ne putem apropia cumva de el, încercând să refacem atmosfera cufundată într-un mister apus al unei alte epoci. Ștefan Agopian a avut această tentativă în Manualul întâmplărilor. Și din ea s-a născut o mică bijuterie literară, o combinație între lumea lui Nicolae Filimon și Mateiu Caragiale, trecute prin scrisorile savuroase ale lui Ghica și punctate cu sare și piperul abstracțiunilor halucinatorii ale lui Ion Barbu, din care nu lipsește, desigur, nici umorul lui Urmuz.

Cuvintele ieșite din uz ale unei limbi seamănă cu o corabie de mărfuri, pline de tot felul de cufere și cufărașe, dar și de amfore umplute cu vin și mirodenii, scufundată în apele adânci ale unui ocean. Nu oricine poate ajunge la aceste tainice comori și nu oricine le poate aduce la suprafață fără a le deteriora, căci în contact cu aerul, ele se prefac în praf și pulbere.

Cuvintele vechi reprezintă o comoară vie pentru colecționari, dar și pentru degustătorii de esențe, care le pot savura gustul și mirosul, refăcând în memoria lor afectivă imagini și întâmplările petrecute în alte veacuri.

Un astfel de degustător a fost Arghezi. Un altul – Ion Barbu. Iar în vremurile noastre, Nichita Stănescu. Pe semne că i-au plăcut și lui atât de mult cuvintele vechi, încât le-a folosit cu multă parcimonie. Mai bine zis, dacă stăm să ne gândim mai bine, le-a evitat, știind prea bine că nu el va putea reda vechea strălucire. Dar asta nu înseamnă că nu le-a iubit.

În afară de aceasta, folosind un subterfugiu, Nichita a devenit un colecționar nu de cuvinte, ci de monede grecești și romane, unele având scrijelite semne ciudate pe ele. Cineva mi-a spus că poetul era atât de obsedat de ele, încât acestea îi apăreau deseori și în vis, iar atunci când se ducea încă buimac de somn la vitrină, vedea cum denarii săi, iradiind o ciudată lumină, se transformă în cuvinte.

Pătruns de acest vis revelator, plin generozitate, dar și cu strângere de inimă, poetul îi dăruia primului venit moneda sa cea mai prețioasă, nu ca s-o păstreze, ci ca s-o înmulțească prin intermediul gândului și-a inimii.

 

Péter DEMÉNY

Aroma pierdută

Limba mea maternă nefiind româna, n-aș vrea să mă fac de rîs cu niște cuvinte pe care numai eu nu le știu. Știu însă cîteva care nu s-au pierdut, dar s-a pierdut sentimentul legat de ele. Eugenia, broscuța, sucul sunt doar cîteva dintre ele. În copilăria mea, însemnau totul, acea „dumbravă minunată“ în care crescusem. Acum, nu mai înseamnă nimic, și degeaba mai gust cîteodată eugenia, nu simt ceea ce simțisem cîndva.

De vină sunt, desigur, și dinții mei de porțelan, dar și capitalismul feroce pentru care toate au devenit numai „marfă“, care au un preț dar nu simțim nimic dacă le pronunțăm sau cel mult un nod în gît pentru sentimentul care nu mai vine.

Libertatea. Nu vreau să fiu demagog, dar cîndva însemnase ceva. Acum, descopăr eu însumi că nu mai înseamnă nimic sau cel mult un zîmbet trist pe fața unor Jokeri (prietenii știu de ce am scris cu majusculă).

Limba română rămîne marea mea iubire. Duduie, nătăfleț, dor, vioară, psalm, mlădioasă și multe altele rămîn cuvinte cu aromă de invidiat. Dar ce a fost s-a cam pierdut.

 

Horia GÂRBEA

Pancove prăjite

Încerc să folosesc un limbaj cît mai expresiv și mai ferit de clișeele „la modă“. La asta mă ajută și cuvintele sau expresiile mai vechi, unele uitate azi, pe care le-am auzit de la bunici și alți oameni din generația lor. Bunica și mătușile mele aveau origini gorjene și foloseau regionalisme și arhaisme specifice zonei. Le alternau cu expresii sesizante franțuzești, care descriau mai bine unele situații (cum ar fi affaire de coeur, să zicem). Unele cuvinte și formulări din Gorj se mai întîlnesc și azi în zonă, dar tot mai rar. Cînd noi, copiii, eram neastîmpărați, mătușa mea ne potolea cu apelul: Stăi mereu! Cuvinte devenite rare erau boată (bîtă, ciomag) și postavă (albie, copaie), ca și mestecău (făcăleț, băț de lemn cu care se amestecă mămăliga). Ciobanii, făcători de brînză, erau numiți ungureni, adică transilvăneni. În anii 1970 încă, bunica mea spunea că a luat din piață brînză bună, „de la ungureni“, adică nu de la (f)alimentara de stat. Bunicul meu, și el cu rădăcini în Gorj, făcea distincție clară între bucate, feluri gătite pentru a fi consumate acasă, și merinde, pregătite anume pentru a fi luate în călătorie și mîncate eventual reci și din mers. Străbunicii aveau pe terenul lor și o moară de apă, demolată din păcate de comuniști. Cînd o evocau bunicii vorbeau de scoc și zăton (un stăvilar din lemn care închidea iazul morii). Dacă săram excesiv o mîncare, mătușa mea remarca: o făcuși morugă (pește mic, conservat prin sărătură). Tot ea avea expresiile recurente: îți miroase-a nas de vacă, atunci cînd mă plîngeam de o aromă inedită, și te ling pisicile (este un frig grozav). O vijelie era caracterizată cu: bate vîntul ca pe Cîmpu Mare. Există și azi o localitate Cîmpu Mare, la cîțiva kilometri de Bengești-Gorj, și vîntul încă bate acolo teribil. Dacă se rostea, pe viu sau la televizor, o prostie sau o banalitate, ea era ironizată cu: pîrț în tiugă/ să nu fugă. Tiuga este tigva, tărtăcuța de dovleac care ar fi putut să conserve, spre neuitare, flatulația gîndirii! Mitologia Gorjului cuprinde moroi (strigoi, fantome malefice), Samodiva (un fel de regină a ielelor, o Titania) și Joi-Mărița. Mofturile copilărești la mîncare erau respinse prin: să-ți dau pancove prăjite. Dar termenul pancove, nu desemna gogoșile, cum ne învață DEX, ci… roșcovele. E adevărat că ingestia de roșcove, nu neapărat „prăjite“, inhibă pofta de mîncare. Din fericire eu nu mă satur niciodată de cuvinte și expresii inedite, mai ales aromate de parfumul trecutului.

Gabriela GHEORGHIȘOR

Dezmierdare

J.R.R. Tolkien, autorul trilogiei Stăpânul inelelor, dar și fost profesor de Filologie la Oxford, considera că arhaismele sunt o sursă de reînnoire a limbajului, de recâștigare a unei splendori originare pierdute (de altfel, scriitorul a și utilizat în cărțile sale cuvinte din Old English). La Bodleian Library am văzut o sală doldora de tomuri impresionante, somptuoase în ciuda filelor îngălbenite, acesta fiind locul în care părintele Hobitului venea să citească. Îmi plac multe vocabule vechi, pe care le mai găsesc îndeosebi în scrierile literare din alte epoci, rarissim în textele actuale. Ele au o expresivitate fermecătoare, fie te mângâie ca o rază de soare în crepuscul, fie te zgârie precum o pisică răsfățată și furioasă că ai părăsit-o pentru scurtă vreme. Iată câteva exemple, care mi-au venit rapid în minte: amoc, alean, beteșug, boleșniță, bozgoană, buleandră, calin, câșlegi, cilibiu, ciumăfaie, colb, farafastâc, gâlceavă, genune, jind, lingoare, mozavir, năsălie, obidă, a probozi, sulemeneală, șăgalnic, ududoi, vipie. Și, nu în ultimul rând, ceea ce eu numesc seria Z: zăbavă, zdrahon, zariște, zălog, zăduf, zănatic, zărghit, zălud, zurbagiu, zevzec, zapis. Nu știu cât de frecvent se mai folosește azi, în vocabularul dragostei, cuvântul dezmierdare, cu variantele dezmierdăciune, dezmierdătură. Vine din latinescul dismerdare și însemna curățarea de excremente (ștergerea la fund) a unui bebeluș. Ulterior, sensurile s-au îmbogățit, la propriu și la figurat, ajungând la alintare, alinare, tandrețe, comportare duioasă, vorbe sau gesturi pline de afecțiune, în general, nu numai legate de copiii mici și de iubirea maternă. Răsfăț, bucurie, desfătare, plăcere trupească, voluptate. Dar a căpătat, mai rar, și valențe negative: desfrânare. Pentru mine, cuvintele vechi sunt o dezmierdare a auzului și a sufletului. Le scot, de câte ori pot, din cuferele patinate ale literaturii, jucându-mă cu ele în limbajul curent sau în scris. Și mă trezesc adesea, în mijlocul unei activități de rutină, recitând în gând versurile lui Eminescu: „Căci dorul meu mustrări o să-ți tot spuie/ Și sărutându-te am să te cert/ Cu dezmierdări cum n-am spus nimănuie“ (Gândind la tine); „Din noaptea vecinicei uitări/ În care toate curg,/ A vieții noastre dezmierdări/ Și raze din amurg“ (Din noaptea…).

 

Andrea H. HEDEȘ

Mor pădurile

De curând am terminat de scris un roman. A urmat reglajul fin, lecturile critice ale prietenilor. Una din aceste lecturi critice a revelat nu doar diferențele de lexic și, cu ele, diferențe de forma mentis, specifice provinciilor istorice, ci și diferențele de… viteză a curgerii timpului în aceste geografii culturale. În cartea mea, un obiect de mobilier cu semnificație specială este acela pentru care, pentru a-l numi, a folosit cuvântul credenț. Mi s-a sugerat însă că este un cuvânt nu doar învechit, ci și inadecvat, un fel de nuca-n perete. Mai bine, pur și simplu, mobilă, bufet sau chiar etajeră. Cuvinte cu totul lipsite de personalitate, de relief și de parfum vechi, lucruri de care obiectul cu pricina avea nevoie. Credențul era un cuvânt obișnuit în copilăria mea. Aveam un astfel de obiect de mobilier, care deja pe atunci, trecea bine de o sută de ani, și care asta era, credenț, din germanul kredenz, intrat și în limba maghiară drept kredenc. Totuși, originile cuvântului, ca și ale obiectului se găsesc în limba italiană, unde credenza desemna locul și obiectul dedicate degustării bucatelor nobililor de către un servitor de încredere, pentru a verifica dacă acestea sunt sau nu otrăvite. În casa veche în care Începând munca de documentare pentru un roman viitor, am dat peste cuvântul…jir. Spre deosebire de cuvântul credenț, care îmi era încă familiar, cuvântul jir mi s-a părut și mie vetust în contextul literar în care urma să prindă rădăcini. Cu ce ar putea fi înlocuit, pentru ca sensul dorit să poată fi livrat cititorului cât mai updatat? Sămânță, fructul fagului, aliment pentru porci? Până unde poate merge trădarea?

