Lună: martie 2019Versuri de C. Th. Ciobanu

Ceva mai încolo, ecoul-ocol Dinspre șosea, desime adâncă: sunete încă sosind, nu-mi prisoseau, ca din demult ori pe-alt acum, deși le-ascultasem roata, pe toate de-odată, să-mi țină de drum… Deschid un ochi întru ton, apoi cu celălalt mut înaltul culoar pe rezonanță de orizon, cu timpul-nimb la culoarea muzicii. I-aș mai fi de-ntâmplat Pentru etaj, …Un poet pierdut

La destui poeți „șaizeciști” din primul „val”, debutul editorial este mai reprezentativ pentru epoca încă nedesprinsă de cea a realismului socialist decât pentru evoluția lor ulterioară, distinctă. Un aer de fericire juvenilă, de frenezie ideologică și de încredere nețărmurită în comunismul eliberator marchează coeficientul de originalitate al primelor volume semnate de poeți care, mai târziu, …Poate visam, poate trăiam

Ilie Constantin – 80 Într-o inspirată postfață la antologia Coline cu demoni (2010), Al. Călinescu analizează, cu bisturiul fin al eseistului de extracție voltairiană, fractura care se va fi produs între poezia publicată în țară de Ilie Constantin și aceea tipărită în limba franceză, apoi, tradusă în românește de Șerban Foarță, Miron Kiropol și autorul …Contele cu ifose mistice

O regulă draconică spune că un gînditor te tulbură cu atît mai mult cu cît știe mai puțină filosofie. Cu cît se arată mai străin de jargonul disciplinei cu atît șansa de a-ți răscoli așteptările crește. Cauza stă în rutina de rău-augur pe care schemele clasice i-o întipăresc pînă la a-i ucide nervul inspirației. Cine …Nedreptățitul Slavici

„Moartea izbăvi în 1925 opera de om”, va scrie G. Călinescu despre Ioan Slavici (1848-1925) în Istoria literaturii, perpetuând o imagine negativă, bine conso­li­dată, a omului din spatele operei. Și nu e vorba desigur de faptul că „omul era un sucit”, care în tinerețe lua asupra-și mai mult decât putea duce, iar la bătrânețe cultiva …Dinu Giurescu, ultimul dintr-o dinastie

Făcând parte dintr-un lanț pe care paginile introductive îl recapitulează, compus din alte câteva volume de rememorări cu și despre istoricii Dan Berindei și Răzvan Theodorescu, a apărut la Editura Rao un volum de „convorbiri cu academicianul Dinu C. Giurescu” realizat de fostul său student Narcis Dorin Ion; istoricii fac astfel dovada că asumă deplin …Treptele democrației

Într-un volum pe care am avut privilegiul și imensa bucurie să îl fac, „la două mâini” cum se spune, cu doamna Tia Șerbănescu, excepționala publicistă care a dat (multe) texte de referință pentru presa de la noi din ultimele decenii expune ceea ce domnia sa numește „grilă personală”. Tia Șerbănescu este una dintre semnăturile sclipitoare, …Zoom: România după 30 de ani

Comunismul a fost regimul anterior democrației actuale din România. În teorie, comunismul pretindea că promovează o formă superioară de democrație: democrația populară. În epocă a circulat o anecdotă cu privire la aceasta. Pe scurt: „care este diferența dintre democrație și democrația populară? Aceea dintre o cămașă și o cămașă de forță”. * „Voi lupta pînă …1989 – triumful ideilor democratice sau retragerea „societății necivile“? O relectură a lui Kotkin

Kotkin se concentrează pe cazurile R.D.G., România și Polonia și pentru că „ele dezvăluie cel mai bine și de ce a avut loc implozia fiecărei conduceri“ (p. 17). Prăbușirea socialismului de stat în R.D.G. și România are drept cauze atât dinamica internă a elitelor, cât și geopolitica. Acum exact 10 ani apărea la New York …