Dr. Ada Milea

Din partea Adei Milea te poți aștepta la multe lucruri. Dar ultimul

pe listă e s-o vezi trecând printr-un program doctoral și elaborând

o teză cât se poate de serioasă și de originală. Iată că acest lucru

s-a produs, la Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca.

Având prilejul să citesc lucrarea ei de doctorat, am constatat că

seamănă mult cu spectacolele gândite, compuse, scrise și

interpretate de celebra artistă. Altfel spus, are dinamism, vervă, umor,

inteligență. Ceea ce nu înseamnă că rigorile academice sunt eludate. Dimpotrivă,

am identificat o desăvârșită pliere pe formula doctorală clasică, în care ipotezele

de lucru sunt enunțate cu limpezime, demonstrate și verificate în cadrul unor

concluzii de etapă și al unor considerații finale. Neobișnuit e doar faptul că

autoarea a ales să-și demonstreze

concepția artistică folosind drept

material ilustrativ propria creație și

experiența de peste două decenii.

Mai precis, compozițiile și spectacolele

dintre anii 1999 și 2020.

În felul acesta, avem imaginea

unui parcurs artistic exemplar, în

necontenită expansiune, de la faza

incipietă, centrată pe „modul în care

o idee poate fi transformată în cântec“,

până la construcțiile arborescente

ale spectacolelor cu valențe teatrale

din ultimii ani. Nu e, însă, vorba de

un proces evolutiv „de la simplu la

complex“, ci de aprofundarea și

ramificarea unor obsesii creatoare

care și-au găsit treptat formele

potrivite de expresie. Altfel spus,

suntem martorii trecerii de la statutul

de cantautor la cel de compozitor,

scriitor, dramaturg, actor și regizor,

de la faza transmiterii de mesaje la

aceea a construirii unei viziuni.

Toate acestea sunt documentate

prin străbaterea cronologică a carierei

artistice. Ele converg într-un punct

spre care a tins mereu: acela al

contopirii formelor muzicale și

literare în spectacol teatral — zona

pe care Ada Milea a ilustrat-o cu

strălucire în ultimii ani prin mai

multe creații muzical-dramaturgice

montate la teatre de mare prestigiu

din România. O particularitate a

demersului Adei Milea e aducerea

în spațiul intelectual și inspirațional

propriu a unor nume celebre din

literatură: de la Cervantes și Gogol

la Alfred Jarry, Ion Creangă, Alecsandri,

Gellu Naum, Ion Mureșan etc. Or,

aceasta presupune deja un efort

exegetic remarcabil, prin care textul

literar se topește în muzică, iar apoi,

împreună, prin viziune regizorală

și interpretare actoricească, în

spectacol teatral.

Ceea ce impresionează la Ada

Milea e siguranța gustului artistic.

Explicit, ea se revendică tradiției

neo-baladești a lui Bob Dylan și, la

noi, Alexandru Andrieș. Personal,

cred că aparține familiei de spirite

a Kymiei Dawson, care îi ei soră întru

umor, inteligență, jocularitate (falsă),

candoare, inocență transpusă în

malițiozitate și multe alte însușiri

din aceeași sferă a pseudo-cinismului

topit în gravitate existențială și

matură reflecție asupra aberațiilor

vieții. Compozițiile Adei Milea se

nasc din experiența directă a

comportamentului uman, pe care îl

redă, adeseori, în forme caricaturale,

comice. Chiar dacă ne amuzăm

împreună cu autoarea, simțim că

ținta ei depășește zona divertismentului,

în care palpită forța vechiului adagiu

Să îndreptăm moravurile râzând“. Ca orice artist autentic, Ada Milea e și

un subtil moralist. Deși demersul său e de cele mai multe ori pe muchie de

cuțit, ca în nichita-stănescianul „râsu’-plânsu’“, opțiunile ei etice nu sunt

niciodată ambigui. Atunci când participi la un spectacol al ei, simți că lucrurile

evoluează pe safe mode, că nu există pericolul împotmolirii în compromis și

falsă sapiențialitate.

Lucrarea de doctorat a Adei Milea se constituie în auto-evaluarea lucidă

a unei cariere deja prodigioase, manifestată în mii de spectacole. Nu e însă

vorba de o confesiune, ci de o analiză critică, detașată. Ca să folosesc o expresie

care îi aparține, ea propune un traseu care pornește de la „empiric“ și ajunge

la „reflecție“. Această auto-parcurgere e și o transgresare a genurilor, adică

transpunerea unor opere literare (romane, poezii, piese de teatru) în formule

artistice diferite de cele de la care a plecat. Într-o primă etapă, e vorba de

găsirea unor veșminte muzicale, iar ulterior de teatralizarea întregului demers.

