Revista revistelor – Arta

O publicație admirabilă este revista Arta. Periodicul editat de Uniunea Artiștilor Plastici din România apare sub directoratul lui Petru Lucaci, președintele UAP, iar redactor-șef este scriitoarea Magda Cârneci. Revista impresionează la toate capitolele: calitatea hârtiei și a reproducerilor color, concepția grafică modernă, suplă, elegantă, structura fluentă a sumarului foarte bogat și, desigur, textele găzduite, interesante și bine scrise (de precizat, pentru fiecare există în revistă și o versiune în franceză sau/și în engleză). Numărul pe care-l semnalăm aici (36 – 37, 2019) conține o secțiune principală dedicată Sezonului Franța – România, cu un dosar Arta franceză contemporană. Magda Cârneci notează în editorial: „Se mai poate face un dosar, inevitabil limitat ca număr de pagini, despre arta contemporană a unui spațiu cultural atât de complex și de activ, ca să nu zic ambițios, precum cel francez? Spațiu în care funcționează din plin principiul «excepției culturale» care face din producția de artă un motor important al forței europene și internaționale a Franței. Într-o lume cu tendințe estetice globalizante, mai e oare relevant să încerci să definești, fie și succint, profiluri de artiști, grupuri și curente, care să scoată în evidență o tendință, o specificitate locală, care ar aduce plusvaloare pe piața universală a culturilor naționale? Noi credem că da.“ Iar această convingere a redactorului-șef, exprimată în prologul demersului editorial, e concretizată în paginile revistei, unde găsim „texte despre artiști consacrați ca Pierre Huyghe, Marc Desgrandchamps, despre grupuri celebre ca Supports/ Surfaces, despre artiste puternice ca Tania Mouraud, Apolonia Sokol sau Sophie Zenon, despre artiști care încep să aibă un nume precum Julien Previeux, Giroud et Siboni, Katinca Bock și Marie Voignier sau despre artiști emergenți“, unde, totodată, găsim „interviuri cu critici, cu galeriști, cronici de expoziții și recenzii de cărți, texte despre noi tendințe…“. Revista pune în tandem arta franceză cu cea română, consacrând un spațiu important pentru consemnarea unor expoziții ale artiștilor români în Franța, care au avut loc grație oportunităților oferite de Sezonul Franța – România. Accentul este pus pe caracterul avangardist, înnoitor, pe care îl au operele unor artiști români reprezentativi, de la Brâncuși și Victor Brauner până la Dan Perjovschi sau Mircea Cantor. Neîndoielnic, revista Arta reprezintă o reușită exemplară.