Metoda Amédée

Secretarul general al ONU, António Guterres, a cerut Rusiei să

instituie, de Paștele ortodox, o „pauză umanitară“ de patru

zile în Ucraina. Înaltul funcționar se baza, probabil, pe răspicat

afirmata credință creștină a liderilor de la Kremlin. Încă o

dovadă că naivitatea politicienilor din Vest nu are margini.

Când unul dintre partizanii cei mai înfocați ai exterminării

ucrainenilor e chiar patriarhul Kirill, o astfel de cerere sună mai dogit decât

un clopot căzut la pământ. Oare oamenii aceștia nu înțeleg că Rusia și-a

asumat, cu o determinare stupefiantă, rolul Satanei în lumea contemporană?

Faptul că și-au botezat cu numele

Necuratului racheta despre care susțin

că e capabilă să șteargă de pe fața

pământului o țară de dimensiunile

Franței spune totul despre rolul jucat

azi și pe care dorește să-l joace și în

viitor această țară: cel de Mare

Exterminator. De-acum, politica

rușilor va fi una a șantajului nuclear,

a confruntării violente, a nebuniei

sălbatice și a pretențiilor iraționale

de a domina planeta.

Papa Francisc a refuzat, drept

urmare a complicității morale a

patriarhului la asasinatele în masă

din Ucraina, să-l întâlnească pe Kirill.

În felul acesta, izolarea Rusiei de către

societățile civilizate se produce și la

nivel spiritual – dacă o astfel de di –

mensiune mai contează în universul

care, tocmai sub influența „desacrali –

zării“ inițiate de Uniunea Sovietică,

și-a pierdut reperele metafizice. Încă

o dovadă că Rusiei, după o butadă

pusă în circulație de Garry Kasparov,

nu i-a fost dat să fie A Treia Romă,

dar a reușit din plin să devină Al

Patrulea Reich.

Într-o asemenea perspectivă,

amenințările Rusiei la adresa Occiden –

tului trebuie privite cu toată seriozi –

tatea, așa cum n-au fost cele la adresa

Ucrainei. Țara lui Putin – se vede

acum cu prisosință – nu și-a propus

să aducă nimic altceva decât lacrimi,

suferință și moarte. Felul mișelesc în

care au invadat Ucraina este, poate,

ultimul semnal de alarmă înainte ca

primitivii dotați cu arme nucleare să

purceadă la distrugerea civilizației

de care se simt umiliți.

Îi împinge în această direcție

subdezvoltarea economică și nepu –

tința de a se ridica, în domeniul teh –

nologic, la nivelul țărilor avansate.

Cu excepția industriei militare, unde

pasiunea ucigașă i-a condus la rezul –

tate incredi bile, rușii nu sunt compe –

titivi în absolut niciun domeniu. Dacă

n-ar fi avut acces la inepuizabile re –

surse naturale (de la petrol la diamante

și caviar), s-ar fi prăbușit demult, în –

tr-atât de dezastruoasă a fost politica

lor economică din ultima sută de ani.

Într-o lume în care adversitățile se

elimină, ori măcar se estompează, pe

calea diplomației, rușii apar cu securea la cingătoare și retează capete fără

să piardă timpul în parlamentări. Așa au făcut în Al Doilea Război Mondial,

așa au făcut peste tot pe unde i-a dus de atunci încoace pofta de a supune

popoare și de a nimici democrația.

Nu e de mirare că replica ambasadorului rus la Națiunile

Unite, Serghei Kislița, perpetuează limbajul aberant al

Moscovei: „Cererile de încetare a focului sună fals și sunt

nesincere.“ Uluitor. Poate că doar marii lingviști sovietici

ai trecutului ar putea să ne explice cum poate fi o cerere

care vizează cruțarea de vieți omenești „falsă“ și „nesinceră“.

Numai un popor care trăiește în minciună și în sminteală poate gândi în felul

acesta. Prima idee care le-a trecut prin cap rușilor nu e legată, ca în mintea

oricărui om normal, de simbolistica Paștilor. Pentru ei, zilele fără bombardament

reprezintă un interval în care – lucru de neacceptat în logica lor – ucrainenii

nu mor.

Ceea ce șochează în desfășurarea războiului din Ucraina e reauacredință

a agresorilor. Nu există o reglementare a desfășurării conflictelor

armate pe care hoardele lui Putin să n-o fi încălcat. S-a adunat deja un dosar

enorm al crimelor, atrocităților și violenței de dragul violenței întreprinse în

teatrul de război. Felul barbar în care e tratată populația civilă, violurile,

disprețul josnic față de ideea de om rivalizează cu cele mai negre pagini din

istoria medievalității. Peste capetele împuiate cu misticisme de doi bani

s-au scurs degeaba șase-șapte secole de cizelare morală și civilizațională

europeană. Rasputin și Putin sunt nume interșanjabile – dacă nu e vorba

chiar de o descendență directă a actualului satrap din sutana însângerată a

șarlatanului de la Curtea ultimului țar rus.

Așa după cum s-a observat, există puncte ale globului pământesc unde

crimele și răzbunările sadice se înlănțuie implacabil, indiferent de trecerea

vremii și de evoluția civilizației. Rusia e una din zonele unde ambiția de a

domina, de a pune piciorul pe grumazul celui mai slab nu a fost curmată

niciodată. Indiferent de forma de guvernământ, cruzimea, nesimțirea și

nerușinarea au reprezentat moduri de raportare la restul popoarelor. În orice

împrejurare i-ai întâlni, te izbești de fățărnicie ca de un zid. Orice spun ei,

trebuie înțeles pe dos. Iar atunci când rostesc un adevăr, e de regulă o

condamnare la moarte, un măcel, o întoarcere cu susul în jos a planetei.

