O editură și cărțile sale: Cartea Românească

Criza sanitară fără precedent a afectat, cum era de așteptat, viața literară în întregul ei: s-au derulat mai puține evenimente literare cu public – colocvii, festivaluri, lansări de carte, lecturi publice. În particular, piața cărții a avut de suferit. Au scăzut vânzările de literatură română și activitatea editurilor s-a redus drastic. Editura Cartea Românească, marcă a Uniunii Scriitorilor din România administrată de Grupul Editorial ART, n-a făcut nici ea excepție. N-avea cum. Totuși, la sfârșitul anului trecut și la începutul anului acesta, editura cea mai prestigioasă din domeniul beletristicii românești a publicat o seamă de cărți care ne stârnesc interesul. Ceea ce se remarcă imediat luând seama la noutățile editoriale ale Cărții Românești este faptul că fiecare titlu face parte din altă serie, ceea ce ne dă o idee despre principalele paliere pe care editura își propune să fie prezentă. Adică, ne putem face o imagine privind programul său editorial: coerent, de mare cuprindere și atent gândit. Astfel, în colecția Cartea Românească 100, apare într-un tom elegant Teatru de I.L. Caragiale. Autorul prefeței este Gelu Negrea, iar Dan Gulea semnează notele, comentariile, bibliografia și glosarul. Cartea Românească pentru copii este ilustrată prin două volume și faimoase, și foarte reușite grafic: Legendele Olimpului: Zeii și Legendele Olimpului: Eroii de Al. Mitru. Să reținem formularea exactă cu care editorii aleg să prezinte aceste tipărituri: „o carte de referință despre legendele Greciei antice, în care se regăsesc miturile fondatoare ale culturii occidentale“. În seria Cartea Românească de poezie, ne este adusă în atenție lirica unuia dintre cei mai valoroși poeți ai generației 60, prin trei volume de Postume; ediția este îngrijită de Irina Horea, fiica poetului. În seria Memorii la Cartea Românească, apare Întâmplări cu Daniel și Nicolae și Epistolar de Mioara Apolzan. Cartea se deschide cu un cuvânt explicativ de Sorin Apolzan, soțul autoarei. A apărut și primul volum din Seria de autor Gabriel Chifu. Actuala ediție, revăzută și adăugită, reprezintă versiunea definitivă a romanului de debut al scriitorului, Unde se odihnesc vulturii. Prefața este semnată de Răzvan Voncu, iar referințele critice includ articole scrise, în anul 1987, de Ovid S. Crohmălniceanu și Mircea Iorgulescu. În fine, în seria Debut la Cartea Românească vede lumina tiparului volumul de versuri Ochilor verzi de Cosmin Andrei Tudor. Manuscrisul a câștigat concursul de debut al Cărții Românești, ediția 2018. E de menționat că toate aceste noutăți editoriale au unul și același redactor de carte merituos: Mihók Tamás (exceptând cele două volume de Al. Mitru, redactate de Dragoș Dodu).