Poeme de Francisco Brines

O grădină mediteraneană, cu leneveli de umbre și lumini orientale, claustru pentru contemplări și rătăciri vizionare, posibilă sugestie edenică, posibil loc geometric al dispariției definitive, primitor golf pentru extase și permanente îndoieli – iată „înnorata grădină“ de unde pleacă și unde se întorc mai toate poemele acestui poet elegiac, ultimul mare poet spaniol din ceea ce s-a numit „grupul poetic al anilor ’50“ – împreună cu Carlos Barral, Caballero Bonald, Gil de Biedma, Ángel González, José Agustín Goytisolo, Félix Grande, Claudio Rodríguez, Carlos Sahagún sau José Ángel Valente ș.a. Deasupra grădinii sale trebuie că se află topicul virgilian fugit irreparabile tempus, celebrat încă de la volumul de debut Brasas, (premiul Adonáis) unde distingem deja tăciunii timpului care dau să se stingă. Toate volumele poetului, rând pe rând încununate cu toate premiile posibile ale Spaniei, mențin aceeași tensiune meditativă, autoreflexivă, prin care poetul ni se prezintă rănit de propria lui sensibilitate ce pare să-și caute reconfortul în densitatea melancoliei. Compatriotul său Luis Cernuda (delicat și important poet, din nefericire încă netradus la noi), dar și levantinul Kavafis par să fi fost încă de timpuriu maeștrii și tutorii lui Francisco Brines – poet, professor prin universitățile lumii, academician ajuns la redutabila vârstă de 88 de ani, retras de mulți ani într-o casă plină cu cărți din zona Valenciei, de unde continuă să contemple mizeria, frumusețeea, arbsurdul dar și uluitorul mister al lumii.

 

Umbra pământului începe să crească,

aerul se ridică, noaptea rămâne

pe acoperișul înalt al casei.

Se întunecă portocalul, și miros

în pod flori uscate de portocal, cântăresc

greu

pereții iar omul care între ei locuiește se

oprește

cu gândul la amintiri deșarte. Ascultă

susurul ce irigă tuberozele, se zărește

grădina lui pe deasupra unor ziduri joase,

iar lămâii dublează drumurile.

Se întorc anotimpurile exilului,

doarme canapeaua, dorm și hârtiile

pe vechea masă cu strălucirea stinsă.

E vremea de toamnă a acestei zile,

ora luminii prezentă-n ferestre

trimisă de drumul cel pietruit, om

care simte că țeasta lui a ajuns matură,

dar trudită și cu părul distrus.

Meditație inutilă, din moment ce curând

va înceta să mai trăiască-n această casă

iar numele lui chiar va fi uitat, și gândindu-se

că nimic din viață nu i-a rămas.

(Din vol. Las brasas)

 

Moartea lui Socrate

După multe ceasuri de discuții înfierbântate

au proclamat : „Fiul moașei trebuie să

moară,

cuvântul lui elocvent ne poate trimite pe

toți la moarte”.

Deja de trei nopți se tot comenta la Atena,

prin gura tinerilor,

entuziasmați, că în casa lui Céfalo se

făcuseră daruri

după ce Socrate anunțase mormele potrivit

cărora

urma să funcționeze noul Stat.

Chiar din acest motiv aprobaseră,

în conciliabil secret,

moartea filosofului,

întrucât la rândul lor cu toții erau

condamnați de cuvântul acelui om.

Îndelungă și mult aprinsă a fost discuția,

dar și nobilă după cum

au dovedit-o câțiva puțini;

și doar urmând argumentul acestora din

urmă, după trecerea

multor ani de la omicidul stângaci de

atunci,

trebuie să le dau eu viață cuvintelor mele.