Refacerea itinerariului menționat mai sus implică o mobilitate creatoare

și practică remarcabilă. Din acest punct de vedere, Ada Milea se relevă a fi

un artist total, implicat în fiecare din fazele nașterii spectacolului, de la ideea

inițială, la găsirea tonului și a viziunii adecvate, la modificarea unor compoziții

în funcție de datele concrete ale spectacolului (de la spațiu la interpreți și la

viziunea regizorală). Citindu-i lucrarea, am avut senzația că particip la un

fascinant happening, în care personalitatea multiplă a compozitorului, a

autorului textelor, a interpretului joacă un neobosit spectacol al substituirilor,

negărilor, înnoirilor, reinventărilor și contestărilor creatoare. Ca spectator,

nu ai niciodată acces la această secțiune decisivă pentru conturarea viziunii.

Ada Milea se dovedește inspirată ridicând un colț al cortinei pentru a permite

observarea nu doar a produsului finit, ci și a trudei și neliniștii care-l premerg.

De altfel, demersul ei constituie o invitație de a o urma în laboratorul

de creație. Secvențele sunt, unele,

febrile, altele încărcate de spaimă și

nesiguranță, dar toate poartă marca

autenticității și a onestității. Ada

Milea nu propune neapărat o automonografie,

ci un tratat de neliniște.

Minuția reconstituirii drumului

creator arată că ne aflăm în fața unui

artist cerebral, care premeditează

cu multă răceală efectele și proiectează

o lumină filtrată nu doar prin sentiment,

ci și prin rațiune. Experiența scenică

îndelungată și-a spus cuvântul. Simțul

nuanței, al efectului, al intensității

și al oportunității funcționează fără

fisură, contribuind la nașterea unui

produs intelectual de certă valoare

și originalitate.

Nu am avut nicio clipă senzația

spiritul liber care este Ada Milea ar

fi reacționat negativ la constrângerile

discursului academic. Dimpotrivă,

precizia limbajului și logica argumentării

contribuie la o construcție echilibrată,

în care se recunosc elementele

constitutive ale unui demers intelectual

serios. Astfel, Argumentul introductiv

este o valoroasă prezentare a ipotezelor

de lucru, o enunțare și o circumscriere

a domeniului care va fi abordat ulterior.

Acesta e urmat de discutarea „relației

plurivalente“ dintre cuvinte și muzică,

precum și de trecerea în revistă a

primelor „observații și experimente“.

Ele alcătuiesc armătura teoretică

a lucrării, un fel de „artă poetică“

pe care o vom vedea ilustrată în

capitolele dedicate principalelor

creații ale autoarei, Don Quijote,

Insula (cu cele șapte variante ale sale,

corespunzând unor montări diferite,

în engleză și în română, între anii

2006 și 2019) sau Amintiri din copilărie.

Extrem de subtilă e analiza

unor spectacole (Republica Mioritică,

Apolodor, în patru din variantele sale

scenice, Deliruri, Alcool, Experiment

de Blues cu Alcool, Chiritza în concert,

Alice, UbuZdup și Ubu în concert) în

care maturitatea artistică a permis

conturarea unui univers muzical și

teatral de mare expresivitate. Sunt

segmente care ilustrează teza centrală

a lucrării, și anume, modalitatea în

care mijloacele specifice literaturii

și teatrului sunt capabile să genereze

structuri muzicale.

Ada Milea a avut

ideea fericită de a

oferi și portrete ale

principalilor săi

colaboratori, actori,

cântăreți și regizori.

Ele nu sunt doar o suită de medalioane,

ci au rolul de a ne introduce, în fiecare

caz în parte, în micro-climatul specific

al spectacolelor și al muncii de creație

presupuse de noile experiențe artistice. Nu e vorba, așadar, de niște prezentări

encomiastice, ci de dezvăluirea unor „secrete de fabricație“ și de invitații de

a participa la spectacolul alchimic care premerge compozițiile și premierele.

În felul acesta, ele creionează portretul colectiv în centrul căruia se află o

artistă mereu surprinzătoare, neobosită în explorarea unor domenii inedite

ale artei sonore și teatrale.

Într-un limbaj accesibil, fără inutile excese de natură tehnică, descoperim

secretele folosirii unor instrumente, de la cele clasice la unele neconvenționale,

ca parte a unui ceremonial muzical-teatral de o nebănuită complexitate. Ada

Milea propune și o cuprinzătoare secțiune de Anexe, alcătuită din mărturisiri,

interviuri, articole dedicate autoarei și creației sale. Ele se constituie într-o

crestomație critică valoroasă, pe care cercetătorii fenomenului teatral și

muzical actual o pot întrebuința cu mult folos. Ada Milea nu a închis astfel

un dosar de autoprezentare, ci a deschis un dialog fertil și necesar. El va

continua, fără îndoială, și în spațiul public, odată cu publicarea lucrării.