Poezie de Ioan Morar

Lapte alb, lapte negru

Am primit un trup

în care am avut încredere:

am fost umed, am plîns,

am purtat la încheietură un număr provizoriu

apoi

m-am refugiat zile în șir

în brațele mamei

și din sînul ei m-am hrănit

cu un lapte alb și un lapte negru

mi-au spus că așa va fi totul

vei ști mai mult“

m-au spălat de mai multe ori

în locul numărului

mi-au pus un nume

ales de ei

Am primit o inimă

cu care nu m-am văzut

(voi muri și ea îmi va fi

necunoscută)

o vor îngropa odată cu mine

ca pe un steag

care nu a fluturat niciodată

vei ști mai mult“

Ziua și noaptea

ziceau: sînt la fel

un lapte alb

și un lapte negru

(scrie ce vrei, ce știi, ce nu știi)

spune cuvintele

lîngă care vrei să adormi

și ele să mai pîlpîie pînă

dimineața

în inima ta,

numele tău va fi singur“

lapte alb, lapte negru

să știi mai mult

înseamnă să mori mai trist

 

Surd ca o piatră

Tăcerea se răspîndește

cu viteza sunetului

draga mea

(în loc de tăcere

rostim cuvîntul tăcere

în loc de uitare

spunem uitare)

s-a spus sau nu s-a spus“

aceasta e întrebarea

toți cei care au cîntat

în difuzoarele

fiecărei zile

se îndepărtează de noi

ca un tren privit în retrovizor:

În trecut e o peșteră

pentru ceea ce am iubit

și o alta pentru ceea

ce am spus

(moarte – nu noi am spus)

(despărțire e un cuvînt inexistent)

În trecut mi-am cumpărat o casă

Pe un munte

și mi-am tocmit o ureche

mai mare

decît un observator astronomic

tăcerea se răspîndește

cu viteza sunetului

draga mea,

tu nu spui nimic

și asta amuțește

Universul

pentru milioane de ani

 

C.V.

Viața mea

Nu ar fi întreagă

Dacă din ea

Nu ai lipsi tu

 

Albatrosul

Cu banii pe care-i iau pentru o

poezie

Nu pot plăti nici măcar o

prostituată

ieftină

zice Baudelaire

uitîndu-se

la

prostituatele scumpe

cu șoldurile

ca o metaforă a Genezei

ca o peșteră caldă

ca un albatros al cărui nume nu-l

știm“

am încheiat citatul

am stins focul

am încuiat ușa

am pus cheia sub ultimul vers

am scris și m-am poticnit:

toate peisajele

se sting în verde

toate îndoielile

mi-au dat de băut:

rămîi cu noi, hai, rămîi cu noi“

Dar nu pentru asta trăim:

nu există șolduri pe măsura

dorinței noastre de a scrie

ultimul tren a plecat

ultimul poet va dormi între linii

ca un albatros al cărui nume

l-am purtat pe rînd

 

Întoarcerea în țărînă

Nu veți găsi pămînt mai reavăn

decît inima mea

pămînt viu

în care am îngropat

tot ceea ce am fost

și

deopotrivă

ceea ce n-am putut fi

(au ars împreună)

S-a scris despre asta:

Sînt o tăbliță de lut

care-mi poartă numele

un cernoziom al sentimentelor

o mîzgă în care m-am oglindit

cu trufie

țărînă cu memorie“

mi-au zis

În mlaștina sîngelui meu

ca niște trestii oarbe vor

crește regretele

ca niște nuferi incerți

vor pîlpîi

chiar nuferii

vînduți mai tîrziu pentru vin

voi mai trăi o vreme

strîmtorat într-un vas ieftin

plin cu întuneric

inima mea care plînge

este

inima mea care scrie:

pămînt reavăn

în care e îngropat

un pămînt și mai reavăn“

Te voi pierde

Am iubit ca și cum

aș fi învățat să mor

ca și cum ceea ce ți-am scris

pe toate zidurile

m-ar fi putut salva

trecutul sînt eu“

(m-au oprit

mi-au cerut actele

mi-au verificat identitatea:

eu sînt acela)

credința mea e atît de fragilă

încît nu e trecută în tabel

(dacă lumea nu a fost făcută

pentru noi

atunci pentru cine a fost făcută?)

trecutul sînt eu:

am aprins în peșteri

flăcări mai mari decît spaima

am plîns la toate răscrucile

(tu nu ai fost acolo)

am fost pregătit

ani în șir

să te pierd

(și nu am crezut)

am încercat să salvez omenirea

în așternuturi scumpe

cu alte și alte femei

nu vom reuși“

te voi pierde

te voi pierde

te voi pierde

pentru asta m-am născut

am umplut zidurile din toate

orașele

cu numele tău:

te voi pierde

Înțelepciunea ne va îngropa pe

toți:

Viața e o flacără

mai înaltă decît spaima