Căci inimile lor erau chiar bune, de luăm în

seamă

unele acțiuni cuibărite confuz în ele

însă ale căror tulburi trăsături erau numai

fructele slăbiciunilor

ființei umane în general,

fapte nedrepte înrucât încă nu atinseseră

acea râvnită cunoaștere din adevărul

ascuns,

cât și alte minore evenimente, nu mai puțin

deplorabile.

Numai că trecând acum în revistă viețile lor, alte acțiuni au fost cele

ce meritau probabil recunoștința

cetățenilor,

fiindcă din cele ce auziră copiilor lor pe el

l-au dat ei ca exemplu pentru acei bărbați.

Însă ceva rămâne sigur, sufletele nobile

erau puține:

invidia mizerabilă, teama de a-ți pierde

întâietatea,

resentimentul mârșav,

n-au fost câtuși de puțin limpezi motivele

care au hotărât moartea.

Însă nu din cele pe care le numesc eu,

atât de asemănătoare

între ele din frica de a muri,

s-ar putea argumenta sentința printr-un

reflex

pe care-l admiteți, probabil, și unii din voi.

E ceva mai mult, așadar cât timp vor trăi

vor simți că moartea lui Socrate îi doare,

omul în care-l văzuseră pe cel mai bun

atenian,

și chiar intenționau, ba chiar o făcură,

să pună în aplicare

unele din preceptele lui.

Crearea noului Stat însemna

sacrificiul celor trecuți de vârsta

de zece ani,

deportați în masă și să lucreze pământul,

întrucât potrivit statutelor noii Republici

educația vicia toate spiritele.

Mai bine că sacrificiul lui nu conta, credea el1,

(din moment ce se detașa de bunuri și

deopotrivă de viață ;

demn să figureze, dacă nu alături de

Socrate, după exemplul

lui Glaucon sau al fratelui său),

însă avea un fiu de trei ani

schilod de picioare, chiar dacă frumos

la chip,

dar incapabil de exerciții gimnastice;

iar potrivit noii legi,

condamnat să moară din pricina viciului

natural.

Alte motive personale ni se par mai slabe,

fiindcă oricine ar apărea viața unei

rubedenii rănite

condamnată, neîndoielnic, căci boala lui

nu era vindecabilă

prin anumite aspecte ce rezultau de la

suflet.

Erau totdeauna doar rațiuni personale,

ca frica de a muri ce îi copleșea pe toți,

sau ca acest ciudat motiv pe care unii din ei

l-au expus cu o abundentă documentare :

calitatea discipolilor era

inferioară, cu mult, calității lui Socrate,

iar unii

din ei nu s-au ridicat nici la înălțimea

cetățenilor mijlocași.

Iar dacă din nou analizăm viața și

obiceiurile fiecăruia dintre ei

și-au dat seama că actele și cuvintele

nu corespundeau ;

doctrina era în ei ceva simulat

iar faptul a scos în evidență condiția lor

ipocrită.

Cele mai nobile motive pentru care

Socrate a murit

au fost, așadar, următoarele

(debile, nu încape îndoială, după cum

le va înțelege istoria senină a viitorului) :

dădea naștere, de multe ori, unei acerbe

cruzimi

la contemplarea purității,

întrucât nu se ia în seamă că din principiul

just derivă eroarea

în diverse ocazii;

iar în ochiul purității se adaugă o serie

întreagă de turpitudini

care îi impiedică pe discipoli să distingă

adevărul spiritului.

Cu toate acestea, Socrate știa

că Statul lui nu avea cum să existe pe pământ,

întrucât nu era decât un model de virtute

care pe om să-l ajute să-și ordoneze

conduita sufletului.

*

(Astă seacă relatare a acelei crime politice

a fost lăsată scrisă, se scrie și azi, va fi scrisă

și mâine,

la cea de a suta aniversare a crimei

întunecate.)

(Din vol. Materia narrativa inexacta)

Traducere şi prezentare de Dinu Flămând

1 Intervine aici prezența persoanei care relatează mult mai târziu evenimentul, n.trad.