Noutăți editoriale

 

Dintre volumele care ne-au sosit la redacție, semnalăm câteva. Astfel, la Editura Junimea, apare Viața fără lume, o nouă culegere de versuri de Ioan Moldovan. Cităm poemul care încheie această carte (care deja este receptată critic în acest număr al revistei noastre printr-o cronică de Andrea H. Hedeș): „Prilej târziu, mult prea târziu, de slavă/ e Învierea Celui care este – / ca un dezmăț de inimă bolnavă/ nemaiprimită-n clipă și poveste// Înduioșarea bruscă, lacrima și-aceste/ cântări de laudă gângavă/ nu sunt decât un chip de-a trece peste/ adâncul miez pustiitor de lavă.// Cine îmi cere cântecul și cine,/ chiar de l-aș ști l-ar asculta?/ Lumina, poate. Ea, Lumina, vine// ca un asin împovărat de nea/ să ceară fără încetare de la mine/ un adăpost – ca să renască Ea.“ Aceeași editură ieșeană, Junimea, ne propune și un remarcabil volum de povestiri, Colecționarul de vise, semnat de Florin Toma. La Editura Școala Ardeleană, scriitorul Ștefan Damian e prezent cu o carte de versuri intitulată Între linii. Iată micul poem care dă titlul culegerii: „Dimineața parchez între linii./ Punctaj maxim./ La prânz parchez între linii./ Același punctaj./ Seara punctez/ că viața întreagă a fost parcată/ între linii.“ Am reținut și alte titluri: Une brève histoire du sens. Pratiques artistiques et sociales de la production de sens, un volum de eseuri, în limba franceză, publicat la Editura L Harmattan, având doi autori: Mircea Bochiș și Marcienne Martin; Carmen Focșa, Frunza sfințită de vânt (Editura Bifrost), versuri, antologie de autor; Mircea Gelu Buta, Urme ale unor oameni de seamă , cu un cuvânt de prețuire de Ioan Aurel Pop (Editura Școala Ardeleană). Lectură plăcută!