Și cuvintele au soarta lor. Nu va trece prea mult timp și obiecte precum scrin și bufet vor ieși din uz în favoarea unora din pal, ieftine și simple, care se cumpără în toată lumea, se asamblează ușor de către oricine. La fel și cuvintele. În loc alte complicații, se va spune, simplu, mobilier. Sigur că acest din urmă termen nu va avea nimic din bogăția de semnificații a vechilor cuvinte, dar cine va mai fi să le înțeleagă? Unele cuvinte, sunt precum o ghindă sau un… jir: ascund în ele o potențială pădure, cu poteci de sensuri pe care gândul poate să se plimbe. Grăbit, uniformizat și obosit, omul modern le va pierde, fără măcar să știe că în el moare o pădure.

 

Vasile IGNA

Câteva vorbe de care mi-e dor

Nu sunt prea sigur că scamatoria pe care o face limba (sau vorbitorii unei limbi) cu cuvintele se cheamă uitare sau, mai degrabă, ascundere. Chiar dacă, în mod obișnuit, iluzia ține de domeniul văzului și nu a auzului, înclin să cred că e vorba de ascundere. O ascundere care este, de fapt, o tezaurizare, o punere la adăpost în vederea folosirii la ocazii și nevoi sufletești speciale.Astfel încât legea circulației cuvintelor, cea care, în formularea memorabilă a mitropolitului Simion Ștefan, asemăna cuvintele cu (euro)banii („ Bine știm că cuvintele trebuie să fie ca banii, că banii aceia sunt buni care îmblă în toate țările; așa și cuvintele acelea sunt bune carele le înțeleg toți“) este abrogată printr-un soi de referendum tacit, dar cvasiunanim și fără codicile secrete. Ceea ce, cel puțin ca premisă, poate însemna că uzul este o condiție sine qua non a înțelegerii sensului și abia după aceea o cauză a uitării, îndreptățindu-mă să accept că, în ciuda evidențelor, cuvintele nu sunt ca banii, ci asemenea oameniilor: trăiesc, mor și cad în uitare. Sunt ființe aidoma celor care le utilizează, doar că ele nu vorbesc niciodată singure; glasul lor e o formă evanescentă a sufletului. Într-o asemenea situație, paradoxal, uitarea depinde mai puțin de individ, cât de colectivitate, iar faptul că gramaticienii, dialectologii sau autorii de dicționare le înregistrează în tomurile lor, întotdeauna impresionante (sunt un asiduu cititor de… dicționare!), ajunge să fie o recompensă meritată, dar tardivă. Singurătatea lor devine muțenie și rezonanța conjuncturală un substitut al consolării.Cel puțin în ce mă privește, într-o „listă“ a cuvintelor uitate (cu tot echivocul pe care-l presupune acest atribut) cele mai multe sunt substantivele și adjectivele și mult mai puține verbele. E, probabil, indiciul cel mai limpede al faptului că memoria mea alege mai întâi simboluri, calități și stări și, abia după aceea, ipostazele mișcării și ale acțiunii.Și, odată mai mult, e semnul că amnezia poate fi revelatorul ce le arată adevărata față, plasându-le undeva între pulsațiile relativ ordonate ale inimii (sufletului) și convulsiile imprevizibile ale lumii din jur.

Nu mi-e la îndemână să alcătuiesc o listă de cuvinte „uitate“. Marea majoritatea s-ar dovedi fie cuvinte cu un apăsat accent regional, fie variante lexicale cu circulație redusă. Mă mulțumesc să înșirui, fără nicio ordine, câteva vorbe de care mi-e dor, un fel de martori muți ai unui parcurs cu opriri și ocoluri neprevăzute: temei, mărturie, vremelnicie, dibăcie, sminteală, terfelog, larmă, nevolnicie, răstoacă, pecete, revelațiune, smead, zălud. Sunt, mai degrabă, vocabule care evocă decât silabe articulate care descriu; mai degrabă mirosuri decât inflorescențe; mai degrabă umbre decât obiecte; mai degrabă spații vide decât structuri omogene.Undeva, în spatele ecranului care absoarbe imaginea, e transcendența care se retrage și lasă loc amintirii și gândului nedus până la capăt, confirmări ale derizoriului și ale efemerului. De ce le-am ales tocmai pe acestea, nu știu.

 

Adrian LESENCIUC

Despre copilăria mea însorită

Uneori am sentimentul că până la 14 ani am locuit în granițele altei limbi. În satul meu multicultural din Obcini (în care viețuiau urmașii a zece etnii identificate la recensământul din 1918, și care n-au încetat să existe, ci doar s-au declarat, mai târziu, români) se vorbeau curent limba română și dialectul rutean al limbii ucrainene, dar nu acest amestec dădea dimensiunea apartenenței la alte granițe lingvistice, ci vechimea limbii române în uz. Creangă părea contemporan prin dicțiune, iar universul său domestic era universul nostru. Singura diferență era aceea că în Humulești, fiind mai cald, creștea păpușoiul, pe când la noi nu putea fi decât plantă decorativă. Broștenii și Pipirigul amintirilor sale sunt mai apropiate ca așezare și îndeletniciri de satul meu, aflat undeva între acest reper literar și Prislopul lui Liviu Rebreanu. Breaza copilăriei e, așadar, dincolo de Cârlibaba, satul spre care se deschidea drumul alb din Ion către un alt orizont, dar în aceeași unitate culturală. M-am simțit obligat să mă așez în acest univers al copilăriei, să cobor spre limba mea adamică, scriind romanul Limbile vântului (Editura Cartea Românească, 2018), prin care am readus la lumină o parte dintre termenii vieții pastorale din obcini, într-o română inteligibilă, dar veche, modelată de influențele slave și de cele din limba germană, a Imperiului: bală, balmoș, barabule, a bolmoji, a bojbăi, budacă, budigăi, buhai, caliuhat, câlți, cergă, cheotoare, ciocalăi, cociorvă, cofăel, coșeră, dup, foraibăr, giuncă, giuruință, halău, hârcă, holercă, huidumă, jântiță, jântuit, jujău, lăicer, lătunoaie, loitră, mașcat, opaiț, paradit, pârleaz, pliuh, prian, priștoare, roscol, sehelbe, șip, ștaheți, știmă, târlă, tindă, talangă, toloacă, tulpan, țol, vatră, zăvoare. Știu că aceste cuvinte sunt în mare parte pierdute, știu că nu mai pot fi recâștigate pentru un univers actual locuit deopotrivă în real și virtual, dar, din nostalgia pentru limba copilăriei mele, mă reîntorc la ele aici. Mulțumesc pentru această întrebare, care m-a întors preț de jumătate de oră în copilăria mea însorită. ne petreceam vacanțele de vară, credenț-ul ocupa un loc de cinste și acolo „asambla“ străbunica feluri de mâncare, desuete acum, dar care rămân încărcate de amintirea copilăriei. Cu ceva patină dar cu altă istorie, mi s-a părut cuvântul scrin, cu care am și înlocuit bătrânul credenț. Dar scrinul este altceva. Vine din limba rusă, skrin, sau poate din latină, scrinum, semnifică un dulăpior cu mai multe sertare suprapuse, pentru lenjerie. Altă istorie, alt aer, unul care, chiar dacă vintage și glamour, nu are nimic de a face cu obiectul și cuvântul, melancolic, dar de încredere, pe care îl avusesem în vedere inițial. Nu doar traducătorul trădează, ci și scriitorul.

Angelo MITCHIEVICI

Anticariatul cuvintelor- literatura

Sunt un mare iubitor de vocabular ieșit din uz, ceea ce dicționarele precizează drept învechite sau rare, pentru că sunt și cuvinte prețioase, neologisme care au avut o circulație restrânsă și a căror utilizare te expune deplinei neînțelegeri. În fapt, literatura este locul în care aceste cuvinte se refugiază, în care ele mai viază acolo unde autorul alege registrul învechit al limbii așa cum ai scoate pentru oaspeți tacâmurile de argint ușor oxidate, purtând însă monograma ilustră a producătorului. Mateiu Caragiale este un colecționar de astfel de vechituri lingvistice în romanul său Craii de Curtea-Veche, mai mult decât atât intenția autorului este vădită de a mobiliza un vocabular de anticariat făcut din turcisme demodate, tot mai puțin umblate menite să trimită la un alt secol, cel al domniilor fanariote, al influenței încă puternice a Imperiului Otoman în Țările Române. Dar nu doar pentru culoare locală sau din motive de recosntrucție istorică, ci pentru felul în care sună, pentru gustul lor le folosește autorul. Sulimanul sau sulimeneala desemnând fardul oriental este unul dintre aceste cuvinte care rodesc imaginația, așa cum este ferchezuirea cu etimologie necunoscută, care desemnează o eleganță ținută la mare rang. În caracterizarea lui Pașadia avem o expresie de o plasticitate fără seamăn, când autorul îl prezintă ca ferchezuit la deznădejde, un superlativ construit atât de ingenios și ilustrativ. Mână în mână cu el vine scliviseala, de data aceasta ilustrând aceeași eleganță, dar pe parte neogreacă, o eleganță exagerată, excesivă. Despre Maiorică de la Arnoteni ne spune autorul că-l sclivisea nevastă care-l ține la mare preț pe stricatul ei soț.

