În arhive

Anii petrecuți cu studierea cărților

lui James Joyce mi-au dezvoltat

interesul pentru critica genetică

adică acea ramură a criticii

și istoriei literare centrată pe

cercetarea manuscriselor, a

variantelor, corecturilor și reviziilor operate de

autori. În cazul scriitorului irlandez menționat,

lucrurile sunt pasionante — iar uneori chiar

uimitoare. Cantitatea importantă de manuscrise

păstrate este dovada unui proces de creație nu

doar îndelungat, ci și extrem de laborios și, adeseori,

chinuitor. Ele au pus la grea încercare competența

specialiștilor, soldată prin publicarea a nenumărate

studii și articole, precum și a unor impozante

volume. Un episod aproape deloc cunoscut până

de curând privind avatarurile unor capitole din

Ulysses e înfățișat de Michael Groden, un savant

care și-a dedicat întreaga existență cercetării

marelui roman al lui Joyce. Reputat cunoscător al

vieții secrete a cărții publicate în 1922, el furnizează,

într-o lucrare publicată puțin înainte de moarte,

The Necessary Fiction. Life with James Joyce’s Ulysses

(2019, revăzută în 2021), informații despre una din

cele mai spectaculoase achiziții de manuscrise

joyceene din ultima jumătate de secol.

Timp de patruzeci de ani, începând cu 1960,

pe piața manuscriselor ulisiene nu s-a semnalat

nicio mișcare semnificativă. Se părea că tot ceea

ce supraviețuise se afla deja în biblioteci și că

posibilitatea unor surprize era exclusă. Cu toate

acestea, la sfârșitul lui septembrie 2001, Michael

Groden a fost contactat de Noel Kissane, de la

National Library of Ireland, și invitat să poarte o

discuție despre manuscrisul capitolului „Circe“,

intrat în posesia Bibliotecii cu un an înainte. Era

doar un pretext pentru a capta bunăvoința profesorului

de la universitatea din London, Western Ontario.

Conversația telefonică a vizat mai puțin manuscrisul

achiziționat la o licitație la Christie’s, cât un set

de hârtii oferit de către o persoană al cărei nume

nu i-a fost comunicat lui Groden. Documentele

se aflau deja la Londra și reprezentantul Bibliotecii

Naționale a Irlandei avea urgentă nevoie de

expertizarea lor, în vederea eventualei achiziționări.

m anuscrisele lui Joyce au,

datorită rarității lor și

celebrității autorului, o

valoare de piață considerabilă.

Interesul era, prin urmare,

enorm, iar două capitole

din Ulysses („Circe“ și „Eumaeus“) puse în circulație

cu vreun an înainte, se vânduseră la prețuri fabuloase.

Cu adevărat impresionant e cel de-al doilea, din

două motive: „Primul, dat fiind că textul de bază

e scris cu cerneală neagră, dar există și adăugiri

cu cerneală roșie și cerneală verde, adăugirile în

roșu fiind în unele locuri substanțiale. Al doilea,

pentru că formula revizuirilor — ștersături

dezastruoase și inserții cataclismice — e mult mai

exagerată și haotică decât în oricare altă variantă

existentă din Ulysses“ (Slote, 2001: 21). Nu e de

mirare că ele au intrat imediat în vizorul criticii

genetice, fiind studiate de mari specialiști ai

domeniului. Se bănuia că ele reprezentau forme

timpurii de redactare a romanului.

Faptul că familia Joyce a trecut, pe parcursul

anilor, prin mai multe locuințe explică de ce s-au

pierdut ori rătăcit multe obiecte. În unele cazuri,

au fost obligați să plece în grabă, lăsând vraiște

camerele în care stătuseră. Așa s-a petrecut la

plecarea din Trieste și la fel, ani mai târziu, când

au părăsit pentru ultima oară Parisul. Ceea ce i-a

fost prezentat lui Michael Groden era un amalgam

de note ale lui James Joyce din perioada anilor

1903-1904, câteva documente legate de Finnegans

Wake și un număr însemnat de pagini referitoare

la stagiile timpurii ale scrierii lui Ulysses. În evaluarea

lui Groden, era vorba de o „pradă“ extraordinară.

Misiunea lui nu consta în fixarea unui preț, ci în

a stabili autenticitatea lor, de a le certifica importanța

și valoarea științifică. El urma să facă recomandări

privind achiziționarea totală sau parțială a

manuscriselor, sau, dimpotrivă, să dea un verdict

prin care Biblioteca Națională să nu se implice în

tranzacție. Evident, sfatul său a fost să se cumpere

întregul lot.

