Triunghiul simplu

În Evul Mediu fundamentul studiului îl constituiau cele trei căi, gramatica, logica și retorica. În context modern, cele trei căi nu își pierd utilitatea, regula (gramatica), logica și limbajul reprezentând și acum elemente esențiale de abordare a unui subiect, indiferent cât de minor sau de vast. Simplitatea sa este înșelătoare, iar eficacitatea dovedită în timp. Nu servește freneziei de a pulveriza fundamentul bine stabilit de către tradiție, a cărui valoare și logică au fost validate în timp. Metoda trivium nu ajută demolării canonului, demitizărilor, nici agendelor dictatorilor literari. Valentine Cunningham, în Reading after Theory, afirma: Există întotdeauna, dar întotdeauna, un emițător, un mesaj și un receptor – un scriitor, un text și un cititor – actul scrierii, lucrul scris și citirea lucrului scris (…). Sau dacă preferați, cauză, consecință, efect. Sunt doar trei la număr: și totuși, o treime puternică. (…) Acestea trei la număr, ele singure, definesc domeniul și natura teoriei literare.

În consonanță cu Valentine Cunningham , George Volceanov aplică în amplul său studiu aceste trei componente ale ceea ce exegetul numește triunghiul simplu: autorul, cititorul și textul.

Perspectiva amplă, întinsă pe câteva decenii, permite observarea succesului acestei abordări oneste, pe care timpul o validase deja, dar pe care noile curente au împins-o în desuetudine. În vreme ce noile școli de gândire, multe forjate de interesele industriei Shakespeare, au fost, rând pe rând, invalidate, împreună cu promotorii lor, reconstrucția pe axa tradițională – autor, text, receptor – a autorului și a operei sale au dovedit perenitatea acestei abordări devenind și o pledoarie pentru firesc, pentru întoarcerea la maniera clasică, dacă vreți, a unei critici literare lipsite de infatuare, de dorința de a epata sau de a cuceri. Un binevenit exemplu de reușită de tip old school.

Această monumentală lucrare de sinteză este și un exemplu de punere în slujba unui ideal, confirmând faptul că un diagnostic critic corect rezistă timpului și modelor. A fi exeget shakespearian în ziua de azi înseamnă a te alătura rezistenței culturale ce se opune falselor valori și nihilismului; e ca și cum te-ai întoarce la valorile umane propovăduite de către Aldous Huxley în Minunata lume nouă.

Profesorul George Volceanov nu pierde din vedere cititorul și urmărește să realizeze comunicarea într-un limbaj accesibil. Exegetul nu urmărește să impresioneze până la complexare cititorul, preferând ca mesajul său să fie cât mai bine receptat. Întoarcerea la Marele Will nu se vrea a fi doar una livrescă, dedicată unui grup restrâns de inițiați. Shakespeare pentru mileniul trei, adus acasă, în limba română, pentru publicul larg, este încununarea muncii de o viață și darul profesorului George Volceanov pentru generațiile următoare.

Rezultat al muncii pline de pasiune, impresionanta lucrare de exegeză aduce lumină în fiecare aspect, clasic sau modern, al shakespearologiei, aducând înțelegere și profunzime asupra unor teme precum canonul shakespearean, păcatele criticii shakespeariene, relativismul biografiei, contextul amplu în care s-a format bardul, longue durée-ul lui Shakespeare, reinventările estetice, aproprierea, politizarea, globalizarea, critica post-modernă, dezintegrarea, reconfigurarea canonului, revizionismul, paternitatea, interpretări textuale, extinderea canonului shakespearian în limba română, integrala Shakespeare la final. Reconfigurarea noțiunii de canon shakespearean în România nu este un text academic arid, ci o lectură palpitantă, de tip detectivistic, în care suspansul, umorul, ironia fină, iluzioniștii și trișorii, luptele pentru putere, istoria cu tâlc și morala păstrează mereu treaz interesul cititorului, ca într-o adevărată piesă a Marelui Will, fără a face rabat de la un profesionalism exemplar.

George Volceanov shakespearologul este lipsit de snobism, eliberat de prejudecăți și complexe, ludic și critic deopotrivă, acasă, în chiar inima Shakespeareland-ului: un câștig nu doar pentru România, ci și pentru comunitatea internațională a cercetătorilor bardului.