Sastisirea este un alt cuvânt cu rezonanță tulbure pentru a desemna un soi de plictiseală levantină, deși cuvântul mai are și sensul învechit de tulburat, zăpăcit, ceea ce nu este același lucru. Sastiseala are însă o nuanță, o patină, nu este orice fel de plictiseală, ci una obosit-disprețuitoare, de scârbă princiară a pașalei, a demnitarului oriental tolănit pe perne cu ciubucul alături. Mateiu îl utilizează pentru a-l descrie fizionomic pe Pașadia, cuta sastisită a buzelor, o mică trăsătură de penel care răspunde pe deplin personalității celui cu un chip fabricat după alte tipare. Însă deliciul vocabularului învechit stă și în felul în care cuvintele sunt așezate în triade caracterizante la Mateiu înșirate ca mărgelele pe o sfoară. Despre Mima, naratorul spune că era „lătăreață, lăbărțată și lapoșă“, ultimul cuvânt venit din maghiară traducându-se ca lălâie. În fond, toate cele trei adjective spun unul și același lucru, vizând expansiunea formelor damei cu pricina în curs de îngrășare, dar aici avem plăcerea modulației aliterației și strălucirea stinsă a cuvântului vechi care dau șarmul caracterizării. Mai există un cuvânt utilizat cu un sens învechit, cel de vrajă, cu sensul de farmec, dar un farmec care induce o intensitate vecină cu hipnoza. „Vechea vrajă“ se așterne peste toate aceste cuvinte uitate, dar care trăiesc în și prin intermediul literaturii. Și pentru a ieși puțin din sfera mateină mai este un cuvânt care îmi palce în mod deosebit, lucarnă, venit pe filieră franceză, desemnând o fereastră mică, îngustă menită să aerisească podul caselor vechi. Îmi mai place că acest geam de formă rotundă pentru casele franțuzești vechi, mai purta denumirea cu adevărat poetică de ochi de bou sau ochi de mare. Și într-adevăr, cerul se vede altfel printr-o lucarnă, lumea și literatura deopotrivă.

 

Ioan MOLDOVAN

Sper să greșesc eu

Undeva, într-unul dintre caietele sale, Eminescu nota: ,, Nu noi suntem stăpânii limbii, ci limba e stăpâna noastră. Precum într-un sanc ­tuar reconstituim, pas cu pas, ce-a fost înainte – nu după fantezia sau imagina ția noastră momentană, ci după ideea în genere, și după amănunte – care a pre dominat la zidirea sanctuarului – astfel trebuie să ne purtăm cu limba noastră românească.“ În genere, vorbitorul unei limbi, fie el un începător, un ucenic, un elev al școlii elementare sau chiar al uneia superioare, fie un ins pentru care folosirea limbii a devenit un fel de profesie (scriitorul), fără să devină, el, un meșter surd la misterele inepuizabile al ei, știe, simte că nu putem fi stăpâni ai limbii (ci supuși ai ei, preferabil supuși în stare de veghe), în sensul că nu se pot emite decrete – ale vreunei persoane, ale vreunei personalități, ale unei instituții – prin care limbii să i se impună ori să i se impute cutare sau cutare inițiativă (de abandonare, de păstrare, de inovare a lexicului), câtă vreme comportamentul acesteia subîntinde o logică, o fizică, o metafizică proprii, ceea ce generează, nu o dată, nedumerirea, nemulțumirea, neliniștea, uneori melancolia unuia sau altuia dintre supușii limbii. Cu totul aparte este statutul însuși al limbii: deopotrivă ființă vie, cu mobilismul și metabolismul specifice, dar și, vorba poetului, ,,sanctuar“, producere, dar și uitare de cuvinte, work in progress, dar și cimitir de cuvinte, încât un supus al limbii trăitor în ,,secunda cea repede ce i s-a dat“ e pus în situația de a trăi o criză căreia nu știe cum să-i dea de capăt. Fiecare dintre noi are un ,,clasor“ în care deține cuvinte uitate, uitarea lor fiind, în fapt, uitarea de sine, alienarea lui, sărăcirea lui în angajarea reflexivă, în aspirația de a comunica, de a se simți solidar cu semenii săi, ei înșiși supuși propriilor lor crize în slujirea bună a limbii.

E un fel de a vorbi, cel de mai sus, mai degrabă pentru a ocoli problema. Când e să cobori din zborul de pasăre în chiar teatrul de confruntări al limbii la ora acestui prezent al ei și al nostru, situația se dovedește greu de controlat. Trăim nu doar o situație de criză, cum au fost periodic în devenirea limbii, ci o veritabilă apocalipsă. Limba română este acum în plină pandemie și, în ce mă privește, nu văd vreo ieșire cu bine din ea. Nu e vorba doar de uitarea/abandonarea unor cuvinte care au dat frumusețe, bogăție, glorie limbii. E vorba de un tzunami: școala e din ce în ce mai aberantă în curriculele sale care numai vitalitatea și frumusețea limbii nu o vizează, ștergerea accelerată din ele a citirii și cunoașterii scriitorilor și textelor care dau valoare de sanctuar limbii române, deșănțarea cu care rețelele media, televiziunile, telefonia, tot acest vortex comunicațional revarsă asupra lexicului terminologia galopantă a tehnologiei de toate tipurile, dar de expresie mai mereu americană și engleză; o adevărată ,,operațiune specială“ pe terenul limbii, încât nu te miri că tinerii supuși ai limbii folosesc în scrierile lor un limbaj în arealul căruia abia mai găsești zone ale firescului, niscaiva urme ca niște menhiri ale limbii necontaminate. Și n-aș zice că tinerii poeți – în lucrarea lor se vede cel mai bine starea limbii – o fac „à contre coeur“, ci, dimpotrivă, cu o plăcere și chiar cu o voluptate pe față și dinadins. Sper să greșesc eu.

 

Toma PAVEL

Ce regulă ne-ar aduce înapoi cuvintele uitate?

În multe perechi de cuvinte care au aproape același sens, cele vechi răsună altfel decât cele împrumutate mai recent, adesea din franceză sau italiană. Iată câteva din nenumăratele exemple de cuvinte mai noi urmate de sinonimele tradiționale. Substantive abstracte: ocazie / prilej ; cauză / pricină, reușită / izbândă. Numele virtuților cardinale: prudență / prevedere; forță / tărie, temperanță / cumpătare; justiție / dreptate. Nume de profesiuni: soldat / oștean; profesor / dascăl. Însușiri: demn / vrednic; curajos / viteaz; orgolios / îngâmfat.

Cuvintele recente au de obicei un sens mai precis decât cele tradiționale și, deci, se adaptează mai ușor la contextele științifice sau tehnice. Schimbările climatice au „cauze“ nu „pricini.“ La fel, în limbajul cotidian, neologismele fac adesea parte din expresii venite din limba din care au fost împrumutate: o bicicletă „de ocazie“ nu poate fi numită „de prilej“. Rezonața arhaică e uneori, dar nu întotdeauna bine venită: „a izbândit la examen“ sună mai pretențios decât „a reușit“.

Invazia neologismelor în limba de zi cu zi riscă însă să devină greu de suportat. Franțuzismele Coanei Chirița sau ale lui Rică Venturiano au dispărut, dar vocabularul teoriilor culturale actuale e plin de termeni meniți să ne semnaleze că cei care îi folosesc sunt cu totul la curent cu penultimul suspin al modei.

Vechile cuvinte, în schimb, ca și vechile străzi, parcuri, piețe și biserici, își păstrează farmecul. Levantul lui Mircea Cărtărescu, un adevărat miracol, își plimbă curtenitor cititorii prin Poarta otomană de acum mai bine de două veacuri rostind neîncetat cuvinte uitate. Strania lor prezență, reînnoită vers după vers, pagină după pagină, subliniată de accentul valah al vorbirii, pune simțămintele furtunoase ale eroilor într-o lumină neașteptat de seducătoare.

Am putea oare găsi o regulă care ne-ar debarasa de neologismele inutile și ne-ar redărui cele mai frumoase cuvinte uitate? Mă îndoiesc. În ce privește limba, cel mai bun ghid / călăuză rămâne tactul, cum s-ar spune azi, sau simțul măsurii, cum se spunea mai demult.

 

Ovidiu PECICAN

Rămân cu limba română

Ca orice pasionat de medievalitate și ins antrenat, prin natura meseriei alese, în lectura cronicilor și a documentelor noastre medievale, mi-am format, și eu, urechea în sunetul unor limbi române particularizate istoric, regional și chiar confesional. Între prădalică și diortosire, între I pak dau de știre și milostiiu bojieiu am descoperit cu emoție urme scrise ale românei de odinioară – a celei de la sud și răsărit de Carpați, mai cu seamă – într-un dicționar de cuvinte în limba noastră rătăcite prin acte ale domnitorilor și hrisoave bisericești dintre cele mai vechi, de prin sec. al XIV-lea – al XVI-lea, culese, triate și explicate, documentate și etalate de doi cercetători răbdători, pasionați, bucuroși de recolta așternută sub ochii doritorilor. Între timp însă, ca oricare alt român, am fost asaltat și eu de versiunea funebră a rostirii românești încorsetată în sicrie de lemn de stil comunist, unde „multilateral“, „plenar“ și „prinos“ se învecinau static, precum reprezentările ciclopice ale lui Ramses al nu-știu-câtelea și ale soției lui prin templele vaste, dar părăsite, de pe Valea Regilor (și a Nilului). Formule esopice precum „Am ferma convingere că țara noastră are un viitor de aur, tovarăși!“ rămân încrustate în pielea mea aidoma tatuajelor dizgrațioase ca niște plăgi de pe pielea mai noilor generații…

Dar asupra mea s-au revărsat și alte maree ale limbii ce ne conține. Prin clasa a IX-a am citit Ciocoii vechi și noi, iar ceva mai apoi scrisorile lui Ion Ghica… Ce frumuseți stranii au prilejuit fanarioții exprimării literare!… Am înțeles astfel ce anume l-a subjugat pe Mateiu I. Caragiale și ce s-a revărsat în opera poetică a „berlinezului“ Ion Barbu… În paralel, descopeream limba hunedoreană a lui Ioan Budai-Deleanu, fermecat de hățișurile ei.

