Versuri de George Vulturescu

Printre vânătorii de orbi

1.

Legea e crudă în lumea celor care văd:

numai orbii îi conduc pe orbi

mi-e martor Pieter Bruegel cel Bătrân

haita îl apără pe lup

corb la corb nu-și scoate ochii

frica – orbește

în lumea celor care văd au apărut vânătorii de orbi

nu se știe cine-i alege:

au ei trei ochi? poartă ochelari cu dioptrii?

pot ei hotărî de la câți orbi începe orbirea?

2.

Plângerea lui Row, orbul

El, savantul cu dioptrii, Ernesto Sabato,

vânătorul de orbi,

ne numește „uzurpatori“, „reptile ale Infernului“,

el, care scotea în copilărie ochii pisicilor și

ai păsărilor,

crede că ochiul e un „sex“, un „vulcan de carne“,

un smârc, o peșteră cu pereții scobiți de soboli…

S-a întrebat, el, vreodată, unde sunt cei care văd,

de ce nu este nici unul lângă orbii lui Bruegel

când se îndreaptă spre prăpastie?…“

3.

Te-am văzut, Doamne,

cu o mie de litere te-am văzut când am scris

până ce ochii mi-au sângerat,

de o mie de ori mi-au sângerat doar cenuși.

Asta nu văd vânătorii de orbi

jarul Ochiului Orb poate păstra ceea ce a văzut,

adânc, sub cenuși,

precum giulgiul i-a păstrat Mântuitorului Chipul

Glorios.

Iau de bune cuvintele tale, Jose Saramago

…Cel mai rău orb este cel care n-a vrut să vadă…“

4.

Cântecul harpistului, azi

Nu sunt un bun Orfeu

m-am întors și am văzut femeia care mă aștepta

într-un ungher:

„– Dacă aș scotoci cu mâna în ochiul tău orb,

aș putea lua broasca râioasă din scorbura lui

să o sărut? Un sărut te poate transforma

într-o prințesă…?“

5.

A doua plângere a lui Row, orbul

Când dibuim drumul singuri

vânătorii de orbi nu ne atacă

ei se reped doar la cei care văd, care ne iau

de mână ca să putem trece strada

Mila orbește“, zic

l-au citit pe Elias Canetti și utilizează „orbia“

doar ca posibilitate „din care trăiesc cei care văd“

6.

Ochii orbi duc tot grundul lumii:

umbra putrezită a lui Dumnezeu, jalnica lui

tăcere mocirloasă cu reptilele coșmarelor,

cu pietrele Infernului pe care vânătorii de orbi

nu le văd

nu văd nici liliecii atârnați de tavanele peșterilor

care au început să scâncească

oare e nevoie de ochi pentru orbire“?

7.

Din Cântecul harfistului, azi

În timp ce îmi păzesc propriul ochi orb

eu, poetul și cenușile lui sunt una în timp ce scriu

în Cântecul harpistului

Ficțiunile mele sunt țăruși care-mi țin pleoapele

ridicate

să nu adorm, să nu se-nchidă ochiul…“

8.

Rușinat, zdrelit de privirile cu unghii ale celor

de pe margini

un orb trece strada

ridică bastonul alb

ca și cum cel care se îneacă mai poate ridica

mâna din vâltoarea râului –

Trec oameni cu ochii căprui, cu ochii verzi, cu ochi

negri și cu ochi limpezi, albaștri,

Dumnezeu privește, cum zici, Jose Saramago,

Dumnezeu poate vindeca orbul

dar nu poate vindeca orbirea

9.

Vânătorii de orbi văd și ei bastonul alb

dar nici călăuzirea orbilor, nici vindecarea paraliticilor

nu e prioritatea lor

Ei stau lângă ochiul orb

cum altădată stăteau soldații lângă crucea cu Iisus:

nimic nu se ridică de sub cenușile sub care

ai lăsat jarul cu care Te-am văzut

nici un înger

nici fiarele Apocalipsei

Dumnezeu tace și sapă până la suprafața lutului

și dacă cineva are noroc îl aude cum zice:

Cârtițele nu au o Maica Tereza a lor

să le conducă prin gloduri,

nici liliecii nu au un sfânt care să-i învețe

să stea pe stâlpi, la răscruci…“

10.

Bufnița n-a spus nimic

cârtița n-a spus nimic

nici liliecii n-au spus nimic

iar în poemele mele cuvintele se țin, unul lângă

altul,

precum se țin de mână orbii lui Bruegel:

bat cu ele în pereții Ochiului Orb

ca și cum toți morții ar începe să bată

în scândura sicrielor

Dincolo, Dumnezeu scoate cuiele cu un clește și

mă privește prin gaura lor

dacă am noroc va auzi Cântecul harpistului care

sunt

Osana, strig sau cânt,

Cuiele din sicrie sunt una cu piroanele din palmele

lui Iisus,

cum eu sunt una cu cenușile ochiului meu orb –

vânturile din tabloul lui Paul Klee nu s-au pornit

Angelus Novus încă n-a întors capul spre ruine

să vadă cum cenușile lor sunt spulberate de vânturi

a căror împărăție nu va avea sfârșit…“