Poem de Liviu Capșa

Măreața hoardă roșie

de vină e libertatea

ea ne aducea lumina

în care se văd

toate ticăloșiile, toate eșecurile

de acolo, de sus

de pe semețul platou

vine puterea de-a vedea

până-n străfundurile grotei

sclipirea razei

vindecă umezeala peșterii

în care e ucisă

orice tresărire de viață

lăsați deci întunericul

să triumfe

și frigul să intre în oase

și-n inimi

așa ne cer

cei retrași în cavernele minții

așa ne poruncește

conducătorul măreței hoarde roșii