În generația noastră asemenea descoperiri și-au vădit roadele, de l-aș pomeni numai pe Mircea Cărtărescu, în al cărui Levant se amestecă și se întâlnesc, se știe, multe registre ale românei, de la Eminescu la Nichita Stănescu, aidoma scărilor lui Escher… În ce mă privește, am început prin a explora, în romanul Bokia, exotismele argoului de șnapan, de cocalar, de ins al tranziției ce practică surf-ul vorbirii colorate și am continuat cu o tentativă de reînviere a limbii vremii din proximitatea epocii lui Vasile Lupu, cel cu „hire împărătească“, în Lumea care n-a fost. Crezusem multă vreme că am de spus ceva și acum tindeam să cred că aveam de spus mai ales cumva; în mai multe feluri de cumva-uri.

Cuvintele vin de departe și se îndreaptă spre zări pe care nu le putem controla. În drumul lor, adastă în noi și apoi ne traversează. Sunt vehicule ale dihăniilor invizibile care ne dau contururi metafizice și lasă penumbre gingașe, fragile, dar durabile în popoare… Eu mi-am făcut alegerile mai demult. Rămân cu româna, fie ea și intraductibilă în multe dintre alcătuirile ei.

Irina PETRAȘ

Târg de cuvinte rare

Cuvintele uitate sunt de mai multe feluri. Îmi vin în minte mai întâi cuvintele-madlenă, în jurul cărora am țesut, la Filiala Cluj, o întreagă carte. Sunt uitări și re-amintiri individuale, personalizate. Răsar pe neașteptate în memorie cuvinte pe care le știai și le foloseai în vremea copilăriei. Uitate de atunci, ele s-au prefăcut în cuvinte-madlenă. Simpla lor rostire îți aduce în minte o poveste, o atmosferă, o lume.

Sunt apoi cuvintele uitate fie fiindcă sunt puse în umbră de cuvinte noi, împrumutate de aiurea, fie fiindcă a dispărut „obiectul“ pe care îl denumeau. Ele rămân tezaurizate în dicționare cu precizarea învechit. Nu sunt cu totul uitate, deși nu mai sunt în uzul curent. Când cele noi sunt pripite raportări mimetice la alte teritorii verbale, pot conviețui o vreme ca sinonime cu cele vechi, câștigătorul fiind hotărît în/de Timp. Împrumuturile din alte limbi sunt un fenomen firesc, căci cuvintele oamenilor au bunul obicei să „umble“. O spunea deja Simion Ștefan: cuvintele trebuie să fie ca banii, că banii aceia sunt buni carii îmblă în toate țările; așa și cuvintele, acelea sunt bune carele le înțeleg toți. Mă tem că engleza a dobândit azi, via internet-digitalizare, statutul de limbă-pe-care-o-înțeleg-toți. Mai mult decât franceza în secolele trecute. Un toți relativ, desigur. Provocarea e să ieși din mimetism abulic și să fii în stare să simți care cuvânt e monedă bună și care calpă. Cu care chiar cumperi ceva mai bun decât ce ai deja în limba ta. Sunt libere, firește, împotrivirile pe cont propriu. Eu, cititoarea, nu folosesc niciodată a lectura în loc de a citi. Înfățișare mi se pare mai expresiv decât look, căci, infinitiv lung fiind, conține și efortul de a dobândi o față personală, asumată. Uneori, însă, apelez la cuvinte englezești când acestea conțin mai multe sensuri latente decât echivalentele românești. De pildă privacy. Așa cum scriitorii din generații mai vârstnice recurg la „scurtături“ franțuzești, unele deja intrate în vocabularul comun.

În dicționare/liste de cuvinte livrești sau rare, poți găsi, surprins, cuvinte pe care le foloseai fără să bănuiești că nu se mai poartă: desuet, edulcorat, bonom, marasm, evanescent, fervent, sepulcral, genuin, înzorzonat, prolix, răbduriu, subterfugiu, vetust, vexat… Dacă așa sunt simțite, ar merita o înviorare. Am văzut o postare simpatică pe net: cineva le recomanda celor care vor să scrie poezie ori proză fiindcă „Poți spune chestii funny folosind cuvinte livrești“. Păi, nu?

Mai pot adăuga, pe jumătate în glumă, cuvintele inventate. Nu cele chemate să denumească o realitate nouă, neologismele firești, ci acelea ivite pentru a nuanța o veche stare a lucrurilor și a o feri, eventual, de ambiguități. Sunt cuvinte care pot fi din start uitate dacă nu le adoptă nimeni. E un risc pe care mi l-am asumat adesea. Din mai multele cuvinte născocite de mine, parcă muritudine are oarece șanse la neuitare.

Aș scoate din uitare, nostalgic, un verb precum a întimpuri, care însemna a cheltui timp excesiv pentru o treabă măruntă, a trage de timp, a moșmondi. L-aș mai scoate pe tarabă pe máram. La noi, la Agnita și în Nocrichul mamei, însemna neîncredere ironică (bonomă) în spusele ori purtările cuiva. De pildă, unul dintre săteni apare țanțos cu pălărie în loc de căciula tradițională. E amendat pe loc: „Maram e domn!“ Îmi place să folosesc postată pentru bucată, parte din întreg. Sau Rețiproca!, pentru a întoarce, în maniera ardelenilor de odinioară, urările de bine… Ce vreau să spun e că, de vreme ce scriitorii pot oricând resuscita cuvinte care le par încă doldora de sens și arome, nici un cuvânt nu e pe nedrept uitat. Ațipit în amintire, în texte vechi ori în dicționare, ar putea fi scos la suprafață, și nu doar ca ciudățenie. S-ar putea pune la cale un Târg de cuvinte rare, de antichități lexicale valoroase. Cum vă sună?

Limba, „stăpâna noastră“ (Eminescu), se descurcă bine dacă vorbitorii ei se străduiesc s-o stăpânească la rându-le în stare de veghe. Cred în puterea ei de a rămâne limbă română în ciuda sau chiar grație atingerilor cu alte limbi. În plus, cum am constatat nu o dată, e mai deșteaptă decât vorbitorii ei. Cuvântul (conventus) înseamnă, etimologic, „adunare de oameni“. E viu, în mișcare, vălurit și învolburat, cu mlădieri și ajustări, căci înaintează o dată cu veacul.

 

Monica PILLAT

Un vis

În partea veche a clădirii noastre, este azilul cuvintelor uitate, m-a înştiinţat cel care mă-nsoţea.

Ar fi posibil să mă duci acolo? l-am întrebat cu sufletul la gură.

A deschis uşa şi-am intrat într-o-ncăpere cu mobile din alte vremuri, unde cuvinte în costume jerpelite stăteau la geam, uitându-se afară. Cum ne-au simţit prezenţa, s-au întors, însufleţindu-se deodată. Un verb într-un frac foarte ponosit s-a ridicat dintr-un fotoliu şi sprijinindu-se-n bastonul cu mâner de-argint, a-naintat şontâc-şontâc să ne salute, cinci substantive, în crinoline zdrenţuite şi cu peruci pline de praf, s-au prins de mâini, făcându-ne o reverenţă, iar nişte adjective cu jobene găurite şi-au pus la ochi lornionul să ne vadă.

Cuvintele de-aici îşi petrec timpul aşteptând să îşi aducă cineva aminte şi de ele, îmi explică însoţitorul. Din când în când mai vine un poet să le asculte cum îşi deapănă trecutul; de sărbători chemăm ba un istoric, ba un muzeograf să le distreze.

De ce nu le aduceţi cuvinte noi cu care să se-mprietenească? Ar fi mai antrenant, am sugerat.

Cei tineri nu-şi fac timp pentru bătrâni, iar cei din urmă nu-i pricep pe cei dintâi, rosti plin de regret însoţitorul. Am încercat mici competiţii, baluri de caritate, jocuri, toate s-au terminat cu plâns şi ceartă. Acum însă avem ceva mai bun: încurajăm adopţia. Cuvintele mai noi primesc în grijă pe cele mai demult uitate, le primenesc, le scot la câte o plimbare, le dau din nou un rost pe lume.

Pe când el îmi vorbea cu glas scăzut, fragilii locatari ai încăperii învechite se apropiaseră de noi cu ochii rugători.

Cum aş putea să îi ajut? am început să mă frământ.

Deja i-ai bucurat venind până la ei. Acuma au la cine să viseze, spuse însoţitorul cu un zâmbet.

De dincolo de ziduri se auzi acordul unei muzici săltăreţe. La despărţirea de cuvintele uitate, omul îmi lămuri nepusa întrebare:

Am să te duc de-aici în partea-n care bolnavii întremaţi re-nvaţă să danseze.

Am ieşit pe culoar, am coborât scara şi dintr-un hol cam strâmt am fost poftit în sala galben-pal, unde o fată suplă, înveşmântată-n voaluri, luase de mână nişte verbe triste şi se rotea cu ele în centrul unei hore de substantive cătrănite. Se mişcau anevoie şi gâfâiau din greu, dar pe măsură ce intra în ele ritmul, se scuturau din amorţeală.

Cuvintele încep să-şi amintească de cum erau odinioară, mă lămuri în şoaptă călăuza. Observi cum se-nviorează din ce în ce mai mult, cum redescoperă prin dans graţia pierdută?

Cu ce-nfiorare mă uitam la chipurile lor uimite, la paşii strălucind de energie…

Ah, de-aş putea vreodată să pun în scris cuvintele să joace astfel! m-am pomenit strigând cu voce tare.

Însoţitorul tresări.

Dar rolul nostru e să le slujim, nu să le fim stăpâni! mă dojeni. Avem aici un înţelept care îţi poate explica mai bine cum şi ce fel, rosti insul pleşuv, ieşind din nou, pe holul strâmt.

Îmi arătă o uşă-n dreapta, iar el se-ntoarse pe terasă.

***

Un bătrânel mărunt, în straie de monah, scria ca sub dictare la o masă ceea ce îi şoptea fără oprire un prăpădit cu faţa scofâlcită. În stânga, alte cinci cuvinte oropsite îşi aşteptau tăcute rândul. Când am rămas în încăpere singur, insul şi-a ridicat privirea de pe pagini şi s-a uitat la mine gânditor.

Ce spun cuvintele? l-am întrebat cu-nfrigu ­rare. Şi de ce puneţi totul pe hârtie?

Îşi uşurează sufletul de câte-au pătimit şi eu le-aştern pe foi durerea-ntreagă. Amarul scris e ca o coajă care cade, lăsând cuvintele curate pentru a merge mai departe.

