Semnal editorial

Am primit la redacție un volum masiv (600 de pagini, format mare): Antologia de poesia romena contemporânea, ediție bilingvă, portugheză și română, apărută la Editura Guerra & Paz din Lisabona. Traducerea în limba portugheză a poemelor și notele i se datorează lui Corneliu Popa. Selecția poeților este asumată de o instituție, Muzeul Național al Literaturii Române din București. Cartea a apărut cu sprijinul financiar al Institutului Cultural Român. Tomul se deschide cu o prefață semnată de Al. Cistelecan. Cei 27 de poeți prezenți în această crestomație sunt (în ordinea vârstei, în care se regăsesc în paginile antologiei): Ileana Mălăncioiu, Angela Marinescu, Ion Pop, Ana Blandiana, Horia Bădescu, Adrian Popescu, Dinu Flămând, Ion Mircea, Grete Tartler, Liliana Ursu, Liviu Ioan Stoiciu, Aurel Pantea, Eugen Suciu, Ioan Moldovan, Gellu Dorian, Florin Iaru, Gabriel Chifu, Octavian Soviany, Ion Mureșan, Magda Cârneci, Matei Vișniec, Mircea Cărtărescu, Ioan Es. Pop, Lucian Vasilescu, Rodica Draghincescu, Robert Șerban și Teodor Dună. În opinia noastră, din selecție lipsesc câteva nume care ar fi întregit tabloul liric românesc. Dar și așa antologia reprezintă o realizare care dă o imagine convingătoare privind valoarea poeziei române de astăzi.