Peroraţie lugubră

Să ne închipuim o bocitoare care, jelind la căpătîiul mortului, în loc să-i plîngă dispariția, îl blestemă că a existat. În gura ei insulta se amestecă cu panegiricul, maliția cu lauda, afurisenia cu compasiunea. Ce o leagă de răposat e iubirea mustind de fiere, precum o pasiune care se întreține dintr-un clocot de venin.

E tocmai impresia pe care o lasă Ellul: că suferința i se ivește dintr-un acces de jubilație rea, cu detaliul grăitor că pricina suferinței e știutul, prea-știutul, arhiștiutul declin al Occidentului. Francezul și-a publicat prohodul în 1975, asumîndu-și condiția de epigon steril, genul de imitator ce se frămîntă în edecul celor care preziseseră decadența Apusului încă de la începutul secolului XX: Spengler, Keyserling, Sombart, Stewart Chamberlain. Numai că Ellul nu are inhibiții iscate de repetarea tardivă a ideilor altora, dovadă elanul retoric cu care își urzește discursul. De fapt „elan retoric” e un eufemism sterp. Mai potrivit ar fi să spun „perorație vehementă”, o declamație emfatică pe un ton prăpăstios.

Mesajul volumului e în parte apocaliptic, în parte consolator: sîntem pe marginea prăpastiei, dar ne merităm soarta, întrucît a venit vremea să ispășim prea numeroasele crime pe care homo occidentalis le-a săvîrșit asupra inocentelor popoare cărora le-a înrobit ținutul. O simplă enumerare a actelor scelerate e suficientă: masacre, colonizări, misionarism creștin, cruciade, exploatări de resurse, sclavagie, războaie mondiale, deportări. Dar, în ochii lui Ellul, cea mai mare crimă pe care au comis-o albii creștini a fost tehnica. „Nu voi spune nimic despre invazia tehnicii tocmai pentru că mi se pare cea mai mare dintre crimele Occidentului.” (p. 34). Monstrul tehnic, de cum a fost exportat în lungul planetei, a omorît tradiții, a îngropat spiritele și a netezit moravurile. Din cauza tehnicii, destinul omenirii se apropie de colaps, iar vinovatul căruia nu i se pot prescrie fărădelegile e același țap ispășitor.

Numai că Occidentul nu e chiar atît de diabolic pe cît îl înfățișează cei care îi poartă sîmbetele. La atîtea păcate se pot adăuga, drept virtuți compensatorii, cîteva merite pe care nici cel mai încăpățînat dușman nu i le poate tăgădui: inventarea civilizației împreună cu ideile-forță de rațiune, știință, libertate și revoluție. Dar, cum nici o invenție nu e perfectă, rațiunea a dat naștere conștiinței culpabile, în vreme ce știința a dus la exploatarea omului prin mijloace subtile. Astăzi sîntem martorii unei fierberi ideologice în care unii exaltă calitățile Occidentului, în timp ce alții îi înfierează defectele.

Abil în cîntărirea argumentelor, Ellul alege calea de mijloc. „Mă plasez cu siguranță undeva la mijloc: accept totalitatea acuzelor, dar nu accept repudierea totală a Occidentului. Îmi asum răul pe care l-a făcut, dar refuz să cred că a făcut numai rău. Știu că civilizația noastră a fost construită prin sînge și jaf, dar toate civilizațiile au fost construite așa. În fața discursurilor pseudorevoluționare, a trecerii spectaculoase de partea contestatarilor, a disprețului arătat pentru rasa albă, a dorinței disperate de a distruge ceea ce a reprezentat grandoarea noastră, eu afirm, dincolo de toatea acestea și în pofida lor, valoarea Occidentului nostru. Ceea ce am de spus nu se adresează Dreptei, pentru că este paralizată, fixată într-un complex de superioritate occidental care nu are nimic de-a face cu ceea ce vreau să arăt.” (p. 24).

Și pentru că nu vorbește cu Dreapta cea cu nasul pe sus, Ellul intră în dialog cu îndrăgita Stîngă, pe care însă o învinuiește că s-a lepădat de adevăratele valori. Și totuși, dricul Apusului poate fi adus în matca cea bună de o Stîngă regenerată, iar pentru asta nu e nevoie decît ca doctrinarii ei să se ridice la pragul de filantropie mesianică pe care l-a atins gîndirea inegalabilului Marx. Dar cum profetul din Trier a fost trădat de urmașii lui, numai o grabnică pocăință din partea lor mai poate drege ceva din marasmul global în care se zbat afurisiții de albi creștini. Căci, alături de tehnică, cea mai mare plagă a Europei este creștinismul. „S-a spus pe drept cuvînt (H. Massis) că boala Occidentului a fost creștinismul.” Scurt pe doi, ca să nu avem dubii, pentru ca nu cumva să credem că bocitoarea de Ellul vede cu ochi buni aberația religiei lui Hristos. Nu, bocitoarea plînge răposatul de Occident în termeni revoluționari, sub călăuza luminată a criteriilor laice.

