Ședința Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din 1 februarie 2022

Marți, 1 februarie 2022, a avut loc ședința Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România, prezidată de dl. Nicolae Manolescu, Președintele Uniunii. S-a decis reducerea cheltuielilor salariale în perioada stării de alertă, pentru persoanele din conducerea Uniunii și a Filialelor. Un alt subiect pus în discuție a fost modul de indexare a subvenției acordate revistelor Uniunilor de Creatori. Dl. Varujan Vosganian a prezentat demersurile făcute de Conducerea US pentru rectificarea acestei situații. Comitetul a trecut în revistă evenimentele ce vor fi organizate de Uniune în anul 2022 și a aprobat finanțarea revistelor Uniunii pe luna martie. A fost stabilită componența Comisiei de Contestații la cererile de primire în Uniune pe anul 2022. În Comitet, s-au dezbătut și aprobat tarifele Casei de creație „Zaharia Stancu” de la Neptun, pentru anul 2022. Comitetul a decis retragerea egidei Uniunii Scriitorilor revistei Antares de la Brăila.

Precizare privind indemnizaţiile de merit pentru domeniul D (Domeniul literar)

Conducerea Uniunii Scriitorilor din România precizează:

În ceea ce priveşte acordarea Indemnizaţiei de merit, în conformitate cu Legea nr. 118/2002 şi instrucţiunile de aplicare ale acesteia, şi anume capitolul D (Domeniul literar), articolul 13, principalul criteriu este următorul: un candidat trebuie să deţină Premii acordate de jurii ale Uniunii Scriitorilor sau de Academia Română. Alegerea se face de către Consiliul Uniunii Scriitorilor prin vot secret.

Conducerea Uniunii Scriitorilor din România