Unde se duc de-aici cei însănătoşiţi? l-am cercetat din nou, cu mintea răscolită.

Nu mi-a răspuns, dar mi-a făcut un semn spre geam şi când m-am apropiat, am desluşit afară câteva grupuri de cuvinte cenuşii ce coborau încet colina verde ca să ajungă-n poala unui dâmb unde lucea ca aurul un ochi de apă. Din el se aplecă să bea primul ajuns. De cum sorbi, se lumină pe dinăuntru, se ridică în zbor ca o scânteie. La fel se petrecu şi cu al doilea, şi tot aşa până când ceata cenuşie se preschimbă treptat în stol de raze.

Dacă-aş putea să scriu doar cu asemenea cuvinte! am murmurat lipindu-mi fruntea de fereastră.

Aici greşeşti, îmi spuse înţeleptul. Nu noi vorbim, ci limba ne vorbeşte, iar dacă vrei cuvinte ca acelea, nu le conduce tu, ci lasă-te condus…

Aşa ceva e oare cu putinţă? m-am tulburat eu şi mai tare.

Eşti pregătit să ieşi acum afară? m-a săgetat el cu privirea.

Nu ştiu, am şovăit, dar n-am pe lume dor mai aprig.

Atunci cutează, mă-ndemnă bătrânul şi ridicându-se, deschise larg o uşă care dădea chiar sus pe culme.

Am luat-o înainte tremurând. Cum mă văzură la un pas de ele, cuvintele ce coborau colina se opriră, ferindu-se din calea mea, iar cele adunate-n vale, în jurul ochiului de apă, îşi luară zborul într-o clipă. Am respirat adânc, am mers încă puţin şi m-am lungit pe dâmbul moale, cu mâinile sub cap, să privesc cerul. Roiul a zăbovit o vreme-n aer, apoi a coborît, rotindu-se din ce în ce mai jos. La urmă, una câte una, înaripatele au prins să mi se-aşeze ba pe un braţ, ba pe obraz, pe piept, pe glezne. Cum rămăsesem nemişcat să nu le sperii, cuvintele au căpătat curaj, ba chiar au început să se-alinieze pe mine-ntreg, în rânduri de lumină. Eram întins şi neted ca foaia de hârtie pe care începuseră să scrie.

Nu mă puteam citi, dar ce splendoare!

 

Ileana ROMAN

Eu mă ţin de cuvânt

Aş începe cu un cuvânt sacru. Fie patriotism – cuvânt gata de a deveni şi el vetust sau uitat de mulţi indivizi. Unii nu-l uită, îl mai flutură emfatic, demagogic, ocazional, alţii doar ce-l trimit în… patria mă-sii lui de cuvânt, supăraţi fiind pe cei de la conducerea patriei de azi. Grav este pentru generaţiile mai tinere, mulţi tineri continuă să părăsească ţara, limba, părinţii înainte de a înţelege ţara, limba, părinţii. Şi nici istoria, din care ar afla cum s-a format şi cum a rezistat filonul nostru etnolingvistic, aproape miraculos, trocmai în mileniul năvălit de popoarele migrante, care au mişcat punctele cardinale din mai tot mapamondul. Şi cum limba română a reuşit să adune şi pe confraţii din teritoriile neromanizate. Poate că ei strămoşii-orgolioşii au răzbit către urmaşii moştenitori, şi-or mai răzbi.

Suntem moştenitorii unei limbi foarte bogate lexical şi semantic, încât oricând ea-limba are de unde să mai piardă, după cum oricând are şi de unde să se primenească. Literaţii sunt cei care au contribuit şi contribuie la dezvoltarea limbii materne, totodată urmărind circulaţia cuvintelor, cum şi asimilarea neologismelor. Cultura scrisă şi oralitatea au menţinut şi menţin limba vie. Iar cuvintele uitate ţin şi nu ţin de memorie.

Eu sunt un iubitor de cuvinte, cunosc şi din cele uitate, dar, pentru un tablou cât de cât evident, am răsfoit Noul dicţionar universal al limbii române, apărut la Editura Litera Internaţional, în mare parte respectând Dicţionarul lui Lazăr Şăineanu. Eu am extras câteva serii de cuvinte, cu notaţii ce-mi aparţin. În general, sunt uitate cuvintele care denumesc dregătorii, meserii şi felurite ocupaţii corespunzătoare unor perioade istorice revolute, în principal în medievalitate. Sunt trecute în uitare foarte puţine cuvinte provenite din greaca modernă, apoi din germană şi maghiară.

Cele mai multe cuvinte uitate aparţin limbii turce, din care am notat ilustrativ, întrucât unele au făcut epocă, altele sunt graţioase şi gustoase: acadea, trufanda, basamac, cilibiu, muşteriu, anteriu, belaliu, zurbagiu, nurliu, mangafaoa (e plecată la Ploieşti), bondoc, barbut, caftan, cherem, geambaş, geamgiu, geamlâc, hazna, dambla, dandana, tulumbă, zaiafet, sanchi.

Din fondul principal autohton (în majoritate de provenienţă latină, urmând limbile slavice) am extras cuvinte care sunt în firea limbii unor spaţii şi unor vremuri specifice provinciilor româneşti. Sunt cuvinte frumoase, plăcut sunătoare, sugestive pentru culoarea locală, unele argotice, unele scurte şi onomatopeice, unele cu etimologie necunoscută: alelei, amnar, bineţe (de la bine aţi venit), şezătoare (a existat şi o celebră revistă „Şezătoarea“ condusă de Artur Gorovei), bejenie, bade (cuvânt de respect), citanie, ogradă, ortoman, bălan, cătun, măgură, răsură, mârtan, troian, chipeş, dalbeş, gureş, fercheş, ghicitură, morţiş, niţeluş, coborâş, priveală, găteală, clipeală, costrei, cocoană, sineşi, loruşi, mintenaş, cevaş, zamfir, dârloagă, hahaleră, huidumă, marmaziu, hăndrălău, măgăreaţă, ipochimen, scutelnic, hodăielnic, parascovenie, farfuză, fofează, catrafuse, baiere, coviltir, famen, fofoloancă, răbduliu, a se boboti, a se crăci, a încherba, a ticlui, a se pitula, a podidi, pituluş, bâzdâc, hait! servus (se mai menţine în Banat şi Ardeal).

Cuvinte care şi-au pierdut un sens: silă (viol, aspru pedepsit în pravilele din sec. 17), pană (de scris), judeţ (judecător), viers (glas, melodie), a dovedi (a birui), pleoapă (capacul sicriului).

Cuvântul onoare nu e un cuvânt uitat ci… dezonorat de cei ce fără de onoare conduc ministere, instituţii. Altădată cuvântul onoare era lipit ca un timbru frumos pe acte, adrese, scrisori şi pe limba care-l pronunţa. Deci problemă mai acută este a cuvintelor sacre ce sunt terfelite şi o dată cu ele – sufletul omului.

OK, mai sunt şi anglicismele care ne invadează zi şi noapte în virtutea inerţiei că reprezintă limba globalizării.

Eu sunt un iubitor de cuvinte, iar cuvintele sunt tot mai multe, de aceea mai uit pe unele, de aceea le mai scriu. Eu mă ţin de cuvânt şi cuvântul mă onorează.

 

Vasile SPIRIDON

Reușitul fără loc și prostirea la pat

Generația din care fac parte (aceea născută la sfârșitul „obsedantului deceniu“) a avut, și ea, pretenţia ca limbajul de care uzita să poată căpăta autoritatea validării și din partea celorlalte generaţii. Gălăgioasă ca oricare alta, ea a cultivat, la rându-i, aspectele necontrolate ale vorbirii bogate în cuvinte parazitare şi în excese de expresii şablonarde. Vulgarităţile, agramatismele, neglijenţele ostentative i-au colorat exprimarea teribilismului adolescentin. Sunt convins că, reauzite acum, asemenea semnale afective ar declanşa multora dintre colegii mei de generație mecanismele memoriei involuntare.

Liceenii de astăzi – fără griji și fără bani – rostesc cel mai des cuvinte impuse de uz, precum internet, calculator, mobil, mesaj, beep, manea, beton, fantastic, naşpa, euro, dolar, bursă, job, într-un climat cosmopolit plin de nume proprii (Europa, Italia, Spania, Canada, America). La mijlocul anilor ’70, se vehiculau nume proprii mai mult sau mai puţin cosmopolite (Abba, Boney M., Ilie Năstase, Nadia, Gaţu, Lucescu, Dudu Georgescu), dar şi nume comune: trening, tenişi chinezeşti, casetofon, mag – toate într-un context social mai larg, în care predominau mărcile şi denumirile indigene (Dacia, Mobra, Fram, Perlan, Farmec, Supercristal, Elba, Focus, Cheia). Erau în uz și mărci înregistrate, de origine controlată, venite din „import“: Pobeda, Kent, yale (fără referință universitară). Nu trebuie uitate anumite reflexe verbale, tot de origine controlată, apărute în viaţa cotidiană a socialismului biruitor: economii la C.E.C., disciplină şi purtare, fruntaş în producţie, ciment şi azbociment, fire şi fibre sintetice, îngrăşăminte chimice, melană, iută, muşama, tergal, înlocuitori, cafea măcinată, nechezol, termos etc. Altele dintre ele sunt enumerate în poemul Totul, al Anei Blandiana.

În anii de liceu, cu sau fără absenţe la română, trăirile afective ale generației mele, de la nelinişte şi teamă până la sentimentul de frică, ajungeau la exacerbare mai ales când ne înfăţişam habarnişti sau tufe de Veneția la ascultare. În condițiile în care nu existau metode activ-participative și creion cu radieră care să modifice nota, până să iasă un 5 chinuit, evaluarea profesorilor avea limite neînchipuit de liberalizate: de la 1 la 10. În această privință, îmi amintesc expresia „a reuși fără loc“ – adică a obține cel puțin nota 5 la un examen de admitere. Ea era consolatoare pentru candidații respinși la concursurile de admitere la școli profesionale, la licee și la facultăți. Cu ajutorul ei, se încerca prostirea curioșilor satisfăcuți de insuccesul altora, dar, de fapt, se prosteau pe ei înșiși cei care găseau o astfel de (auto)justificare.

