Poezii de Evelyne Maria Croitoru

 

HIMERE

Din când în când,

confraţi amici,

călătorim –

corăbii bete,

vicii latente şi secrete –

acolo, nişte vieţi mai mici…

Şi umbre mari

ne mai străbat,

e drept,

din ce în ce mai rar,

Rimbaud – boemul infernal,

Verlaine – saturnian damnat;

tenebre-alunecoase, reci

din anotimpul infernal –

suspin etern lipit fatal:

Te voi împiedica să pleci!“

Se face frig.

D’une aurore au soin

Dùt s’envoler ma vie”,

Ah! Mallarmé, o lacrimă

obrazului cernit tivi…

În frac de albatros,

Baudelaire

scufundă răul în esenţe,

stingându-şi lava în demenţe

şi suferinţa-n mări şi-n cer.

Din când în când ne mai trezim,

ne pomenim în voi trăind,

ecouri albe, depărtări,

ne bântuie, cărări smintind…

Himere răsfirate – noi –

în veacu-acesta

cangrenat,

vulcanică esenţă – voi –

E craniul lumii-mprăştiat.

 

BOGĂŢIE

Noapte de noapte

silabele mele

galopează cu stelele,

pasc fulgere,

extazul lor topeşte abisul.

Apoi mi se întorc

sub piele şi ard

până-n zori.

Mă dor.

Totuşi,

dacă-ntr-o zi s-ar rătăci

ce sărac aş deveni.

 

ORAŞUL

Oraşul

aplecat într-o parte

asmute vulturii ochilor fără lumină.

Caută prada

în carnea străzilor,

sporeşte urletul lunii pleşuve,

curge-n cenuşa sufletului coji

de vise.

Oraşul aplecat într-o parte

arendează nebunia clopotelor.

La Universitate e linişte.

Spiru Haret caută-n asfalt,

un mâine,

un dincolo,

un poate…

Sprijin pentru oraşul aplecat într-o parte.

Ceva, să trezească

adâncul, izvorul, oraşului

aplecat primejdios, într-o parte.

 

CAUT

Cu fluierele

rupte-n iarmaroc,

de culpa anonimă ce dezbină,

mai caut –

călăuză fără vină –,

în trup năuc,

poemelor, un loc.

Şi-n tălpile de stradă mă strecor,

trăgând în piept

noptatice iluzii,

mai istovesc

speranţe şi confuzii…

Un bob de gând

întors din viitor.

 

SINGURĂTATEA POETULUI

Poetul singur este inima lumii.

Vâslaş printre

false combustii,

are adesea soarta

nisipului spulberat

de vântul deşertului.

Rareori, firul îşi găseşte

locul în scoică.

Atunci luminează poetul.

Singurătatea îi adânceşte

căderea în libertate.

 

PRIZONIERI

Suntem

prizonieri nostalgici

în amorţire calpă.

Loc de pripas

unde păianjenul

mărturiseşte

voluptatea captivităţii

pactizând

cu fluturele,

victimă în

zodia strigoiului.

Îngropăm

formule vetuste,

avem tentaţia morbului,

pendulăm

mistuiţi

de false combustii.

Vom înţelege vreodată

vibraţia ţărânei

din care venim?