Lista canonică: 100 de cărți de critică, istorie literară și eseistică românească în 100 de ani

(1918-2018)

Criticii care au răspuns la ancheta revistei România literară:

Mircea Anghelescu, Ion Buzași, Livius Ciocârlie, Gabriel Coșoveanu, Liana Cozea, Dan Cristea, Daniel Cristea-Enache, Vasile Dan, Mircea A. Diaconu, Gabriel Dimisianu, Horia Gârbea, Gabriela Gheorghișor, Dan Gulea, Ioan Holban, Ioan Lascu, Adrian Lesenciuc, Nicolae Manolescu, Mircea Mihăieș, Andrei Moldovan, George Neagoe, Eugen Negrici, Olimpiu Nușfelean, Irina Petraș, Vasile Popovici, Ilie Rad, Vasile Spiridon, Alex Ștefănescu, Ioan Radu Văcărescu, Ștefan Vlăduțescu, Răzvan Voncu, Mihai Zamfir

Publicăm în numărul 3/2020 al României literare cea de-a treia listă canonică, şi anume aceea a cărţilor de critică, istorie literară şi eseu din suta de ani care ne desparte de Marea Unire. Lista este, ca şi precedentele, referitoare la poezie (Rl 2/2019) şi, respectiv, proză (Rl 16/2019), rezultatul opiniilor unui număr de critici, istorici literari şi eseişti contemporani care au avut disponibilitatea să răspundă la ancheta noastră. Ordinea cărţilor este cronologică pentru prima carte a unui autor din care lista cuprinde mai multe titluri. Numele autorului apare la sfârşit. (N.M.)

