O listă canonică: 100 de poeți români în 100 de ani (1918-2018)

Criticii și poeții care au răspuns la ancheta revistei România literară

George Ardeleanu, Adrian Alui Gheorghe, Mircea Bârsilă, Iulian Boldea, Ion Buzași, Dumitru Chioaru, Livius Ciocârlie, Al. Cistelecan, Gabriel Coșoveanu, Dan Cristea, Daniel Cristea-Enache, Victor Cubleșan, Vasile Dan, Mircea A. Diaconu, Gabriel Dimisianu, Gellu Dorian, Horia Gârbea, Gabriela Gheorghișor, Ioan Holban, Adrian Lesenciuc, Nicolae Manolescu, Mircea Mihăieș, Andrei Moldovan, Viorel Mureșan, George Neagoe, Eugen Negrici, Nicolae Oprea, Irina Petraș, Ion Pop, Vasile Spiridon, Alex Ștefănescu, Ioan Radu Văcărescu Ștefan Vlăduțescu, Răzvan Voncu, Mihai Zamfir

Publicăm în acest număr lista canonică a poeziei din ultima sută de ani, rezultată din opțiunile exprimate de 35 de critici, istorici literari și poeți (cu un constant exercițiu critic aplicat poeziei). Spre deosebire de lista canonică de proză, aceasta cuprinde în ordine cronologică poeți, nu volume. Ordinea este dată, de regulă, de anul debutului în volum (precizat între paranteze). Sunt incluși și câțiva poeți al căror debut s-a petrecut cu puțin înainte de 1918, dar care s-au consacrat în perioada ulterioară. Atragem atenția asupra caracterului presupus canonic al poeților. De aceea, pe listă apar relativ puține nume de poeți tineri, care pot fi (sau sunt) promițători, dar nu canonici. Cu unele excepții, rămase din fericire izolate, criticii, istoricii literari și poeții consultați au judecat corect. (N.M.)

O listă canonică: 100 de poeți români în 100 de ani (1918-2018)

Ion Minulescu (1908)

Aron Cotruș (1911)

Ion Vinea (1912)

Tristan Tzara (1912)

Ion Pillat (1912)

Adrian Maniu (1912)

George Bacovia (1916)

George Topîrceanu (1916)

Vasile Voiculescu (1916)

Nichifor Crainic (1916)

Lucian Blaga (1919)

Al. Philippide (1922)

Ilarie Voronca (1923)

Radu Gyr (1924)

Tudor Arghezi (1927)

Zaharia Stancu (1927)

Eugen Jebeleanu (1929)

Ion Barbu (1930)

B. Fundoianu (1930)

Dan Botta (1931)

Geo Bogza (1933)

Horia Stamatu (1934)

Ștefan Baciu (1935)

Gellu Naum (1937)

Emil Botta (1937)

Dimitrie Stelaru (1937)

Maria Banuș (1937)

Mihai Beniuc (1938)

Miron Radu Paraschivescu (1941)

Magda Isanos (1943)

Ion Caraion (1943)

Constant Tonegaru (1945)

Geo Dumitrescu (1946)

Nina Cassian (1947)

Radu Stanca (1947)

A. E. Baconsky (1951)

Florin Mugur (1953)

Ion Horea (1956)

Nicolae Labiș (1956)

Ion Gheorghe (1957)

Grigore Vieru (1957)

Gheorghe Tomozei (1957)

Petre Stoica (1957)

Nichita Stănescu (1960)

Cezar Baltag (1960)

G. Călinescu (1963)

Constanța Buzea (1963)

Ion (Ioan) Alexandru (1964)

Marin Sorescu (1964)

Ana Blandiana (1964)

Constantin Abăluță (1964)

Ștefan Aug. Doinaș (1965)

Gabriela Melinescu (1965)

Adrian Păunescu (1965)

Nicolae Prelipceanu (1966)

Leonid Dimov (1966)

Ion Pop (1966)

Ovidiu Genaru (1966)

Mircea Ciobanu (1966)

Dan Laurențiu (1967)

Ileana Mălăncioiu (1967)

Nora Iuga (1968)

Cezar Ivănescu (1968)

Sorin Mărculescu (1968)

Virgil Mazilescu (1968)

Mircea Ivănescu (1968)

Gheorghe Grigurcu (1968)

Alexandru Miran (1969)

Angela Marinescu (1969)

Emil Brumaru (1970)

Daniel Turcea (1970)

Mihai Ursachi (1970)

Mircea Dinescu (1971)

Ion Mircea (1971)

Dinu Flămând (1971)

Adrian Popescu (1971)

Dorin Tudoran (1973)

Gabriel Chifu (1976)

Vasile Dan (1977)

Liviu Ioan Stoiciu (1977)

Șerban Foarță (1978)

Traian T. Coșovei (1978)

Eugen Suciu (1979)

Arcadie Suceveanu (1979)

Mircea Cărtărescu (1980)

Aurel Pantea (1980)

Ioan Moldovan (1980)

Matei Vișniec (1980)

Nichita Danilov (1980)

Marta Petreu (1981)

Mariana Marin (1981)

Ion Stratan (1981)

Ion Mureșan (1981)

Florin Iaru (1981)

Alexandru Mușina (1984)

Cristian Popescu (1987)

Marian Drăghici (1988)

Viorel Padina (1991)

Ioan Es. Pop (1994)

Horia Gârbea (1996)