De la faimoasele cuvine ale lui Hrușciov, „Vă vom îngropa!“, adresate

în 1956 reprezentanților diplomatici occidentali, la amenințările proferate

printre dinți de Putin și Lavrov există o perfectă continuitate. Hrușciov s-a

aflat la un pas de a declanșa războiul

mondial, în octombrie 1962, după invazia,

cu un an și jumătate înainte, în aprilie

1961, a Golfului Porcilor din Cuba.

Războiul a fost evitat în ultimul moment,

după ce rușii au fost obligați să renunțe

la planul de a instala arme nucleare pe

insula cucerită de Castro. Premierul

sovietic a revenit în mai multe rânduri

la ideea „îngropării“, atacând imperialismul

și colonialismul. Dar Hrușciov nu era

original, după cum nici Putin nu se

abate cu un milimetru de la pseudoprofețiile

marxiste: el urmează cu

fidelitate fraza din Manifestul Partidului

Comunist în care burghezia îi „produce,

înainte de orice, pe propriii gropari“.

Vremurile s-au schim –

bat, Rusia însăși e

nu doar o țară colo –

nialistă și imperia –

listă, ci și una condusă

de „bur ghezi“ multimiliardari.

Ce a rămas e obsesia geografică,

convingerea adânc înrădăcinată în

psihicul diriguitorilor post-leniniști că

Vestul reprezintă, prin valorile sale, o

primejdie de moarte pentru instinctele

dictatoriale ale celor care se află la

conducerea Uniunii Sovietice și a

succesoarei acesteia. Indivizii de teapa

lui Putin se simt în siguranță doar

printre slugi mute, a căror singură

activitate publică e să-l aplaude – o

lume apărată de forțe armate dispuse

să asculte orbește ordinele satrapilor

veșnic mahmuri. După ce au copiat

tot ce e mai rău (în primul rând,

cultul îmbuibării și al îmbogățirii

fără limite), oligarhii ruși stau acum

prosternați în fața Marelui Tâlhar care

i-a îmbogățit, punându-i la dispoziție

conținutul enormelor buzunare în care

se aude clichetul sinistru al arginților

lui Iuda.

Rămân la părerea că Putin nu va

opri ororile din Ucraina. Mai mult, cred

că el și călăii din jurul lui au deja pregătite

planurile pentru extinderea conflictului

în întreaga regiune și apoi, dacă vor

mai avea timp, în întreaga lume. Chiar

dacă rezultatele de până acum sunt sub

așteptări, invadarea Ucrainei nu e o

aventură a l’improviste. Se vedea limpede,

cu luni în urmă, că trupele care încercuiseră

Ucraina nu se aflau acolo în vilegiatură, ci pentru a năvăli asupra „naziștilor“

de la Kiev. Nici măcar un lider dement, cum e, după părerea mea, Putin nu

cheltuie sume colosale fără să aștepte un rezultat clar al investiției în echipament

militar și în întreținerea trupelor.

După aceeași logică, Rusia nu pune acum la bătaie resurse uriașe pentru

a produce rachete doar pentru a le expune în vitrinele Kremlinului. E la mintea

cocoșului că și actualele arme – inclusiv „Satan 2“ – sunt fabricate pentru a

servi intereselor oligarhiei politice moscovite. Intențiile expansioniste au

existat mereu pe agenda politică a Rusiei. Omniprezența lor militară reprezintă

cea mai bună dovadă că e vorba de un work in progress, de o acțiune bine ticluită

de a-și extinde sferele de influență. Disprețuindu-i pe ucraineni, Putin și-a

imaginat o a doua ediție a războiului-mascaradă din Crimeea. Cei care iau

drept model invazia din Ucraina sunt însă în eroare. Cu totul altfel va fi

gândită o confruntare cu Occidentul, sau mai bine spus, cu Statele Unite,

marele ghimpe din talpa ambiției rușilor de a stăpâni universul.

După toate probabilitățile, va fi un atac neanunțat, declanșat prin

surprindere, cu folosirea unei bune părți din imensul arsenal nuclear pe carel

au la dispoziție. Felul în care televiziunea publică din Moscova discută chiar

în aceste zile despre distrugerea Americii nu e doar fanfaronadă, ci și o

perversă „notă informativă“ care dezvăluie, în termeni bășcălioși, câte ceva

din planurile Moscovei. Întrebat de moderatoare ce daune e capabilă să

provoace o rachetă lansată de „Satan 2“ înspre America, un specialist în

probleme militare a răspuns pe un ton zeflemitor: „Dacă 7,5 megatone vor

ajunge pe teritoriul așa-zișilor noștri parteneri, iar cuvântul «partener» e

foarte important, atunci vor fi distruse zone precum New York. Este un oraș

frumos, dar ar dispărea complet după lansarea unei singure rachete.“

Am prieteni – oameni foarte inteligenți – care izbucnesc în râs când aud

astfel de amenințări cu iz apocaliptic. Mie, unuia, nu-mi vine deloc să râd. Mai

degrabă, le-aș recomanda și lor, și celor îndrituiți să ia măsuri, să citească piesa

lui Eugene Ionesco ce poartă insolitul titlu Amédée, ou Comment s’en débarasser.