De unde provenea acesta? După toate

probabilitățile, el făcea parte din lucrurile abandonate

de familia Joyce, la Paris, după ocuparea de către

naziști a orașului — dacă n-au fost cumva încredințate

de Joyce însuși devotatului său prieten, Paul Léon,

la o dată anterioară. Alături de soția sa și o altă

rudă, Léon a sfidat interdicția de a se circula pe

timpul nopții și a salvat nouăsprezece dosare cu

manuscrisele, carnetele și notațiile lui Joyce. Acestea

au fost depuse la Ambasada Irlandei din Paris, cu

mențiunea că nu vor putea fi deschise mai repede

de cincizeci de ani. O parte din hârtiile aflate în

apartamentul familiei au rămas la soția lui Paul

Léon, Lucie, care le-a depozitat într-o cutie care

purta inscripția „Joyceana“. Nici după moartea

acesteia, în 1972, nimeni n-a dat vreo importanță

cutiei, deși între timp în locuință se mutase altă

familie. Abia în 2000, Alexis Léon, moștenitorul

lui Léon și al Luciei, a intrat în posesia documentelor

și a decis să contacteze Muzeul Național al Irlandei.

î n joc nu erau doar banii, ci și prestigiul:

instituția care ar fi dobândit ceea ce

Michael Groden a descris drept „un

fenomenal grup nou de materiale“

(Groden, 2021: 215) ar fi devenit un

centru important al studiilor joyceene.

În mai 2002, Alexis Léon și partea irlandeză au

ajuns la un acord, iar la sfârșitul aceleiași luni

manuscrisele au fost aduse de la Londra la Dublin.

Valorau 8 milioane de lire sterline, echivalentul a

11,7 milioane de dolari. Comunitatea științifică,

dar și gazetarii avizați, așteptau reacția lui Stephen

James Joyce, moștenitorul scriitorului, binecunoscut

pentru relațiile execrabile cu lumea editorială și

cu toți cercetătorii vieții și operei ilustrului său

bunic. Accesele de furie ale nepotului lui Joyce au

fost cumplite și au durat o lungă perioadă de timp.

În ciuda eforturilor acestuia de a torpila

evenimentul, manuscrisele au fost prezentate întro

conferință de presă, la care au participat și Alexis

Léon împreună cu soția sa. Cu acel prilej s-a deschis

și o expoziție care a permis accesul publicului larg

la comoara ajunsă după atâtea peripeții în stăpânirea

Bibliotecii Naționale din Irlanda. E dincolo de

orice dubiu că ieșirea la lumină a paginilor neștiute,

scrise de mâna lui Joyce, a dat un imbold studiilor

genetice. La scurtă vreme, Michael Groden a

înfățișat în detaliu împrejurările care au dus la

senzaționala descoperire, în cadrul simpozionului

dedicat sărbătorii Bloomsday, de la Trieste.

Evenimentul a fost atât de impresionant, încât a

devenit subiectul cel mai important al discuțiilor

și dezbaterilor. Prin digitalizarea de către Biblioteca

Națională a Irlandei s-a ajuns, ulterior, ca toate

manuscrisele joyceene aflate în posesia acesteia

să devină accesibile celor interesați de editarea,

rescrierile, corecturile și… erorile legate de creația

scriitorului irlandez.

a stfel de întâmplări documentează

felul în care noile ramuri științifice

între ele, critica genetică —

s-au dezvoltat exploziv într-un

interval de doar câțiva ani.

Întâmplarea și truda cercetătorilor

au jucat și joacă roluri decisive în regândirea și

interpretarea unor mari opere literare. Cu siguranță,

Ulysses al lui James Joyce e privit astăzi dintr-o cu

totul altă perspectivă decât fusese cu câteva decenii

înainte. Deși rămase adeseori ascunse, manuscrisele

au continuat să emane un șuvoi energetic secret

asupra destinului cărții. Studiul manuscriselor

arată cu certitudine că drumul parcurs de scriitor

a fost pe cât de uimitor, pe atât de sinuos. Diferențele

dintre formele descoperite în paginile de arhivă

și varianta finală sunt, adeseori, uluitoare. E

limpede, de asemenea, că autorul care se pregătea

să scrie romanul intitulat Ulysses e radical deosebit

de cel, care, șapte ani mai târziu, punea punctul

final al cărții.

Între alte concluzii, critica genetică ilustrează

cu probe irefutabile faptul că, în cursul scrierii,

autorul e profund marcat de activitatea pe care o

exercită. Cu alte cuvinte, creația nu e niciodată un

act unilateral. În rutina și lipsa de spectaculozitate

a cercetării manuscriselor zace grăuntele de uraniu

al expresivității, flacăra niciodată stinsă a spiritului

creator. Ceea ce au relevat și aceste manuscrise e

existența în mijlocul materiei de celuloză și cerneală

a unui personaj la fel de fascinant ca temele și

lumea pe care le-a plăsmuit — autorul. Acesta

se adeverește a fi o întrețesere de materie și

spirit din care s-a născut una din marile cărți

care, la rândul ei, a făcut să se vorbească despre

literatura de limbă engleză ca fiind împărțită

în scrieri de dinainte și scrieri de după apariția

lui Ulysses.

_____________

Groden, Michael, 2021 [2019]. The Necessary

Fiction: Life with James Joyce’s Ulysses. Brighton: Edward

Everett Root, Publishers.

Slote, Sam, 2001. „Preliminary Comments on

Two Newly Discovered «Ulysses» Manuscripts“, în

James Joyce Quarterly, Vol. 39, No. 1 (Fall, 2001), pp. 17-28.