Apariții editoriale recente

Apariții editoriale recente, pe care le-am primit la redacție și pe care le semnalăm cu interes: Nicu Negrici, Amintiri de război 1941-1944, ediție îngrijită de Eugen Negrici, Editura Humanitas; Ștefan Mitroi, Goarna lui Tuturuz, proze cu o prefață de Ioan Es. Pop, Editura Rao; Și vom muri cu toții în chinuri, un roman de Bogdan Teodorescu, Editura Polirom; Insula secretă a lui Prometeu, un roman parabolic de Constantin Abăluță, Casa de pariuri literare; la Editura Școala Ardeleană, Cornel Nistea publică un volum de schițe, nuvele și povestiri, intitulat Iar nimic în cutia poștală; Ioan Buduca ne propune două volume: unul de eseuri, Metamorfozele ironiei. De la ironia tragică la ironia postmodernă și de la antropologie la antroposofie (apărut la Editura Tracus Arte) și celălalt de publicistică, intitulat Răul, libertatea, istoria (Editura Charmides); la Editura Revers apare o plachetă elegantă intitulată Unsprezece epistole către Gheorghe Grigurcu, conținând, așa cum indică și titlul, unsprezece scrisori (reproduse și în facsimil), pe care diverse personalități i le-au trimis criticului literar; semnalăm și două re-editări: Scriitorul (romanul unor proze scurte) de Gellu Dorian (Editura Junimea) și Poemele Anei de Mircea Petean (Editura Limes); în fine, un nou volum de versuri de Ioana Ieronim, Trecere petrecere, apărut la Editura Tracus Arte, din care reproducem scurtul poem de deschidere: „mâna lipită de oglindă/ cele cinci degete semne/ de întrebare întoarse către sine/ când palma ta atinge/ palma dincolo deschisă// fețele alipite înlung/ de o parte și de cealaltă a hotarului/ care desparte viața de moarte/ fără s-aleagă între chipurile îngemănate.“ Lectură plăcută!