 • Critice, 1925-1929; Istoria literaturii române contemporane, 1937; Titu Maiorescu și posteritatea lui critică, 1940, E. Lovinescu
 • Din registrul ideilor gingașe, 1926; Pentru arta literară, 1934, Paul Zarifopol
 • Mențiuni critice, 1928-1946, Perpessicius
 • Istoria literaturii românești. Introducere sintetică, 1929, N.Iorga
 • Poezia lui Eminescu, 1930; Arta prozatorilor români, 1932; Estetica, 1934-1936, Tudor Vianu
 • Istoria literaturii române moderne, 1944, Tudor Vianu, Șerban Cioculescu, Vladimir Streinu
 • Viața lui Mihai Eminescu,1932 (ediție definitivă, 1938); Opera lui Mihai Eminescu, 1934-1936; Ion Creangă. Viața și opera, 1938; Principii de estetică, 1939; Istoria literaturii române de la origini până în prezent, 1941, G. Călinescu
 • Pe culmile disperării, 1934, Emil Cioran
 • Pagini de critică literară, 1938; Clasicii noștri, 1943, Vladimir Streinu
 • Figuri literare, 1938; Critice, 1967-1972, Pompiliu Constantinescu
 • Istoria literaturii române vechi, 1940-1945, Nicolae Cartojan
 • Viața lui I.L. Caragiale, 1940; Introducere în poezia lui Arghezi, 1946; Caragialiana, 1972, Șerban Cioculescu
 • Viața lui Garabet Ibrăileanu, 1946; Istoria literaturii române de la început până azi, 1981, Alexandru Piru
 • Euphorion, 1969; De la Ion la Ioanide, 1974; Opera lui Tudor Arghezi, 1979, Nicolae Balotă
 • Viața lui Macedonski, 1965, Adrian Marino
 • Poezia lui Eminescu, 1968; Istoria literaturii române, 1991, I. Negoițescu
 • Marele Alpha, 1970; Mateiu I. Caragiale, 1981, Alexandru George
 • Spiritul și litera, 1970; Bunul simț ca paradox, 1972, Alexandru Paleologu
 • Literatura română și expresionismul, 1971; Literatura română între cele două războaie mondiale, 1972-1975, Ovid S. Crohmălniceanu
 • Teme, 1971-1988; Arca lui Noe. Eseu despre romanul românesc, 1981-1984; Istoria critică a literaturii române, 2008; Istoria literaturii române pe înțelesul celor care citesc, 2014, Nicolae Manolescu
 • Originile romantismului românesc, 1972, Paul Cornea
 • Introducere în opera lui Alexandru Macedonski, 1972; Din secolul romantic, 1989; Scurtă istorie. Panorama alternativă a literaturii române, 2011-2017, Mihai Zamfir
 • Gogol sau fantasticul banalității, 1974, Lucian Raicu
 • Scriitori români de azi, I – IV, 1974-1989; Dimineața poeților, 1980, Eugen Simion
 • Ambasadorii sau despre realismul psihologic, 1976, Dana Dumitriu
 • Caragiale sau vârsta modernă a literaturii, 1976, Alexandru Călinescu
 • Barocul în literatura română din secolul al XVII-lea, 1976; Recitind literatura veche, 1994-2000, Dan Horia Mazilu
 • Arcadia imaginară, 1977, Dan Cristea
 • Expresivitatea involuntară, 1977; Iluziile literaturii, 2008, Eugen Negrici
 • Scriitori români, 1980, Mircea Zaciu
 • Pitoresc și melancolie, 1980; Despre îngeri, 2003, Andrei Pleșu
 • Eros și utopie, 1980; Fața și reversul, 1993, Marian Papahagi
 • Mari corespondențe, 1981; Caietele lui Cioran, 2000-2007, Livius Ciocârlie
 • Ion Creangă. Spațiul memoriei, 1982, Ioan Holban
 • Jurnalul de la Păltiniș, 1983, Gabriel Liiceanu
 • Caragiale și Caragiale, 1983; Enciclopedia exilului literar românesc, 2003, Florin Manolescu
 • Dicționarul personajelor lui Dostoievski, 1983; Dicționarul personajelor lui Creangă, 1999, Valeriu Cristea
 • Îmblânzirea romantismului. Literatura europeană și epoca Biedermeier, 1984 (ediție românească, 1998) Virgil Nemoianu
 • Singura critică, 1984, Mircea Martin
 • Cinci fețe ale modernității, 1987 (ediție românească, 1995); A citi, a reciti. Către o poetică a (re)lecturii (cu un capitol special adăugat despre Mateiu Caragiale), 1993, Matei Călinescu
 • Poezie și livresc, 1987, Al. Cistelecan
 • Eminescu și mutațiile poeziei românești, 1989, Ioana Em. Petrescu
 • Avangarda în literatura română, 1990, Ion Pop
 • Jurnalul fericirii, 1991, Nicolae Steinhardt
 • Anii treizeci. Extrema dreaptă românească, 1994, Z. Ornea
 • Literatura română contemporană. O panoramă, 1994, Irina Petraș
 • Ion Creangă. Spectacolul lumii, 1996, Constantin Trandafir
 • Clasici români din secolele XIX și XX, 1996, Gabriel Dimisianu
 • Ion Creangă. O biografie a operei, 1997, Cornel Regman
 • Paradoxul român, 1998, Sorin Alexandrescu
 • Postmodernismul românesc, 1999, Mircea Cărtărescu
 • Un trecut deocheat, 1999, Marta Petreu
 • Recapitularea modernității. Pentru o nouă istorie a literaturii române, 2000, Ion Bogdan Lefter
 • Poezie română contemporană, 2000, Gheorghe Grigurcu
 • Omul recent, 2001; Ochii Beatricei, 2009, Horia-Roman Patapievici
 • Clanul Caragiale, 2002, Ion Vartic
 • Istoria literaturii române contemporane, 2005; Eminescu, poem cu poem, 2018, Alex Ștefănescu
 • Rimbaud, 2006, Vasile Popovici
 • Un om din Est (studiu monografic), 2006, Daniel Cristea-Enache
 • Istoria secretă a literaturii române, 2007, Cornel Ungureanu
 • Ce rămâne. William Faulkner și misterele ținutului Yoknapatawpha, 2012; Ulysses. Romanul romanului, 2016, Mircea Mihăieș
 • O istorie literară a vinului, 2013, Răzvan Voncu
 • Amazoanele. O poveste, 2013, Adriana Babeți