Poeme de Vasile Dan

Poeme nescrise

Nu există în fond decît poeme nescrise.

Cele adevărate.

Cele scrise, puține, sînt doar un aisberg

al celorlalte oculte pe care le poartă cu el oricine

la piept sub brațul stîng

ca pe un cod numeric personal

pe care nu-l știe sigur nici el

cu care poate fugi liber de-acasă

fără să se mai întoarcă vreodată.

*

Din neglijență sau pur și simplu risipă,

din silă ori uitare de sine

mai pierde și el cîte unul pe drum

pe care îl calcă însă repede ceilalți în picioare

precum pe niște frunze sonore toamna

ispititoare foșnitoare.

*

Dar primii care au învins moartea sînt grecii

în cetăți azi în ruină la țărmul Mării Noi

la malurile mării mereu înnoite de ei.

Apoi drumul înapoi pe apă se șterge detot

precum al lui Ulisse însuși

precum al păsării în aer

al peștelui în apă

al celui desculț pe nisipul

unei zile spulberate de vînt.

*

Cîntat-am toate acestea într-o limbă neauzită

ce doar se scrie cu litere arse

în cuptoarele trupurilor noastre

de acum

de azi și de mîine.

*

O amintire doar ca un fir plăpînd

de iarbă ivit de sub un zid chinezesc.

N-a fost un vis

doar China a fost ireală în

Grădina Yunnan – depun mărturie:

e metafizică.

E singura-n lume.

Adăpostește Arborele Senzitiv pe care

de cum îl atingi cu vîrful bont al degetului

arătător

el se cutremură singur, tot, cu coroana lui

întreagă

de frunze mărunte

ce scot un clinchet așa de clopoțel vegetal

din pămînt

care te cheamă.

*

Lîngă el nu departe pitit stă în tufă deasă

celălalt căruia dacă îi cînți

în orice limbă de pe pămînt

de-acum sau îndepărtată

dansează singur clătinîndu-se cu toate mlădițele

în aerul încremenit.

La auzul vocii cristaline în acute

în mandarină

a fetei ce ne însoțește

mlădițele lui legănau ceva-n aer

imponderabil

chiar sub privirile noastre.

*

Ce te legeni, codrule,

Fără ploaie, fără vînt,

Cu crengile la pămînt?

*

Nu departe de strajă

e Arborele ucigaș

de care ar trebui să se teamă oricine.

Singură coaja lui

te poate ucide în cîteva clipe

doar s-o atingi.

*

De față eram toți cinci.

Stau mărturie:

Cornel cel prefăcut apatic

Alex mereu în rumoare

Eugen cerebralul

Bruno extaticul

eu însumi pierdut înecat

în veșminte subțiri ude

în aerul dens apos

al unui muson necunoscut de sus

rătăcit mereu pe un alt și alt

meridian.

*

Leg acum

cu un fir

norul îl bandajez

pe pămînt.

Cînd scrii ești îngropat în hîrtie.

În genunchi îngropat.

În pămînt alb

cum s-a spus

un cocoloș de hîrtie

care se aprinde singur

de fiecare dată exact

atunci cînd ajungi

la punct.

Dimineața ridică ceața

de pe o scriere cu cerneală simpatică.

Arbori în flăcări torțe dulci

de salcîm.

Pămîntul pe care l-ai bătătorit

desculț și liber.

O amintire:

mai demult exersam

și eu insomnii.

Un copil învață pe silabe

o nouă limbă.

Scăpat din brațe

aleargă de-a bușilea.