Cărți noi, clujene

Am primit de la Cluj câteva apariții editoriale recente care merită atenția cititorilor și, desigur, a criticilor. Este vorba, în primul rând, despre culegerea Istoriile literaturii române, care poartă girul Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj și apare la Editura Școala Ardeleană. Antologia de studii, eseuri și cronici alcătuită de Irina Petraș reunește opiniile mai multor critici din țară exprimate în dezbaterea cu tema care dă titlul cărții, ce s-a aflat în acest an pe agenda FestLit Cluj, o ediție care nu s-a putut desfășura pe viu, ci doar astfel, în scris. Semnează, în ordine alfabetică: Elena Abrudan, Iulian Băicuș, Iulian Boldea, Ștefan Borbély, Constantina Raveca Buleu, Ion Buzași, Al. Cistelecan, Gabriel Coșoveanu, Daniel Cristea-Enache, Constantin Cubleșan, Victor Cubleșan, Ioan Pop-Curșeu, Gabriela Gheorghișor, Dan Grădinaru, Săluc Horvat, Laszlo Alexandru, Adrian Lesenciuc, Nicolae Manolescu, Marius Miheț, Andrei Moldovan, Delia Muntean, Eugeniu Nistor, Olimpiu Nușfelean, Nicolae Oprea, Ovidiu Pecican, Gheorghe Perian, Irina Petraș, Ion Pop, Mircea Popa, Ilie Rad, Ion Simuț, Adrian Tudurachi, Cornel Ungureanu, Ion Vlad, Răzvan Voncu, Magda Wächter. l Tot sub egida Uniunii Scriitorilor, Filiala Cluj și tot la Editura Școala Ardeleană vede lumina tiparului o altă antologie: Cartea cuvintelor-madlenă. Este un volum care se citește cu plăcere și despre care inițiatoarea antologiei, aceeași Irina Petraș, precizează între altele: „Am numit-o povestea cuvintelor copilăriei, a cuvintelor-madlenă. Sau a cuvintelor memoriei. Pe scurt, argumentul suna așa: o dată cu înaintarea în vârstă, răsar pe neașteptate în memorie cuvinte pe care le știai și le foloseai în vremea copilăriei. Uitate de atunci, ele s-au prefăcut în cuvinte-madlenă. Simpla lor rostire îți aduce în minte o poveste, o atmosferă, o lume.“ l În fine, semnalăm, din același pachet, și două cărți de autor: Stresul boala mileniului 3? (Editura Școala Ardeleană) de Laura Poantă, care este o eseistă beneficiind de o specialitate remarcabilă – medic primar, doctor în medicină; și O întâlnire pe strada Hazard de Andrea H. Hedeș, poetă, critic literar, editor de carte și de re vis tă, care, aici, ni se înfățișează în ipostază de pro za tor, cu o prezentare de Răzvan Voncu. Cartea este re cen zată chiar în acest număr al revistei. (Cronicar)