Pe când reușisem și eu fără loc la facultate, dar nu mă lăudam cu asemenea performanță, deși obținusem medii ce se apropiau de nota 9, eram pasionat de etimologiile populare. Astfel, am găsit o explicație pentru ceea ce era prostirea la pat. Lenjeria aceasta se compunea din două fâșii de pânză albă și subțire care se așterneau pe marginile lungi ale saltelei cu ajutorul unui elastic ce o împrejmuia. Lăsate să cadă pe marginea patului, fâșiile erau acoperite de macat doar în timpul zilei sau în mod permanent, dacă atârnau la patul din „camera bună“. Necunoscându-le originea, din slavul „prostirai“, care înseamnă „a întinde“, credeam că, prin intermediul prostirilor, se încerca prostirea celor care le văd. Gospodinele doreau să dea impresia că, de fapt, întreg patul era acoperit cu un astfel de cearșaf frumos lucrat.

Ca și în cazul reușitei fără loc, din moment ce toată lumea știa despre ce este vorba, se prosteau gospodinele înșeși și fetele de măritat, dacă erau convinse că prostesc pe alții cu asemenea trucuri. Îmi închipuiam că, făcând parte din lada cu zestre, fâșiile de pânză – țesute industrial, croite de lățimi diferite și tivite cu găurele – aveau menirea de a pune prostirea la pat și unor viitori miri. Prin croșetarea dantelelor cu iglița, după modelul „unul pe față și doi pe dos“, se voia ca totul să pară alb și imaculat, asemenea rochiei de mireasă. În zilele noastre, astfel de prostiri la pat nupțial au ajuns să facă parte dintre bunurile culturale mobile clasate în Patrimoniul Cultural Național… A rămas de ele doar o unitate etnoculturală cu valoare documentar-istorică, mentalitară și artistică. Și totuși, se mai fabrică asemenea prostiri, pentru că am găsit pe internet următorul anunț: „Prostiri pe elastic. Foarte comod pentru cei care au un somn liniștit“. Nu-l găsesc inspirat, deoarece ar trebui să se adreseze celor care doresc să aibă un somn liniștit. Ceilalți dorm oricum, și fără prostirea la pat, care nu face practic parte din așternut. Fiecare va dormi așa cum își va așterne.

 

Dan STANCA

Ibovnică

Acesta este cuvântul la care ţin cel mai mult fiindcă e ca şi dispărut din limba actuală. Ar mai fi unul, ţiitoare, dar e prea vulgar. Nu înţeleg, totuşi, de ce am renunţat la ibovnică, preferându-l pe cel de amantă. Dacă ai o ibovnică, aceasta presupune un angajament adânc, ceva care coboară în interiorul sufletului tău şi excavează cantităţi enorme de pofte şi dorinţi. Pentru o ibovnică merită să-ţi iei viaţa, pentru o amantă, nu are rost nici să te ştergi la nas. În general, de când din secolul XIX ne-am franţuzit, tot ce era slav a fost aruncat la gunoi. E adevărat, efortul nostru de-a ne occidentaliza a fost formidabil şi merită toată lauda, dar parfumul lingvistic este dat tocmai de acele cuvinte care au fost coapte în bălegarul răsăritean. Aşa e şi cu ibovnică. Îi spui unui puştan că ai aşa ceva, nu înţelege o boabă. Dacă-i spui de amantă, rânjeşte. Mi-e scârbă de felul în care a ajuns tratată limba română. De fapt, atitudinea pe care o avem faţă de limba noastră ne dezvăluie în toată mizeria sau splendoarea. Puştii de acum nu mai vorbesc româneşte, ci un fel de esperanto degradat. Bătrânii bolborosesc şi nu-i pricepe nimeni. Rămân de aceea scriitorii şi oamenii cu sentimente desuete care nu abdică şi recuperează ceea ce altfel ar fi definitiv pierdut. Ibovnică este un rezultat al acestei recuperări. Îmi vine să râd. Dacă-i spui bunăoară unei femei pe la vreo 30-40 de ani, dragă, vreau să fii ibovnica mea, te va privi ca pe un extraterestru şi mai bine o iei din loc. Dacă-i spui că ai dori să-ţi devină amantă, te va întreba ce venit ai şi cu cât vrei să finanţezi relaţia ilicită. Dar eu mă agăţ ca un catâr ce sunt de primul cuvânt ca s-o las pe duduia, după care, nu-i vorbă, mi se scurg ochii, tot cu ochii în soare. Scumpete, eşti menită să fii ibovnică, n-o mai fă pe virtuoasa că nu te prinde, slobozeşte din tine tot ce ai mai de preţ şi lasă-te dusă de valurile plăcerilor. Chiar şi verbul a slobozi mă tulbură. Ca să nu mai zic de marele îndemn al lui Ion Antonescu de acum 81 de ani, Români, vă ordon, treceţi Prutul, sloboziţi pământurile de la Răsărit şi din Miazănoapte, deci, nu de la est şi de la nord, ci din miazănoapte, ca-n basme, unde feţii frumoşi se bat cu toate lighioanele, în acest fel intrăm în mitologie şi până şi cel mai fricos care face în pantaloni se simte bărbat. Cam asta e tot…

Liviu Ioan STOICIU

Tot timpul uit

De când mă știu, uit. După o viață, sunt îngrozit că nu-mi mai amintesc decât mici frânturi din anii care au trecut (de regulă, îmi amintesc de părțile rele). Întâlnesc foști prieteni din copilărie sau colegi de școală, habar nu mai am cine sunt / au fost, dar pe care îi admir fiindcă au amintiri din liceu, de exemplu, sau din trecutul lor îndepărtat. E clar că mintea mea selectivă e de vină. Motiv să las mici consemnări zilnice din tinerețe (într-un jurnal fără prejudecăți, în care rețin pe scurt ce mi s-a întâmplat, ce și unde am fost plecat, ce bani am cheltuit, de ce întâmplare negativă sau pozitivă am avut parte), să-mi amintesc, la o adică. Nu degeaba jurnalul e memoria mea „slabă“ (am observat că nu o dată am uitat să notez ce era mai important într-o zi; fiindcă scriu jurnalul pe fugă, la încheierea zilei, sau rememorând a doua zi, dacă n-am avut timp azi să-l scriu). Fără jurnal pur și simplu s-ar șterge pentru totdeauna „trecutul“ meu (n-ar fi nicio problemă, dar uneori am nevoie să-mi amintesc din ce am făcut într-o zi uitată, dintr-un motiv / dintr-o nevoie, să-mi amintesc de un nume sau de o socoteală sau manifestare literară când a avut loc). Am ajuns până acolo că atunci când scriu în jurnal uit cuvinte (de flori pe care le cumpăr, inclusiv… acum, când răspund la anchetă, am uitat iar, deși e un cuvânt comun, imposibil de uitat… cum se numește… mă uit pe fereastra Google la „flori de casă“, a, mușcate; sau de piese ale mașinii „mici“, pe care orice șofer care se respectă nu-l uită niciodată, pe care le-am reparat; zilele trecute am schimbat „ambreiajul“, m-a costat o avere, 3.000 de lei, nu-mi amintesc de acest cuvânt, ambreiaj, decât dacă mă uit pe factură sau pe internet). Fiind grăbit, las spațiu gol la cuvântul pe care nu mi-l amintesc (în speranța că a doua zi completez golul și scriu cuvântul uitat ieri) – din păcate uit de regulă să mai completez golul lăsat. Lasă că uit „de la mână până la gură” ce am mâncat și o întreb pe Doina Popa, când scriu în jurnal, ea gătește; natural că ea nu uită). Sunt tot mai absent la… cuvinte. Sunt cuvinte care nu se impregnează nicicum în emisferele cerebrale. Îmi imaginez că spectrul ghearelor monstrului Alzheimer (care înghite toate cuvintele; sau le pierde cuvintelor orice sens; sau face tot posibilul să fie uitate) e atotprezent în mine. N-am nicio putere, m-am învățat cu mine așa cum sunt, uitând tot timpul. Norocul meu că mai sunt în stare să scriu, în general (adică nu numai jurnal), scrisul fiind o stavilă fundamentală împotriva uitării (vorba vine; eu nu țin minte niciun vers din ce scriu; scriu în continuare poeme numai de mână; imediat după ce am încheiat un poem, îl transcriu, tot de mână, după care l-am uitat; mă mir teribil după ce-l recitesc, după un an, că am putut să scriu așa ceva, în bine sau în rău; ce e poemul decât o adunătură de cuvinte uitate, în cele din urmă? De prea puține ori salvez un poem de la neuitare, e „blestemul“ meu să scriu „zadarnic“; apropo, sunt un colecționare de cuvinte uitate, tot timpul caut cuvinte atunci când scriu versuri). Că mă dezamăgește ce scriu spontan, „irațional“ (și ce rețin), asta e altă poveste. Tot ce scriu mă nemulțumește, de fapt, dacă mi s-a părut azi că am scris un poem nemaipomenit (rar mi se întâmplă, e adevărat), la recitire descopăr că sunt un tâmpit care se iluzionează la nesfârșit și că poemul nemaipomenit de ieri nu e decât egal cu zero. (E drept, nu același lucru mi se întâmplă când scriu proză, deși sunt tot exigent cu mine, frazele n-au decât să curgă „logic“, fără har și pretenții.)

Cornel UNGUREANU

Cuvintele vechi şi cuvintele care rămân

Am elaborat alături de Ioan Viorel Boldureanu şi Simion Dănilă câteva antologii de literatură dialectală „ bănăţeană“ cu glosar de Simon Dănilă. Una dintre antologiile noastre are cca 8oo de pagini, care aşezată lângă antologia lui Aurel Turcuş – 1000 de pagini – pare încă demnă de adăugiri. Ca şi glosarul lui Simion Dănilă. Specialist în literatură dialectală, Simion Dănilă e cel mai de seamă traducător al nostru din Nietzsche. În antologia noastră din 2016, Simion Dănilă crede de cuviinţă să explice cuvintrele – le alegem pentru litera C: cart, călăpăr, cănună, cârlijel, cecărui, chişav, cicilac, cipezar, cipi, cloamfăr, cocaie, cotarcă, crâsnic, cumlău, concină. Unele vin din sârbă, altele din germană, altele din vechimile rurale. Cei mai de seamă poeţi ar fi Marius Munteanu, clasicul literaturii dialectale, dar într-o antologie …restrânsă ar mai fi Ionel Iacob Bencei, Ioan Viorel Boldureanu, Virgil Şchiopescu, Pătru Chira, Ştefan Pătruţ, Vasile Barbu. Dacă mai spunem că la Timişoara, la Bocşa şi la Reşiţa se desfăşoară – se premiază – poeţii dialectali care… înfrâng concurenţa, trebuie să subliniem că un istoric literar are de lucru. Volumul al patrulea al Geografiei literare a României, cu Banat, Basarabia, Bucovina, va fi consacrat literaturilor „de contact etnic“. Dar ar fi vorba despre literaturile de „contact etnic“ sau de autori care profită mai mult de aceste întâlniri? Ca Vasko Popa sau Ioan Flora sau Ion Druţă?

