Bordelul metafizic

Am recitit Hoțomanii lui William Faulkner, încercând să uit

tot ce știam despre acest roman. N-am mai fost atent la

posibila paralelă cu Ursul (ambele fiind „cărți ale inițierii“

una, în registru grav, mitologic, cealaltă într-o tonalitate

desacralizată, cvasiparodică). N-am ținut cont nici de faptul

că titlul The Reivers e, în engleză, un arhaism de origine

scoțiană, însemnând „hoț“, „tâlhar“, „prădător“. Oricum, cuvântul nu mai

însemna nimic în brava lume nouă a anului 1905, când e plasată acțiunea

cărții, și cu atât mai puțin azi, când nu-l mai întrebuințează nimeni. Mi-am

propus să uit și că Faulkner, cel din 1961, când, „din primăvară până-n toamnă“,

a redactat romanul, ultima sa creație, era doar umbra omului plin de energie

știut din deceniile anterioare. Atunci, după cum îl descria un reporter care

i-a luat un interviu, era imposibil să stabilești cu el un dialog. Părea scufundat

într-o realitate doar a lui. Singurele semne de viață erau ochii, mici și negri,

ce păreau să ardă.

Nu intenționez să fac o recenzie tardivă a acestei cărți, despre care am

scris, de altfel, pe larg în Ce rămâne. William Faulkner și misterele ținutului

Yoknapatawpha (Editura Polirom, 2012).

Tot ce intenționez e să redau sentimentul

de „insuportabilă ușurătate a ființei“

(cum ar fi spus Kundera), de seninătate

ireductibilă manifestate de personaje în

fața unor încercări ale vieții cărora nu le

lipsește nici dramatismul, nici grandoarea.

Singura diferență e că ele sunt tratate cu

o veselă detașare, din perspectiva unui

narator ce avea vârsta lui Faulkner și care

i se adresează nepotului său – sau unui

grup de nepoți: cei trei băieți ai fiicei sale,

Jill (Paul, William și Burks), figurează

între cei cărora Faulkner le dedică scrierea.

Romanul e o amintire, povestea

unor pățanii din vremea când povestitorul

avea unsprezece ani. În engleză, subtitlul

e A Reminiscence, adică „o povestire despre

un eveniment trecut de care naratorul

își aduce aminte“. În mod neinspirat,

Mircea Ivănescu l-a tradus O reminiscență,

cuvânt care în română a suferit o deplasare

de sens, însemnând „amintire vagă a

unor fapte aproape dispărute din me –

morie“. Or, romanul e caracterizat de o

mare precizie a detaliilor. El reface

minuțios, în întreaga lui complexitate,

universul în care pre-adolescentul Lucius

Priest plonjează cu o neascunsă lăcomie

de a afla cu un ceas mai devreme secre –

tele vieții. În schimb, Hoțomanii, pentru

Reivers, e o variantă acceptabilă. Ea induce

o undă de simpatie față de Boon Hoggan –

beck, uriașul cu minte puțină, dar cu

inimă de aur, copilul Lucius și negrul

Ned, șiretul regizor al câtorva din peripe –

țiile narate.

Mai mult decât acțiunea – un tipic

roman picaresc – m-a interesat întrețe –

serea de voci. Cea mai spectaculoasă, de

departe, e cea a naratorului, a Bunicului.

La un prim nivel, el e un povestitor care,

la persoana întâi, evocă întâmplările în

nuditatea și obiectivitatea lor. La un al

doilea, naratorul propune, cu glasul

omului tolerant, înțelepțit de vreme, un

sens mai larg al evenimentelor și o privire

senină asupra ispitelor ivite la tot pasul.

Povestea se derulează, ca într-un basm,

prin înlănțuirea magică a episoadelor,

potențate de savuroase lovituri de teatru menite să-i împingă pe hoțomani în

situații fără ieșire.

Memorabilă e scena traversării cu automobilul a unei porțiuni noroioase

a drumului spre bordelul din Memphis. Era o momeală întinsă de un individ

care-și administra groapa mlăștinoasă așa cum alții își administrează moșia.

(„Nu ne-o lua în nume de rău“, a spus omul. „Noroiu-i una din recoltele noastre

de nădejde pe aici“). După eforturi gigantice, rămase fără rezultat, de a scoate

automobilul din albia cleioasă, cei trei fugari din Jefferson decid să plătească

taxa cerută pentru a fi salvați:

Boon s-a dus înapoi până la ultima băltoacă și și-a spălat o parte din

noroi de pe mâini, apoi s-a întors și a scos patru dolari din portofel. Omul nu

s-a mișcat.

E șase dolari, a spus.

Anul trecut a fost doi dolari, a zis Boon. Ai spus că de-acum e dublu.

Dublu lui doi e patru. Perfect. Uite patru dolari.

Eu taxez un dolar de pasager, a spus omul. Anul trecut ați fost doi.

Asta făcea doi dolari. Acuma prețul s-a dublat, Și sunteți trei. Adică șase dolari.

Poate că matale-ți convine mai bine că mergi pe jos îndărăt până la Jefferson

decât să plătești doi dolari, da poate că băiatu ăsta și negru nu vor.

Și poate că eu nici n-am trecut pe aicea, a zis Boon. Ia să zicem că nuți

plătesc deloc șase dolari. Să zicem numai așa că nu-ți plătesc chiar nimic,

Poți să faci și asta, a spus omul. Catârii ăștia au avut o zi grea, da eu

zic că tot mai e în ei atâta forță cât să tragă chestia asta la loc acolo de unde-au

scos-o.

Însă Boon se și oprise și renunțase, se dăduse bătut.

Dracu s-o ia de treabă, a spus, băiatu ăsta nici nu e decât un copil!