Dar ce stînjenește la Ellul nu e nici țîfna ateistă, nici gărgăunii împotriva tehnicii și nici mofturile anti-creștine. Ce irită e pofta encomiastică cu care îl tămîiază pe Marx. Pe oricine te poți aștepta ca Ellul să-l maculeze, dar nu pe infailibilul bărbos căruia Jean-Claude Jüncker i-a inaugurat o statuie la Trier, și nu oricum, ci în numele Comisiei Europene. Cît de penibil e Ellul în apologia închinată acestui ideolog criminal reiese din aplombul cu care, vituperîndu-i sulfuros pe gînditorii conservatori, îl așează pe Marx pe un piedestal imaculat, unde doar sfinților li se cuvine să stea. Împrejurarea că ditirambii i-a scris în 1975 nu-l absolvă pe Ellul de senzația supărătoare că asiști la retorica unui apucat căruia virulența propriilor cuvinte îi dă aripi de heruvim lugubru. „Marxismul deturnat, degenerat după moartea lui Marx din cauza celor care și l-au arogat (pînă la Mao și Althuser), l-au utilizat, l-au transformat într-un instrument, într-un aparat, într-o mașină, într-o utopie, într-o filosofie, într-o pseudo-știință, în acrostihul uriaș al tuturor minciunilor moderne.” (p. 191). Halal exemplu de justificare postumă.

Apoi tonul de exaltare neagră, un soi de intonație peremptorie în care verbele sînt aspre și substantivele neapărat cu sens negativ, dă eseului un aer de diatribă pe care numai o Cassandră lugubră o poate scrie. Iată o mostră de discurs definitiv, cu verbe peiorative și substative dure, în marginea prăbușirii Europei. Alura de perorație goală putînd dura la nesfîrșit e izbitoare: „Toate demersurile rațiunii occidentale sînt astăzi trucate, deturnate de la traiectoria ei firească de delirul care a cuprins rațiunea. Occidentul s-a renegat pe el însuși, neacceptînd în propria lui dezvoltare contradicția, de exemplu, între rațiune și conștientizare (conștientizarea conducînd în mod necesar la afirmația că singura conștiință rezonabilă era depășirea rațiunii. Și, mai mult decît atît, a fost refuzată contradicția dintre Eros și Agapé. Astăzi Agapé pretinde că a fost absorbită în exaltarea lui Eros. Rațiunea este trădată, nu mai există nici o posibilitate de recurs pentru a ne continua marșul. Orice discurs rațional, orice descoperire, orice proclamație este astăzi inertă sau se află sub puterea hybrisului.” (p. 224).

Ellul e îndrăgostit de lungile tirade cu sunet rău-prevestitor. Dacă i s-ar cere să-și împuțineze numărul frazelor la un sfert, pentru simplul motiv că, chiar reduse la un raport de 5 la 1 (din cinci fraze ar păstra doar una), sensul divagațiilor nu ar avea nimic de pierdut, dacă i s-ar cere o așa scurtare s-ar simți victima unui atentat estetic. Căci Ellul se înfierbîntă pe măsură ce scrie, își intră în nerv și nu se mai oprește, de parcă ambiția pletorei pe care o pune în pagină e să acopere mintea cititorului cu o pînză de cuvinte stridente. Din păcate, cititorul își atinge sațietatea după primul capitol, sătul de a mai înghiți toanele răsuflate ale unui apologet marxist. Pe celelalte capitole le parcurgi posac, obosit de potopul de stereotipii ce năvălesc în pagină.

Titlul volumului, Trădarea Occidentului, nu are nici genitivul subiectiv (Occidentul i-a trădat pe alții), nici genitivul obiectiv (Occidentul a fost trădat de alții), ci autoreferențial: potrivit lui Ellul, Occidentul s-ar fi trădat singur prin idolatria tehnicii, prin excesul de rațiune și prin preschimbarea libertății într-o pîrghie ideologică care a dus la emanciparea popoarelor aservite. Acum Occidentul, ajuns la ora scadenței, ar plăti nota de plată a hegemoniei pe care a exercitat-o milenii la rînd, cu o nuanță ultimă, aceea că „sfîrșitul Occidentului nu e neapărat totuna cu sfîrșitul lumii.” (p. 258).

Uneori, parcă speriat el însuși de tonul prea drastic al diatribei, Ellul își îndulcește asprimea, aducînd cu un oracol care, după ce și-a rostit profeția, speră în secret ca proorocirea să nu i se adeverească, numai că asemenea pasaje sînt rare, înecate fiind în melasa frazelor de exaltare macabră. E uimitor cîtă vervă pune Ellul în cadența unor noțiuni ce ascultă docile de tiparul propagandei marxiste. Mai am pe masă Metamorfoza burghezului de același autor, și mă rog Domnului să am răbdarea de a o citi. Dar nu bag mîna în foc.