Dar Muntenia? Infinitele „dialoguri“ din literatura munteană nu aşează în prim-plan cuvinte care vin…de departe? Matei Caragiale sau Eugen Barbu nu se opresc la epocile – cuvintele – fanariote? Profunzimile molodave ale lui Sadoveanu nu ne descoperă cuvinte a căror poezie pare/este infinită? Rămâne importantă lectura – să citim, să recitim, să ne apropiem cuviincios de cuvintele limbii române. Pentru buna înţelegere a cuvintelor limbii române.

A civilizaţiei noastre.

 

Răzvan VONCU

Neantul moral

Îmi lipsește și, dacă nu sunt îngâmfat, ne lipsește vocabula dregător.

Și aceasta, nu doar din cauză că este un cuvânt care ține strâns de fondul latin moștenit al limbii noastre, fiind un derivat (prin sufixare, cu sufixul -tor, moștenit și el tot din latină) al verbului a drege, ere, care provine direct din latinescul dirigo, ere.

Motivul pentru care îmi lipsește acest cuvânt uitat e altul: dregător conține în însăși rădăcina sa ideea că omul pus, vorba lui Marin Sorescu, „în capul trebii“ musai să participe, prin efortul personal, la facerea de bine. Să repare ceva, să facă, generic vorbind, binele. Să lucreze, cum se spunea în timpurile strălucitului Vodă Brâncoveanu, „în folosul de obște“, iar nu în „folosul osebit“ (adică personal). Nu vreau să devin abisal, dar cred că semantica vocabulei dregător încă mai conține transparent, pe filiera civilizației iudeo-creștine perpetuate în Europa până nu de mult, ideea ebraică de tikkum olam, adică de „reparare a lumii“.

Nefiind Eminescu, nu vreau să sugerez nici măcar la modul liric că toți dregătorii de odinioară erau niște sacerdoți ai binelui public. Fără îndoială că, oameni fiind și, cum spune nenea Iancu, patrioți români mai mult sau mai puțin onești, destui dintre ei vor fi lucrat vârtos (și) în interesul personal. Dar vocabula în sine, cu tot câmpul semantic pe care îl poartă după ea, conține măcar promisiunea că aceia care conduc vor contribui cu ceva la binele general, că vor pune o pietricică la mai-binele societății, că vor lăsa lumea (lumea românească și lumea, în general) cu o câtime mai bună decât au găsit-o.

Înlocuitorii contemporani ai cuvântului dregător președinte, ministru, deputat, senator, primar, ca să nu mai vorbesc de sintagma alesul/șii neamului – nu mai conțin nimic din acest imperativ. Sunt vocabule neutre (deși nu sunt toate împrumutate, unele sunt moștenite ca și cuvântul dregător), cu un aer cel mult pompos, și nu conțin, între sensurile lor, nicio obligație subliminală de servire a binelui public, de „reparare“ a societății și a lumii. Facerea de bine nu pare înscrisă în fișa posturilor definite prin aceste cuvinte noi, fapt care se reflectă și în atitudinea celor care le ocupă. Stilul cazon, de conducători care trebuie ascultați fără crâcnire (perpetuat pe scară ierarhică de la conducătorul partidului unic în jos, către micii „tătuci“ locali), a fost înlocuit după 1989 cu stilul de contabil distant, care analizează condescendent dezastrul pe care îl patronează. Am auzit chiar un dregător recent, împăunat cu funcția de președinte, cum că a avea viziune și a veghea la transpunerea ei în viață, prin mijloacele legale și democratice puse la dispoziție de societate, ar fi un… abuz în serviciu (!!!). Se poartă neimplicarea, tărăgănarea oricărei decizii, lamentarea savantă în fața „cadrului legislativ care blochează“. Toți știu (sau, mai bine zis, le place să creadă că știu), dar nimeni nu mai face nimic. Am ajuns, de când a dispărut dregătorul, să reformăm instituții înființate cu doi sau cu șapte ani în urmă, în loc să-i înlocuim pe cei incapabili să facă bine. Și clica de „aleși ai neamului“ care produce pe bandă rulantă acești falși dregători.

Avea dreptate mitropolitul Simion Ștefan, de vie memorie: cuvintele chiar sunt ca banii. O avalanșă de cuvinte calpe produce o inflație socială care distruge și devalorizează totul. De când am înlocuit administratorul cu managerul, România a devenit o țară neadministrată și neguvernată, care trăiește în virtutea inerției, de azi pe mâine.

Din societatea noastră a dispărut, odată cu vocabula dregător, imperativul discret și umil al facerii de bine, ba chiar și ideea că există întotdeauna soluții la „relele“ de care suntem împresurați. Nu ne-a năpădit fatalismul (asta e o prostie), ci neantul moral.

 

Varujan VOSGANIAN

Deșertul Vorbelor Rostite

Ceea ce e uitat e, în cele din urmă, o jertfă adusă nouă, celor care trăim și avem prilejul de a uita. De aceea se cuvine, din când în când, să ne lăsăm purtați de sindromul retrăirii. Și nu e obligatoriu ca ceea ce retrăim să fie propriile amintiri.

Înainte de a evoca cuvintele uitate, să vorbim o clipă despre limbile uitate. Li se mai spune și limbi moarte. E adevărat, limbile mor ca și oamenii, mor odată cu oamenii. Ba aș putea să spun că o limbă moare câte puțin odată cu fiecare om care o vorbește, căci fiecare om are felul său unic de a vorbi. Uneori, în cimitirul limbilor moarte, dispariția unei limbi capătă chiar nume de om, atunci când este identificat ultimul vorbitor al acelei limbi, așa cum, de pildă, se zice despre Dolly Pentreath că a fost, la sfârșitul secolului al optsprezecelea, ultima vorbitoare de limbă Cornish. Din fericire, limbile, murind prin oameni, pot fi reînviate tot prin oameni, iar aceasta este dovada că uitarea nu este ireversibilă și nu există o lege a entropiei în lumea uitării. Așa este cazul chiar al acestei limbi Cornish, reînviate în secolul trecut și incluse în Carta europeană a limbilor regionale și minoritare. Dar și al limbii ebraice, de pildă.

Dacă limbile uitate sunt limbi moarte, reciproca nu este valabilă. Există limbi moarte care nu sunt deloc uitate. Ba aș zice că o limbă trebuie să fie moartă pentru a deveni nemuritoare, cum e cazul limbii latine sau al celei vorbite de vechii greci. Cât despre aceștia din urmă, de la bătrânii greci omenirea n-a mai inventat nimic, până și pixelii, marea descoperire a cyberspațiului, fuseseră de mult descoperiți de Anaxagoras, sub numele de homeomeri.

Când oamenii ce vorbesc o limbă se împuținează, limbile intră într-o lentă agonie. E cazul limbii idiș, vorbită tot mai puțin, dar o limbă plină de farmec, un fel de germană care nu e vorbită de nemți, căci cei care o vorbesc știu mai mult decât nemții ce înseamnă suferința. Limbii idiș îi datorăm una dintre cele mai frumoase dedicații către pământul românesc, e vorba de cântecul Rumania, Rumania, scris de Aaron Lebedeff, și care arată că, spre deosebire de ziua de azi, acum un secol România era deosebit de atrăgătoare pentru imigranți. Tot așa, dispare încetul cu încetul armeana turcită vorbită de bunicii mei, supraviețuitori ai genocidului îndreptat, în Imperiul Otoman, împotriva armenilor. Când bunica îl boscorodea/pisălogea fără istov pe bunicul, el își ridica pentru o clipă ochii din carte și spunea, într-o armeano-turcă hamidiană: „bâkdâm, osandâm”, ceea ce înseamnă „termină, mă plictisești”. Sau Arșag, clopotarul, ne punea pe noi, copiii, spre deliciul celorlalți, să rostim dintr-o suflare: „bir berber bir derdere bre dermiș, abre bir berber bir derdere bre dermi, bre?” (încercați și voi, dacă puteți 🙂 ), ceea ce, în aceeași turco-armeană înseamnă: „un bărbier i-a spus unui preot bre, dar cum să-i spună, bre, un bărbier unui popă bre?”

Altminteri, limbile vii sunt curgătoare și neschimbătoare, precum un coral de Johann Sebastian Bach. Unele cuvinte sunt uitate, pentru că lipsesc mentalitățile, năravurile sau împrejurările care le-au născut. Dispar marii bani, vornicii, logofeții și boierii divaniți, apar premierii, miniștrii, șefii cancelariei prezidențiale și parlamentarii. Dispar caftanele și șalvarii, apar blugii peticiți. Dispar caravanseraiurile, apar resort-urile. Dispar toptangiii, apare E-mag-ul. Dispar remaieuzele și apar softiștii.

Alte cuvinte nu sunt uitate, doar primele lor înțelesuri. De pildă, șugubăț însemna înainte vreme criminal, acum înseamnă glumeț, ceea ce arată cum a evoluat, prin secole, îngăduința pentru crimă și câte parale face viața omului în ziua de azi.

Nu vă amărâți, totuși, priveghind la căpătâiul cuvintelor uitate. Sunt convins că Vladimir Colin avea dreptate când ne povestea, în basmul Fluierul Pădurii Adormite, despre Deșertul Vorbelor Rostite. În locul acela care trebuie să existe undeva, între pământ și cer, cuvintele, odată spuse, nu se pierd, ci se adună laolaltă.

