Rebut

 

Nu doar versificația naivă, în stil Bolintineanu sau Vlahuță, produce multă materie textuală demnă de rubrica de față.

La fel de productivă (dacă nu… și mai și!) e pseudo-poezia „de meditație” în vers alb și, musai, abscons. Iată o mostră:

32

lovesc, fulgerul cade alături

am pierdut

am pierdut, dar hai să fim agresivi

am pierdut mâine lovesc din nou –

mă pierd în bălării,

poimâine nu mai lovesc

știu c-am pierdut pe toate fronturile

dau cu cuțitu-n piatră

din piatră să iasă jale

piatra se crapă-n două

miejii-s verzi nu fac

două parale

(Giuseppe Masavo – Ușor l’Oréal, Editura Limes, Florești – Cluj, 2020)