O listă canonică: 100 de cărți de proză în 100 de ani (1918-2018)

Câteva precizări ale redacției

30 de critici, cronicari și istorici literari au acceptat invitația revistei noastre: i-am rugat să aleagă 100 de cărți de proză românească (y compris volume de memorialistică și jurnale), apărute

într-un secol (1918 – 2018), pe care le consideră cele mai valoroase și reprezentative. Unii dintre respondenți au nominalizat mai puțin de 100 de titluri, după cum au fost și câțiva care au depășit cu alegerile lor numărul fixat, 100. Au fost menționate extrem de multe titluri – 676 (paleta preferințelor se dovedește a fi, așadar, foarte largă!…). Dintre acestea însă, 360 de titluri, aproape jumătate, apar doar o singură dată pe listele criticilor. Fondul principal, care ne interesează, și anume cele 100 de titluri care constituie propunerea noastră de listă canonică, e format din opere care au primit între maximum 30 de nominalizări și minimum 7 nominalizări.

Repetăm ceea ce deja am anunțat (a se vedea editorialul semnat de directorul revistei, Nicolae Manolescu, în acest număr, și articolul din numărul trecut al lui Gabriel Chifu): nu publicăm opțiunile individuale ale criticilor; nu publicăm nici numărul de nominalizări primite de fiecare titlu în parte; nu facem o listă de autori, ci alegem opere. Iar succesiunea pe listă nu este în funcție de numărul de nominalizări primite de un titlu, ci este o ordine relativ cronologică: după anul apariției cărții selectate, iar la autorii prezenți cu mai multe cărți, s-a luat ca reper anul apariției primului volum dintre cele selectate.

Am procedat așa fiindcă nu am intenționat, prin acest sondaj, să întocmim un clasament al cărților de proză (de altfel, nici n-ar fi posibilă o asemenea încercare: cu ce metru să măsori oare diferențele de valoare atât de fine, astfel încât să stabilești o ordine convingătoare, de la 1 la 100?!…). Ci am dorit să obținem și să propunem o listă canonică a prozei românești din perioada 1918-2018.

Ancheta aceasta literară, mai dificilă decât s-ar putea crede, a fost realizată de colegii noștri Sorin Lavric și Cristian Pătrășconiu. O contribuție importantă a avut Roxana Chioseolu care a centralizat și a ordonat electronic nominalizările. (R.l.)

Ion (1920); Pădurea spânzuraților (1922); Răscoala (1932)

Liviu Rebreanu

La Medeleni, I-III (1925-1927)

Ionel Teodoreanu

Fecioarele despletite (1926); Concert din muzică de Bach (1927); Drumul ascuns (1932)

Hortensia Papadat-Bengescu

Întunecare, I-II (1927-1928)

Cezar Petrescu

Hanu Ancuței (1928); Zodia Cancerului sau Vremea Ducăi-Vodă (1929); Baltagul (1930); Creanga de aur (1933); Frații Jderi (1935, 1936, 1942); Ochi de urs (1938)

Mihail Sadoveanu

Craii de Curtea-Veche (1929)

Mateiu I. Caragiale

Pagini bizare (1930)

Urmuz

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război (1930); Patul lui Procust (1933)

Camil Petrescu

În preajma revoluției, I-VIII (1932-1936)

Constantin Stere

Papucii lui Mahmud (1932)

Gala Galaction

Adela (1933)

G. Ibrăileanu

Maitreyi (1933); Proză fantastică, I-V (1991-1992)

Mircea Eliade

Rusoaica (1933)

Gib I. Mihăescu

Ioana (1934); Jocurile Daniei (1971)

Anton Holban

De două mii de ani (1934); Jurnal (1996)

Mihail Sebastian

Întâmplări în irealitatea imediată (1936)

M. Blecher

Enigma Otiliei (1938); Bietul Ioanide (1953)

G. Călinescu

Ciulinii Bărăganului (1942; ediția în franceză, 1928)

Panait Istrati

Sfârșit de veac în București (1944)

