Ședința Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România

Miercuri, 27 ianuarie 2021, s-a reunit Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România. La ședință au participat următorii membri ai Comitetului Director: Nicolae Manolescu, președinte U.S.R., Varujan Vosganian, prim-vicepreședinte U.S.R., Horia Gârbea, președinte Filiala București-Poezie, Aurel Maria Baros, președinte Filiala București-Proză, Adrian Popescu, din partea Filialei Cluj (telefonic), Cassian Maria Spiridon, președinte Filiala Iași (online), Mircea Mihăieș, din partea Filialei Timișoara (online). Invitați: Gabriel Chifu, consilier, Daniel Cristea-Enache, director de comunicare, Răzvan Voncu, director programe externe, Stela Pahonțu, director economic, Roxana Chioseolu, referent.

Absent motivat: Peter Sragher, președinte Filiala București-Traduceri Literare.

Pe ordinea de zi a figurat o informare a Comitetului Director, de către Cabinetul de Avocatură Corina Ruxandra Popescu, despre stadiul proceselor în care U.S.R. este parte. În continuare, s-a discutat despre categoriile de premii ale Uniunii Scriitorilor din România care vor conta pentru acordarea indemnizației de merit și pentru a fi luate în considerare de către Comisia de Validare la accederea în U.S.R. După dezbateri, a fost definitivată, prin vot, lista lor.

Comitetul Director a decis să nu mai fie acceptate de la Filiale dosare care nu îndeplinesc integral condițiile prevăzute de Statut. Comisia de Validare va consemna în scris, în Procesul-Verbal al ședinței, motivația acceptării / respingerii fiecărui candidat.

Comitetul Director a hotărât inițierea unui concurs de volume în manuscris pentru tineri scriitori. Manuscrisele câștigătoare vor fi publicate de către Uniunea Scriitorilor din România și vor conta ca premiu al U.S.R. la primirea în U.S.R. Comitetul Director a hotărât păstrarea programului de burse.

A fost prezentat calendarul proiectelor Uniunii Scriitorilor din România, cu precizarea că s-au făcut demersuri pentru finanțarea lor.