Acum n-ai să te-apuci ca și un copil mic…

Poate că drumu ăsta pe jos îndărăt până la Jefferson să i se pară lui

mai ușor de făcut, a spus omul, da mai scurt n-are să fie nici pentru el.

Bine, bine, a zis Boon, da uită-te la ăsta altul! Când și-o spăla noroiul

de pe el, nici măcar nu-i alb!

Omul s-a uitat o vreme în gol. Pe urmă s-a uitat la Boon:

Mă băiete, a zis el, să știi, catârii ăștia sunt amândoi daltoniști!“

Avem aici, schițată și exemplificată, o istorie economică și o istorie a

mentalităților. „Albul sărac“, o categorie larg reprezentată în opera lui Faulkner,

ni se înfățișează sub chipul inventiv al unui bărbat care, în lipsa mijloacelor

de subzistență, își câștigă traiul construind o capcană noroioasă, în care vor

cădea, ca într-o plasă, posesorii de automobile – o categorie restrânsă, în anul

1905, de oameni bogați, pentru care sumele cerute de pseudo-salvatorul lor

nu reprezentau mare lucru. Ele constituiau însă o avere pentru zdrahonul

Boon, copilul Lucius și negrul Ned.

Încercările lui Boon de a reduce din preț conțin și o mostră de discriminare

identitară. Pentru el, argumentul diferenței era decisiv în judecarea indivizilor.

În acest univers încă neconstituit de-adevăratelea, oamenii își jucau renghiuri

unul altora, se amenințau cu pușca, înșelau și mințeau cu o totală seninătate.

Micul Lucius descoperă cu uimire

complexitatea vieții, răstignit între

învățăturile severului său bunic, care

decisese că, la unsprezece ani, un bărbat

putea să-și câștige traiul (zece cenți primiți

în fiecare zi de sâmbătă, după ce colecta

banii datorați de diverși clienți firmei)

și fascinația lumii interzise de dincolo

de ușa casei de toleranță.

N-am căutat nicio clipă,

în acest roman evident

moralizator, aspectul

didactic și eticist. M-am

lăsat cucerit de ames –

tecul de nostalgie și

vitalitate, sedus de grila luminoasă prin

care e văzută existența și de impetuozitatea

extraordinară – la marginea nebuniei –

a personajelor. Fiecare pagină a cărții e

filtrată prin sita de aur a timpului apus,

a energiilor cândva irezistibile care subzistă

în prezent prin memorie și prin actul

transpunerii ironice a situațiilor de-o

înduioșătoare naivitate și puritate.

Bordelul lui Miss Reba Rivers

(personaj care apare și în Sanctuary, după

cum Miss Corrie, „târfa reformată“, e

cunoscută din povestirea Leg) nu e o

casă a plăcerilor, ci o Agora. Acolo au

loc discuții ce vizează destine și tot

acolo se iau hotărâri ce vor avea o

importanță decisivă pentru cei trei

infractori care furaseră automobilul

bătrânului Priest, „the Boss“. Jucând roluri

neașteptate, protagoniștii își uită identitatea

reală, asumându-și, ca în tragediile antice,

rolul de măști încărcate cu o energie

dramatică mult superioară aceleia a

traiului lor anterior. Casa de toleranță

instituie o cezură în logica evenimentelor

și în biografia personajelor: e un fel de

Rubicon din ținutul Yoknapatawphei,

dincolo de care orice miracol e posibil.

Nu pot omite nici catalogul animalier

în care Faulkner clasifică viețuitoarele în

funcție de inteligența lor. Darwinismul

în răspăr, plăcerea nebună de a atașa

atribute umane animalelor fac din aceste

pagini delectabile o sursă de umor și de

încântare, rod al unei inteligențe cinic-pragmatice:

Pe șobolan îl pun, bineînțeles, pe locul întâi. El locuiește în casa ta fără

să te ajute s-o cumperi sau s-o construiești, s-o repari sau să-ți plătească

impozitele pentru ea; mănâncă ce mănânci și tu fără să te ajute să-ți recoltezi

hrana sau să ți-o cumperi, sau măcar să ți-o aducă până acasă; de el nu poți

scăpa; dacă n-ar fi fost canibal, demult ar fi moștenit pământul. Pisica e a

treia, având unele din aceste calități, dar fiind o creatură mai slabă, mai

neajutorată, nici nu muncește, nici nu se agită, e o parazită pe spinarea ta,

însă nu te iubește.

Pe câine îl pun pe locul al patrulea. E curajos, credincios, monogam în

devotamentul lui; și el e un parazit pe lângă tine; defectul lui (prin comparație

cu pisica) e că el e dispus să muncească pentru tine – vreau să spun, că e

dornic, bucuros chiar, să maimuțărească orice truc, oricât ar fi de prostesc,

doar ca să-ți facă ție plăcere.“

Pe locul al doilea se află catârul. Însușirea de bază a acestui animal

nemuritor („liber de orice obligații față de strămoși și de orice responsabilități

față de posteritate“), provine din faptul că „e în stare să muncească pentru

tine cu răbdare timp de zece ani dacă știe că are o șansă să te pocnească cu

copita o dată“.

În fine, ar merita citat pasajul în care Faulkner descrie principalele

curente politice ale vremii (aceleași cu cele din ziua de azi), ilustrate în persoana

dlui Binford, stăpânul de facto al casei de toleranță care constituie ținta

expediției inițiatice a lui Boon, Ned și Lucius: „Un republican este unul care

a făcut bani; un liberal este unul care și-a moștenit banii; un democrat este

un liberal desculț la o întrecere de cross-country. Și un conservator este un

republican care a învățat să scrie și să citească“.

Măcar pentru aceste definiții și tot ar fi meritat să reiau încântătorul

roman prin care Faulkner a spus adio lumii.