 

Constantin ZAHARIA

Cuvinte uitate, dar poate nu chiar de tot

Ieșirea din uz a anumitor unități lexicale este un fenomen recurent și oarecum firesc. În principiu, el nu trebuie să îngrijoreze. Când realitatea pe care un termen o desemnează dispare, atunci și cuvântul care o numește se pierde, sau trece într-o zonă de umbră. Cine mai poartă astăzi ișlic? Portul fanariot a dispărut de mult, prin urmare pălăria i-a luat locul. Iar cei care o poartă în ziua de azi nu se gândesc nicidecum la jupânii de altădată, care simțeau nevoia să-și afirme prerogativele împopoțonându-se cu un acoperământ pe cât de incomod, pe atât de caraghios. Altfel spus, cuvântul a devenit anacronic, iar vorbitorii de limbă română l-au uitat, mai puțin poate istoricii și cititorii lui Nicolae Filimon (aceștia din urmă îl vor căuta în dicționar), căci amatorii de cuvinte vetuste nu sunt prea mulți și nici solidari, astfel încât e greu de închipuit o asociație de filologi care și-ar propune că colecționeze cuvinte uitate, ba chiar să le promoveze. Nu există un cabinet de curiozități lingvistice.

Și totuși, de vreo treizeci de ani încoace, noi românii asistăm, dacă nu participăm, la un dezastru. Modelată de mass-media și mai recent de rețelele sociale, limba pe care o vorbim se subțiază. Lăsând deoparte puzderia de anglicisme care a dat peste noi, ori de transpuneri neadecvate din alte limbi (ați auzit de fructe confiate? Confiate cui? mă întreabă un prieten, pe bună dreptate), se pare că dulcea limbă românească se cam duce de râpă, transfor ­mându-se într-o improbabilă bălmăjeală de ultimă oră, menită să exprime realități noi, implementate de evoluții necesare și de nevoia urgentă de a da glas unei (post)modernități agresive, tehnicizate, neapărat contemporane.

*

Nu pot să nu-l admir pe Cioran atunci când ridică adverbul la demnitatea de substantiv. Vorbesc, desigur, despre Raznele sale, căci el scornește un cuvânt care în mod normal nu există, reunind sub aceeași vocabulă răzlețirea, digresiunea și rătăcirea, inclusiv a minții. Scriitorul îmbogățește limba, o împinge dincolo de ceea ce bunul-simț gramatical recomandă, o abate spre un vălmășag de sensuri neștiute, dar care iau ființă sub pana lui pentru întâia oară. Este singura moștenire pe care o lasă, ceea ce este probabil de ajuns. Puterea de invenție a literaturii ne însemnează cu miracolul ei.

*

Nu știu de ce, mi-am botezat discul dur extern cu un nume propriu care-mi pare a fi tot mai rar folosit. L-am numit Stratulat. Există în el un soi de sugestie balcanică, ușor comică, benefică în orice caz, pe care am considerat-o demnă de a adăposti cópii ale documentelor personale. De fiecare dată când îl conectez pe Stratulat, parcă aș sta de vorbă cu un prieten apropiat.

*

Uneori mă trezesc pronunțând cuvinte izolate, care mi se arată de la sine, și pe care mi le reamintesc împotriva voinței mele. Nu știu de unde vin, dar îmi pare că sunt desprinse dintr-un glosar imuabil, că ele nu pot pieri. Ca dovadă, îmi aduc aminte de ele și le recit fermecat de forța lor evocatoare. Simt că ele fac parte dintr-un poem nescris, puterea lor de sugestie ar putea muta munții din loc, ridica o nevăzută cetate în care înțelesuri presimțite ar construi o lume nouă. Ori poate că doar mi se pare. Oricum, îmi plac unele cuvinte, cum ar fi mâhnire, taină, dezmărginire. Nu că ar fi uitate, dar de fiecare dată când le gândesc, știu că ele sunt în viață, iar acest lucru îmi dă un sentiment de tihnită siguranță.

 

Florina ZAHARIA

Tăcerea și zgomotul

În mine au existat mereu mai multe ființe. Dar cele mai importante două dintre ele sunt: cea care tace și cea care vorbește.

Prinsă mereu între cuvântul rostit și zgomotul pe care-l face cuvântul înghițit am reușit să derulez întâmplări, conflicte, abordări, lupte, împliniri, de fapt un fel de viață. Toate cuvintele au un fel de întuneric al lor. Dar unele rămân acolo, în adânc. Și nu e vina lor, e doar memoria noastră care își trăiește propria versiune.

Cuvintele uitate sunt cuvintele care au dispărut din viața noastră pentru că au dispărut și oamenii cărora le dăruiam sau sunt acele cuvinte care au încetat să existe pentru că au fost înlocuite de țipătul sau moda altor cuvinte?

Noi schimbăm multe în trecerea noastră: întâmplările și oamenii, hainele și gândurile, matematica și literatura, jocul și confesiunea. De ce un cuvânt ar rămâne în carapacea lui tot timpul? De ce un cuvânt nu ar modela eul propriu, fără a exclude rațiuni și acțiuni, până la coerența memoriei și a poveștii? Cuvintele uitate nu sunt uitate, ele definesc de fapt substratul limbajului nostru, cuvintele uitate sunt doar nefolosite. Pentru că ele au primit măști noi, unele fără frontiere, foarte libere și cool, ceea ce încă nu știm dacă ne face bine sau nu.

Când derulăm o operă nu cred că pornim de la un program estetic și riguros, ci mergem mai degrabă pe un echilibru interior și o ordine afectivă evitând pe cât se poate înstrăinarea dintre sine și limbaj. Cuvintele, devenind o lume, umflându-se de fiecare dată și de realitate, acționează în limbaj (operă) ca și cum ar acționa în real. Ceea ce am uitat noi reprezintă o greutate de conștiință a vorbei/cuvântului în această tristă vraiște a emoțiilor scrise în / pe lungi alei de gesturi abandonate, așa cum se exprima și Fernando Pessoa în Cartea neliniștirii.

Limbajul este singurul instrument pe care îl avem la dispoziție pentru activarea mecanismelor de înțelegere/viețuire. O știre de la sfârșitul anului 2021 ne anunța că limba română s-a îmbogățit cu peste 3600 de cuvinte noi, majoritatea neologisme din limba engleză pe care am ajuns să le folosim aproape în fiecare zi, ceea ce înseamnă că am uitat corespondențele lor românești. Dar, vorba specialiștilor care lucrează și documentează pentru DOOM (Dicționarul Ortografic, Ortoepic și Morfologic al Limbii Române): lucrurile vor continua să se filtreze încât din aceste 3600 de cuvinte, peste 16 ani, poate nu toate vor mai fi regăsite în ediția de atunci a DOOM-ului.

Deci vom uita mult. Și multe!

Important este să nu uităm, prin cuvintele care țipă sau care tac în noi, să fim lucizi dar și sfâșietor de umani.

 

Mihai ZAMFIR

Scriitorii – îngrijitorii de cuvinte rare

Cuvintele rare există în limbă, evident, cu funcții diferite și cu rol, în general, stilistic. E vorba mai ales de arhaisme, de regionalisme, de cuvinte tehnice, de împrumuturi și așa mai departe. În literatură le regăsim cu precădere. Un rol funcțional, acestea nu au decât mai ales în literatură. Nu în oricare fel de literatură, ci de obicei în literatura beletristică; adică, în literatura în care cuvântul are valoare în sine. Contează și mesajul, contează și starea de spirit a autorului, contează atmosfera, însă e vorba mai ales de literatura în care cuvântul tinde să devină valoare independentă. Ei bine, aici e mult mai prețuit, mai îngrijit și mai căutat cuvântul rar. Sunt autori, și noi avem câțiva în literatură, care și-au făcut din raritatea termenilor un fel de vocație, un fel de manieră specifică de a scrie. Ion Creangă pare exemplul cel mai la îndemână; mai sunt, sigur, și alții. Citez din Creangă, un pasaj în care situația aceasta de îngrijitor de cuvinte rare apare evidentă: „Şi nebuna de mătuşa Mărioara, după mine, şi eu fuga iepureşte prin cânepă, şi ea pe urma mea, până la gardul din fundul grădinii, pe care neavând vreme să-l sar, o cotigeam înapoi, iar prin cânepă, fugind tot iepureşte, şi ea după mine până-n dreptul ocolului pe unde-mi era iar greu de sărit; pe de lături iar gard, şi hârșita de mătuşă nu mă slăbea din fugă nici în ruptul capului! Cât pe ce să pună mâna pe mine! Şi eu fuga, şi ea fuga, şi eu fuga, şi ea fuga, până ce dăm cânepa toată palancă la pământ“. Există, numai în acest pasaj, două formule ciudate – hârșita de mătuşă și cânepa toată palancă la pământ –, compuse din cuvinte rare care ies în evidență. Și e clar că au fost alese de autor cu un scop precis; cu scopul acela de a introduce o varietate neașteptată în text. Sensul acestor cuvinte – la care etimologia contează mai puțin – se deduce evident din context, pentru că intuim cam cum era mătușa și cam ce se întâmplase cu cânepa. Formulele frapează mai ales fonetic. Cuvântul are, mai întâi, valoare din punct de vedere fonetic. Este, evident, îmbinat cu sensul, cu ceea ce am putea considera bogăția în sine; dar bogăția este mai ales fonetică. Cuvintele rare sunt utilizate de autori – Eminescu este un alt exemplu, în acest sens – nu atât pentru ambiguitatea sensului lor, ci mai ales pentru valoarea lor fonetică. Ea se impune ca atare în poezie sau într-un text de proză prin excelență calofil. Iată, așadar: cuvântul rar este în primul rând rar din punct de vedere fonetic. La Creangă – dar nu numai la el – mai trebuie să fie îndeplinită o condiție: cuvântul rar trebuie să fie prins în plasa unor cuvinte obișnuite. Nimeni nu poate să scrie o frază întreagă sau măcar o jumătate de frază din cuvinte rare. Formulele rare la care am făcut mai înainte trimitere sunt înconjurate de o masă de cuvinte mai mult sau mai puțin obișnuite. Ele, aceste cuvinte obișnuite, pun în evidență cuvintele rare. Există anumite curente literare sau anumiți autori, anumite maniere chiar care privilegiază această evidențiere a cuvântului în sine. Cuvântul rar e tipic literaturii, tipic unor anumite variante de literatură , dar, în același timp, am putea spune că face parte din zestrea eternă a scrisului literar.