Ion Marin Sadoveanu

Întâlnirea din Pământuri (1948); Moromeții (1955-1967); Viața ca o pradă (1977); Cel mai iubit dintre pământeni, I-III (1980)

Marin Preda

Desculț (1948)

Zaharia Stancu

Toate pânzele sus! (1954)

Radu Tudoran

Cronică de familie, I-III (1955, 1956)

Petru Dumitriu

Cireșarii (1956-1963)

Constantin Chiriță

Groapa (1957); Princepele (1969)

Eugen Barbu

Iarna bărbaților (1965); Cartea Milionarului (1977)

Ștefan Bănulescu

Povestiri, I-II (1966)

Vasile Voiculescu

În absența stăpânilor (1966); Animale bolnave (1968); Bunavestire (1977)

Nicolae Breban

Vestibul (1967)

Alexandru Ivasiuc

Îngerul a strigat (1968); Dincolo de nisipuri (1962)

Fănuș Neagu

Ingeniosul bine temperat, I (Dicționar onomastic) (1969)

Mircea Horia Simionescu

Viața și opiniile lui Zacharias Lichter (1969)

Matei Călinescu

F (1969); Vânătoarea regală (1973)

Dumitru Radu Popescu

Matei Iliescu (1970)

Radu Petrescu

Supraviețuiri (1973, 1977, 1980, 1983, 1985, 1989)

Radu Cosașu

Fețele tăcerii (1974); Drumul cenușii (1988)

Augustin Buzura

Țara îndepărtată (1974)

Sorin Titel

Lumea în două zile (1975); Învoiala (2016)

George Bălăiță

Galeria cu viță sălbatică (1976); Căderea în lume (1987)

Constantin Țoiu

Timpul trăirii, timpul mărturisirii. Jurnal parizian (1977)

Eugen Simion

Istorii, I-V (1977-1986)

Mircea Ciobanu

Duminica mironosițelor (1977); Prințul Ghica, I-III (1982-1986)

Dana Dumitriu

Zile de nisip (1979)

Bujor Nedelcovici

Istorii insolite (1980)

Ovid. S. Crohmălniceanu

Tache de catifea (1981)

Ștefan Agopian

Solstițiu tulburat (1982)

Paul Georgescu

Dimineață pierdută (1983)

Gabriela Adameșteanu

Jurnalul de la Păltiniș (1983)

Gabriel Liiceanu

Tratament fabulatoriu (1986)

Mircea Nedelciu

Clopotul scufundat (1988)

Livius Ciocârlie

După-amiaza de sâmbătă (1988)

Valeriu Cristea

Nostalgia (1989; 1993, ediție definitivă); Orbitor, I-III (1996, 2002, 2007); Solenoid (2015)

Mircea Cărtărescu

Biserica Neagră (1990)

A.E. Baconsky

Jurnalul fericirii (1991)

Nicolae Steinhardt

Jurnalul unui jurnalist fără jurnal, I-II (1991-1993)

Ion D. Sîrbu

Închisoarea noastră cea de toate zilele, I-V (1991-1997)

Ion Ioanid

Sertarul cu aplauze (1992)

Ana Blandiana

Amantul colivăresei (1994)

Radu Aldulescu

Caietul albastru, I-II (1998); Abisul luminat (2018)

Nicolae Balotă

Timpul ce ni s-a dat (2000, 2006)

Annie Bentoiu

Tortura pe înțelesul tuturor (2001)

Florin Constantin Pavlovici

Simion liftnicul. Roman cu îngeri și moldoveni (2001)

Petru Cimpoeșu

Pupa russa (2004)

Gheorghe Crăciun

Cruciada copiilor (2005)

Florina Ilis

Viață și cărți. Amintirile unui cititor de cursă lungă (2009)

Nicolae Manolescu

Cartea șoaptelor (2009)

Varujan Vosganian

Ploile amare (2011)

Alexandru Vlad

Acasă, pe Câmpia Armaghedonului (2011)

Marta Petreu

Punct și de la capăt (2014); Ploaia de trei sute de zile (2017)

Gabriel Chifu