Reviste cu titlul: Eminescu

O știre titrată astfel a apărut, în România literară. București, VIII, 3, joi, 16 ianuarie 1975, p. 10-11 (G. Ivașcu – director, G. Dimisianu – redactor-șef adjunct, Roger Câmpeanu – secretar responsabil de redacție), conținând lapidar descrierea a șapte publicații, cu reproducerea primei pagini/ coperte a numai șase dintre ele, încadrate într-un chenar pe paginile de mijloc ale revistei; una dintre revistele menționate reprezenta numărul omagial din 1899 al „Florii albastre“ – ultima publicație la care a colaborat Poetul, așadar, altceva decât ce e trecut în titlul știrii.

În cele ce urmează, întregim prezentarea după originalul fiecăreia aflat în colecțiile Bibliotecii Academiei Române.

EMINESCU. Ziar comemorativ. București, septembrie 1890/ P. IV. 43166/ un singur număr, apărut în Tipografia ziarului „Românul“ (1857-1915), în patru pagini, având în cuprins poezii ale Poetului: Glossa, Sonet (S-a stins viața falnicei Veneții), Melancolie, Doina și Mai am un singur dor, o Notă biografică semnată L (pseudonim folosit de I.L. Caragiale și Al. Vlahuță), poezii omagiale de Veronica Micle (Lui X), N. Beldiceanu (Geniu și nefericire) și de Al. Vlahuță (Lui Eminescu), fragmente din articole semnate de B.P. Hasdeu (Eminescu), Titu Maiorescu (Poetul Eminescu), Ioan Gherea (Eminescu și critica), I.L. Caragiale (În Nirvana) și bibliografia Poetului.

EMINESCU. Revistă literară. București. Apare de două ori pe lună., nr. 1, duminică 17 martie 1896, în opt pagini, editată de Lae N. Voicu (Casele lui Niță Sterie, Calea 13 septembrie 68)/ P. II.40423/, cu un cuprins eterogen cu semnături pseudonime (Grip, C.R.I., Pictor, Psihos etc.) singura identificare: Niță Sterie – comerciant, candidat deputat în Colegiul II, în 1894, din partea Partidului Liberal Național (apud „Voința Națională“, 1 septembrie 1894). În colecțiile B.A.R., este singurul număr.

MIHAIL EMINESCU. Revistă bilunară. Literatură. Iași, 1 Decembrie 1903-15 aprilie 1904 (total, nouă nr.)/P. I. 1721/, cu titlul schimbat „Revistă literară MIHAIL EMINESCU“, de la nr. 7-9, redactor Constantin Cihan, având colaboratori tineri amatori întru literatură, precum și consacrați precum Cincinat Pavelescu, N. Rădulescu-Niger, Smara ș.a. Reținem articolul Geneza primelor versuri ale lui M. Eminescu de Victor Eminescu – scriitor și ziarist brăilean, licențiat în Drept (București), avocat – nepotul Poetului (apud Lucian Predescu. Enciclopedia României. Cugetarea, Edit. Saeculum. I. O./ Vestala, 1999).

MIHAIL EMINESCU. 1850-1889-1909. Revistă comemorativă. București, iunie 1909 (un singur nr.)/P. I. 40482/, constituie clonarea/ reeditarea numărului din 1890 prezentat mai sus, cu câteva intervenții, prin eliminarea articolelor semnate de B.P. Hasdeu, Ioan Gherea și introducerea celor semnate de D. Teleor și G. Panu.

EMINESCU. Numer comemorativ. Botoșani. 16 iunie 1909, cu prilejul a 20 ani de la moartea Poetului, apărut sub îngrijirea lui Alexandru Șmelț – deputat, în șaisprezece pagini/P. I. 2244. Sumarul cuprinde versuri, texte în proză de D. Anghel și Șt. O. Iosif, Sofia Nădejde, N.N. Răutu, C. Sp. Hasnaș, I. Păun-Pincio, Corneliu Botez, o scrisoare a Poetului către V.G. Morțun și articolul nesemnat Elita intelectuală și elita financiară?

BULETINUL „MIHAI EMINESCU“. Lămuriri pentru viața și opera lui Eminescu, sub redacția-direcția lui Leca/ Alex. Morariu, având colaborarea lui Gh. Bogdan-Duică (1930-1934) și Garabet Ibrăileanu (1930-1931), Cernăuți (1930-1940), Piatra Neamț (1941-1942), Râmnicu Vâlcea (1943-1944)/P.I. 10000/, secr. red. Octavia Lupu-Morariu (1940-1944), publicat sub formă de fascicole. Alți colaboratori: Ion Petrovici, L. Gáldi, I. E Torouțiu, Victor Morariu, D. Murărașu, G. Baiculescu, V. Bumbac, Lucian Predescu.

Preocupările din publicațiile lui Leca Morariu au fost continuate de Caietele Eminescu de sub redacția lui Marin Bucur de la Institutul de Teorie și Istorie Literară „G. Călinescu“ din București.